Ordinary Income là gì?

Ordinary Income là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Ordinary Income

Thông tin về Ordinary Income

Tên gọi tiếng Anh Ordinary Income
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Ordinary Income là gì?
  • Thu nhập bình thường là bất kỳ loại thu nhập nào chịu thuế theo thuế suất bình thường.
  • Ví dụ về thu nhập thông thường bao gồm tiền công, tiền lương, tiền boa, tiền thưởng, tiền thuê, tiền bản quyền và thu nhập lãi từ trái phiếu và hoa hồng.
  • Đối với các cá nhân, thu nhập thông thường thường bao gồm tiền lương và tiền công trước thuế mà họ đã kiếm được.
  • Trong môi trường doanh nghiệp, thu nhập thông thường đến từ hoạt động kinh doanh thông thường hàng ngày, không bao gồm thu nhập thu được từ việc bán tài sản vốn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Ordinary Income thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here