Organisation of Eastern Caribbean States (OECS) là gì?

56

Tổ chức các quốc gia Đông Caribe (OECS) là gì

Tổ chức các quốc gia Đông Caribe (OECS) là một tổ chức liên chính phủ thúc đẩy hội nhập kinh tế và hợp tác thương mại giữa các quốc gia thành viên ở Đông Caribe.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Tổ chức các quốc gia Đông Caribe là một liên minh kinh tế bao gồm 11 quốc gia thành viên ở Đông Caribe.
 • Bảy bang là thành viên giao thức, có nghĩa là họ được hưởng những lợi ích từ việc di chuyển tự do của con người, vốn và hàng hóa, trong khi bốn bang là thành viên liên kết.
 • Tám thành viên chia sẻ một loại tiền tệ, Đô la Đông Caribê.

Tìm hiểu về Tổ chức các quốc gia Đông Caribe (OECS)

OECS được thành lập vào ngày 18 tháng 6 năm 1981, khi bảy thành viên ban đầu ký Hiệp ước Basseterre tại thủ đô St. Kitts và Nevis, nơi đặt tên cho hiệp định này. Năm 2010, hiệp ước này đã được sửa đổi để thành lập một liên minh kinh tế, loại bỏ hoặc giảm bớt các rào cản thương mại và hải quan, đồng thời cho phép hàng hóa, con người và vốn di chuyển tự do hơn.

Các thành viên giao thức của Tổ chức các quốc gia Đông Caribe (OECS) là:

 • Antigua và Barbuda
 • Khối thịnh vượng chung Dominica
 • Grenada
 • Montserrat
 • Kitts và Nevis
 • Saint Lucia
 • Saint Vincent và Grenadines

Các thành viên liên kết của OECS là:

 • Quần đảo Virgin thuộc Anh
 • Anguilla
 • Martinique
 • Guadeloupe

Với tư cách là một liên minh kinh tế, OECS là một thị trường duy nhất và liên minh thuế quan, nơi hàng hóa, con người và vốn được tự do di chuyển. Tổ chức này cũng hoạt động để thống nhất chính sách tiền tệ và các chính sách liên quan đến thuế và doanh thu của chính phủ, bên cạnh việc hài hòa hóa cách tiếp cận của họ đối với thương mại, y tế, giáo dục, môi trường, nông nghiệp, du lịch và năng lượng.

Tám thành viên sử dụng chung một loại tiền tệ duy nhất là Đô la Đông Caribe. Đó là Anguilla, Antigua và Barbuda, Khối thịnh vượng chung Dominica, Grenada, Montserrat, St. Kitts và Nevis, Saint Lucia, và St. Vincent và The Grenadines. Quần đảo Virgin thuộc Anh sử dụng đồng đô la Mỹ, trong khi Martinique và Guadeloupe, với tư cách là các cơ quan hải ngoại của Pháp, sử dụng đồng euro.

Về mặt địa lý, những hòn đảo này tạo thành một quần đảo gần như liên tục trên Biển Caribê, được gọi là Tiểu Antilles.

Lợi ích của tư cách thành viên OECS

Công dân của các thành viên giao thức được tự do đi lại và làm việc xuyên biên giới mà không bị hạn chế. Họ có thể làm như vậy với hộ chiếu, mặc dù bằng lái xe, thẻ căn cước quốc gia, thẻ đăng ký cử tri và thẻ an sinh xã hội cũng được chấp nhận. Để sống ở một quốc gia thành viên giao thức khác, một người không bắt buộc phải chứng minh các phương tiện hỗ trợ. Họ có thể sống và làm việc ở một quốc gia thành viên giao thức khác vô thời hạn.

Tất cả các quốc gia thành viên của nghị định thư cũng là thành viên của nhóm lớn hơn, Cộng đồng Caribe và Thị trường chung (CARICOM), và sáng kiến của nó là Thị trường chung và nền kinh tế Caribe (CSME). Các chính sách của OECS được phối hợp để phù hợp với sự tham gia của các thành viên trong CSME. Anguilla và Quần đảo Virgin thuộc Anh cũng là thành viên liên kết của CARICOM.

Ngoài Ngân hàng Trung ương Đông Ca-ri-bê, cơ quan điều hành chính sách tiền tệ và đồng đô la Đông Ca-ri-bê, OECS công nhận hai tổ chức khác: Tòa án Tối cao Đông Ca-ri-bê và Cơ quan Hàng không Dân dụng Đông Ca-ri-bê. Ngoài ra, Cơ quan Viễn thông Đông Caribe là cơ quan quản lý giám sát lĩnh vực viễn thông trong khu vực.

Nguồn tham khảo: investmentopedia