Organic Growth là gì?

Organic Growth là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Organic Growth

Thông tin về Organic Growth

Tên gọi tiếng Anh Organic Growth
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Organic Growth là gì?
  • Tăng trưởng hữu cơ đề cập đến sự phát triển của một doanh nghiệp thông qua các quy trình nội bộ, dựa vào các nguồn lực của chính doanh nghiệp đó.
  • Các chiến lược để tăng trưởng hữu cơ bao gồm tối ưu hóa các quy trình, phân bổ lại các nguồn lực và cung cấp sản phẩm mới.
  • Việc đo lường mức tăng trưởng hữu cơ được thực hiện bằng cách so sánh doanh thu hàng năm và doanh số cửa hàng có thể so sánh được.
  • Tăng trưởng hữu cơ trái ngược với tăng trưởng vô cơ, là tăng trưởng bên ngoài, chẳng hạn như thông qua sáp nhập và mua lại.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Organic Growth thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here