Organic Reserve Replacement là gì?

23

Thay thế dự trữ hữu cơ là gì?

Dự trữ hữu cơ thay thế là việc cung cấp trữ lượng dầu mà một công ty dầu mỏ có được thông qua thăm dò và sản xuất, thay vì mua một lượng dự trữ đã được chứng minh. Trữ lượng có thể thu hồi là trữ lượng dầu khí khả thi về mặt kinh tế và kỹ thuật để khai thác theo giá dầu hiện có, trong điều kiện kinh tế hiện tại, phương pháp điều hành và quy định của chính phủ.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thay thế dự trữ hữu cơ là cung cấp trữ lượng dầu mà một công ty dầu mỏ có được từ quá trình thăm dò và sản xuất, chứ không phải bằng cách mua trữ lượng đã được chứng minh.
  • Dự trữ hữu cơ thay thế là một thước đo liên quan đến những người cần đánh giá một công ty dầu.
  • Các nhà đầu tư nhìn vào sức mạnh tài chính của các công ty dầu khí nên xem xét sự thay thế hữu cơ của một công ty khi đánh giá tỷ lệ dự trữ thay thế của nó.

Cách thức hoạt động của thay thế dự trữ hữu cơ

Dự trữ hữu cơ thay thế là một thước đo liên quan đến những người cần đánh giá một công ty dầu khí. Các đánh giá này thường bao gồm việc xem xét tỷ lệ dự trữ thay thế.

Tỷ lệ dự trữ thay thế thể hiện lượng dự trữ đã được chứng minh được bổ sung vào cơ sở dự trữ của công ty trong năm so với lượng dầu và khí đốt được sản xuất. Tỷ lệ dự trữ thay thế của một công ty ít nhất phải là 100% để công ty có thể sinh lời và tồn tại lâu dài. Các nhà đầu tư và các nhà phân tích trong ngành lo lắng khi họ thấy một công ty dầu mỏ có tỷ lệ dự trữ thay thế thấp hơn 100%. Dự trữ thấp hơn cho thấy công ty đang cạn kiệt nguồn dự trữ và nếu xu hướng đó tiếp tục, cuối cùng sẽ cạn kiệt nguồn cung.

Khám phá các nguồn dự trữ hữu cơ

Các công ty dầu khí quy mô nhỏ và trung bình có thể sử dụng một công ty chuyên về thăm dò và sản xuất (E&P) để tìm trữ lượng hữu cơ. Trong các tập đoàn tích hợp, lớn hơn như Exxon và British Petroleum, một chi nhánh của doanh nghiệp có thể đảm nhận các nhiệm vụ này. Thuật ngữ tìm kiếm và phát triển (F&D) cũng đề cập đến quá trình và chi phí phát sinh khi một công ty nghiên cứu và phát triển hoặc mua tài sản để thiết lập dự trữ hàng hóa. Trong ngành công nghiệp dầu khí, thăm dò, tìm kiếm và phát triển được coi là những chức năng thượng nguồn.

Thông thường, việc thăm dò bắt đầu ở một khu vực có tiềm năng cao để chứa tài nguyên, nói chung là do địa chất địa phương và các mỏ dầu khí gần đó đã biết. Một phân tích địa vật lý và địa hóa được thực hiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật bao gồm khảo sát phân cực cảm ứng (IP), khoan, khảo nghiệm, đo địa chấn và sử dụng dòng điện.

Sau khi xác định được khu vực đầy hứa hẹn, công ty sẽ khoan một lỗ thử nghiệm sâu, được gọi là giếng thăm dò để thu thập dữ liệu địa chất chi tiết hơn về đặc tính của đá và chất lỏng. Hầu hết các hoạt động thăm dò hiện nay đều ở ngoài khơi, nơi một giếng thăm dò duy nhất có thể trị giá 150 triệu đô la và tỷ lệ thành công là khoảng 1/5. Thường phải mất vài năm trước khi một giếng thăm dò đi vào sản xuất.

Dự trữ hữu cơ để xác định sức khỏe tài chính

Trong giai đoạn thăm dò hoặc tìm kiếm và phát triển, một số công ty sử dụng phương pháp hạch toán toàn bộ chi phí (FC) và vốn hóa tất cả các chi phí hoạt động của họ, bất kể họ có tìm thấy bất kỳ nguồn dự trữ thương mại nào hay không. Phương pháp kế toán này làm thổi phồng bảng cân đối kế toán bằng cách coi chi phí là tài sản và làm cho công ty trông có lãi hơn so với thực tế. Trong khi đó, phương pháp kế toán nỗ lực thành công (SE) thận trọng hơn. Nó chỉ cho phép những chi phí liên quan đến việc xác định thành công các dự trữ dầu và khí đốt tự nhiên mới được vốn hóa.

Lượng dầu thường được đo bằng thùng, và khí sử dụng phép đo khối. Tính toán chi phí của một công ty để tìm một nguồn mới đến từ toàn bộ quá trình thăm dò. Tổng số tiền chi tiêu để xác định vị trí thay thế dự trữ hữu cơ mới được tính tổng, sau đó chia cho số lượng ước tính bổ sung được phát hiện.

Các nhà đầu tư nhìn vào sức mạnh tài chính của các công ty dầu khí nên xem xét sự thay thế hữu cơ của một công ty khi đánh giá tỷ lệ dự trữ thay thế của nó. Phần thay thế hữu cơ là một phần quan trọng của công thức đó và có thể liên quan đến những người muốn đánh giá sức khỏe của công ty từ quan điểm kinh tế. Là một thước đo thiết yếu về tình trạng kinh doanh tổng thể và khả năng tồn tại, tỷ lệ này cho thấy những nỗ lực chủ động và ngược dòng của công ty. Kết quả đưa ra nhận thức về kết quả thu được từ chi phí khoan và thăm dò và có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng sinh lời trong tương lai.

Nguồn tham khảo: investmentopedia