Order Book là gì?

43

Sách đặt hàng là gì?

Thuật ngữ sổ lệnh đề cập đến một danh sách điện tử các lệnh mua và bán cho một công cụ tài chính hoặc chứng khoán cụ thể được sắp xếp theo mức giá. Sổ lệnh liệt kê số lượng cổ phiếu được đặt mua hoặc chào bán tại mỗi mức giá hoặc độ sâu thị trường. Nó cũng xác định những người tham gia thị trường đằng sau các lệnh mua và bán, mặc dù một số chọn ẩn danh. Những danh sách này giúp các nhà giao dịch và cũng cải thiện tính minh bạch của thị trường vì chúng cung cấp thông tin giao dịch có giá trị.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Sổ lệnh là một danh sách điện tử các lệnh mua và bán đối với một chứng khoán hoặc công cụ khác được sắp xếp theo mức giá.
  • Sổ lệnh được sử dụng bởi hầu hết mọi sàn giao dịch cho các tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ và thậm chí cả tiền điện tử.
  • Các danh sách này giúp cải thiện tính minh bạch của thị trường vì chúng cung cấp thông tin về giá cả, tính sẵn có, chiều sâu giao dịch và người thực hiện giao dịch.
  • Sổ đặt hàng có ba phần: lệnh mua, lệnh bán và lịch sử đặt hàng.

Tìm hiểu Đặt hàng Sách

Sổ lệnh được hầu hết mọi sàn giao dịch sử dụng để liệt kê lệnh cho các tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ – thậm chí cả tiền điện tử như Bitcoin. Các đơn đặt hàng này có thể là cả thủ công hoặc điện tử. Mặc dù chúng thường chứa cùng một thông tin nhưng cách thiết lập có thể hơi khác nhau tùy thuộc vào nguồn. Thông tin mua và bán có thể xuất hiện ở trên cùng và dưới cùng hoặc ở bên trái và bên phải của màn hình.

Thuật ngữ sổ đặt hàng cũng có thể được sử dụng để mô tả nhật ký các đơn đặt hàng mà một công ty nhận được từ cơ sở khách hàng của mình.

Sổ đơn đặt hàng có tính năng động, nghĩa là được cập nhật liên tục theo thời gian thực suốt cả ngày. Các sàn giao dịch như Nasdaq gọi nó là “cuốn sách liên tục.” Các lệnh chỉ định thực hiện chỉ khi thị trường mở hoặc đóng cửa thị trường được duy trì riêng biệt. Chúng được gọi là “sách mở (đặt hàng)” và “sách đóng (đặt hàng)” tương ứng.

Ví dụ, sách mở cửa và sổ sách liên tục được tổng hợp tại thị trường Nasdaq mở cửa để tạo ra một mức giá mở cửa duy nhất. Điều tương tự cũng xảy ra khi thị trường đóng cửa khi sổ cuối kỳ và sổ liên tục được hợp nhất để tạo ra một giá đóng cửa duy nhất.

Sổ đơn đặt hàng thường có ba phần: lệnh mua, lệnh bán và lịch sử đặt hàng.

  • Lệnh mua chứa thông tin người mua bao gồm tất cả giá thầu, số lượng họ muốn mua và giá chào bán.
  • Lệnh bán giống lệnh mua.
  • Lịch sử lệnh thị trường hiển thị tất cả các giao dịch đã diễn ra trong quá khứ.

Phần trên cùng của cuốn sách là nơi bạn sẽ tìm thấy giá thầu cao nhất và giá chào bán thấp nhất. Những điều này chỉ ra thị trường và mức giá ưu thế cần để thực hiện một lệnh. Cuốn sách thường đi kèm với biểu đồ hình nến, cung cấp thông tin hữu ích về trạng thái hiện tại và quá khứ của thị trường.

Sổ lệnh giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Họ có thể biết công ty môi giới nào đang mua hoặc bán cổ phiếu và xác định liệu hành động thị trường đang được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư bán lẻ hay bởi các tổ chức. Sổ lệnh cũng cho thấy sự mất cân bằng trật tự có thể cung cấp manh mối cho hướng đi của cổ phiếu trong ngắn hạn.

Ví dụ, sự mất cân bằng lớn giữa lệnh mua so với lệnh bán có thể cho thấy giá cổ phiếu tăng cao hơn do áp lực mua. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng sổ lệnh để giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng của một cổ phiếu. Một nhóm các lệnh mua lớn ở một mức giá cụ thể có thể cho thấy mức hỗ trợ, trong khi lượng lệnh bán ở mức hoặc gần một mức giá có thể cho thấy một vùng kháng cự.

Cân nhắc đặc biệt

Mặc dù sổ đặt hàng nhằm cung cấp sự minh bạch cho những người tham gia thị trường, nhưng có một số chi tiết không được đưa vào danh sách. Trong số này có “vũng tối”. Đây là những lô lệnh ẩn được duy trì bởi những người chơi lớn, những người không muốn người khác biết ý định giao dịch của họ.

Nếu không có vùng tối, các sàn giao dịch sẽ mất giá đáng kể. Khi thông tin về một giao dịch lớn của một tổ chức lớn được công khai trước khi giao dịch được thực hiện, nó thường dẫn đến việc giảm giá của chứng khoán. Nhưng nếu thông tin về giao dịch được báo cáo sau khi nó diễn ra, tác động lên thị trường có thể giảm đáng kể.

Sự hiện diện của các vùng tối làm giảm tiện ích của sổ đặt hàng ở một mức độ nào đó vì không có cách nào để biết liệu các đơn đặt hàng hiển thị trên sổ có đại diện cho cung và cầu thực sự đối với cổ phiếu hay không.

Ví dụ về Sổ đặt hàng

Sổ lệnh tiếp tục đối chiếu lượng thông tin ngày càng tăng cho các nhà giao dịch với một khoản phí. TotalView của Nasdaq tuyên bố cung cấp nhiều thông tin thị trường hơn bất kỳ cuốn sách nào khác — hiển thị tính thanh khoản cao hơn 20 lần so với sản phẩm độ sâu thị trường Cấp 2 kế thừa của nó.

Mặc dù thông tin bổ sung này có thể không quan trọng lắm đối với nhà đầu tư bình thường, nhưng nó có thể hữu ích đối với các nhà giao dịch hàng ngày và các chuyên gia thị trường có kinh nghiệm, những người dựa vào sổ lệnh để đưa ra quyết định giao dịch.

Nguồn tham khảo: investmentopedia