Orderly Market là gì?

Orderly Market là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Orderly Market

Thông tin về Orderly Market

Tên gọi tiếng Anh Orderly Market
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Orderly Market là gì?
  • Thị trường có trật tự là bất kỳ thị trường nào, chẳng hạn như hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng khoán tài chính, trong đó cung và cầu ngang bằng nhau một cách hợp lý.
  • Một thị trường có trật tự được cho là ở trạng thái cân bằng.
  • Khi hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng khoán được giao dịch một cách công bằng, đáng tin cậy, an toàn, chính xác và hiệu quả, thị trường có trật tự sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Orderly Market thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here