Order Imbalance là gì?

Order Imbalance là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Order Imbalance

Thông tin về Order Imbalance

Tên gọi tiếng Anh Order Imbalance
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Order Imbalance là gì?
Đặt hàng mất cân bằng

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Order Imbalance thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here