Ordinary and Necessary Expense (O&NE) là gì?

Ordinary and Necessary Expense (O&NE) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Ordinary and Necessary Expense (O&NE)

Thông tin về Ordinary and Necessary Expense (O&NE)

Tên gọi tiếng Anh Ordinary and Necessary Expense (O&NE)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Ordinary and Necessary Expense (O&NE) là gì?
Chi phí Thông thường và Cần thiết (O&NE)

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Ordinary and Necessary Expense (O&NE) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here