Home Kiến Thức Kinh Tế Học Orderly Market là gì?

Orderly Market là gì?

0

Thị trường có trật tự là gì?

Thị trường có trật tự là bất kỳ thị trường nào trong đó cung và cầu ngang nhau một cách hợp lý. Một thị trường có trật tự được cho là ở trạng thái cân bằng. Thuật ngữ này cũng có thể đề cập đến một trang web trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng khoán tài chính được giao dịch một cách công bằng, đáng tin cậy, an toàn, chính xác và hiệu quả. Thị trường có trật tự góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tóm tắt ý chính:

  • Thị trường có trật tự là bất kỳ thị trường nào, chẳng hạn như hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng khoán tài chính, trong đó cung và cầu ngang bằng nhau một cách hợp lý.
  • Một thị trường có trật tự được cho là ở trạng thái cân bằng.
  • Khi hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng khoán được giao dịch một cách công bằng, đáng tin cậy, an toàn, chính xác và hiệu quả, thị trường có trật tự sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Hiểu một thị trường có trật tự

Thị trường có trật tự thường có giá cả ổn định và cạnh tranh, phản ánh giá trị thực của hàng hóa hoặc dịch vụ. Đối với thị trường chứng khoán, đội ngũ chuyên gia giám sát thị trường của sở giao dịch chứng khoán là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo thị trường có trật tự. Các chuyên gia thực hiện điều này bằng cách sử dụng vốn tự có của họ khi không có đủ người mua hoặc người bán. Điều này giúp giảm sự biến động của thị trường. Trong một thị trường hỗn loạn, có thể có hành vi thao túng thị trường, giao dịch nội gián và các hành vi vi phạm khác.

Các quy tắc của sàn giao dịch cấm các chuyên gia giao dịch trước các nhà đầu tư đã đặt lệnh mua hoặc bán chứng khoán với cùng một mức giá. Nếu thị trường mất trật tự, các nhà đầu tư có thể thiếu tự tin để tham gia. Cục Dự trữ Liên bang cũng cố gắng thúc đẩy thị trường hoạt động có trật tự bằng cách đảm bảo tính thanh khoản của thị trường.

Ví dụ về một thị trường có trật tự

Nếu một chất xúc tác cụ thể đe dọa một thị trường có trật tự, một số người chơi có thể chịu trách nhiệm đối mặt với mối đe dọa này và duy trì một thị trường có trật tự. Ví dụ, vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, khi Vương quốc Anh bỏ phiếu rời Liên minh Châu Âu (EU), Giám đốc điều hành của Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Stacey Cunningham, đã kéo một người cả đêm trấn tĩnh các nhà quản lý tiền tệ ở Phố Wall và thương nhân.

Cuộc bỏ phiếu Brexit, đề cập đến cuộc trưng cầu dân ý về quyết định rời EU của Vương quốc Anh, có thể có tác động xấu đến thị trường chứng khoán Mỹ, nhưng Cunningham đảm bảo với các đại lý và, bằng cách mở rộng, các cổ đông, rằng mô hình giao dịch của NYSE sẽ ổn định và bảo vệ vốn của Các công ty niêm yết trên NYSE.

Theo thiết kế, các nhà tạo lập thị trường được chỉ định (DMM) của NYSE giám sát chặt chẽ thị trường và sử dụng vốn tự có để giảm thiểu sự bất ổn và tạo ra hiệu quả về giá. Điều này đặc biệt hữu ích trong một thị trường đầy biến động. Buổi sáng sau sự can thiệp của Cunningham, các DMM đã giải quyết sự không chắc chắn của thị trường toàn cầu do sự bất ổn chính trị của EU bằng cách điều chỉnh giá mở cửa thị trường để phản ánh tốt hơn cung và cầu thực tế đối với cổ phiếu.

Trong đánh giá của họ về sự kiện thị trường này và cách tiếp cận của họ để giảm biến động giá, NYSE đã tuyên bố rằng họ vượt trội hơn Nasdaq khi duy trì một thị trường có trật tự trong thời điểm kinh tế toàn cầu bất ổn và căng thẳng.

Sự xuất hiện của Fintech đã mở ra những cuộc trò chuyện mới liên quan đến việc duy trì thị trường có trật tự. Năm 2017, Nasdaq đã tổ chức cuộc họp của Nghị viện EU, Ủy ban Châu Âu, Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA), và một số đại diện của các cơ quan giám sát quốc gia, các sàn giao dịch và những người tham gia thị trường để thảo luận về Fintech và vai trò của nó trong việc duy trì thị trường công bằng và trật tự . Một điểm rút ra từ cuộc thảo luận là nhu cầu hợp tác bổ sung và cởi mở đã được thống nhất giữa các thành phần thị trường vốn và ngành Fintech.

Nguồn tham khảo: investmentopedia