Home Kiến Thức Kinh Tế Học Oral Contract là gì?

Oral Contract là gì?

0

Hợp đồng miệng là gì?

Hợp đồng miệng là một loại hợp đồng kinh doanh được soạn thảo và thỏa thuận thông qua giao tiếp bằng lời nói, nhưng không được viết thành văn bản. Mặc dù có thể khó chứng minh các điều khoản của hợp đồng miệng trong trường hợp vi phạm, nhưng loại hợp đồng này có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý. Hợp đồng miệng thường bị gọi nhầm là hợp đồng miệng, nhưng hợp đồng miệng thực sự là bất kỳ hợp đồng nào vì tất cả các hợp đồng đều được tạo ra bằng cách sử dụng ngôn ngữ.

Hiểu hợp đồng miệng

Hợp đồng miệng thường được coi là có giá trị như hợp đồng bằng văn bản, mặc dù điều này phụ thuộc vào thẩm quyền và thường là loại hợp đồng. Trong một số khu vực pháp lý, một số loại hợp đồng phải được viết ra để được coi là ràng buộc về mặt pháp lý. Ví dụ, một hợp đồng liên quan đến việc vận chuyển bất động sản phải được lập thành văn bản có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý.

Trong một số trường hợp, hợp đồng miệng có thể được coi là ràng buộc, nhưng chỉ khi nó được chứng minh bằng hợp đồng bằng văn bản. Điều này có nghĩa là khi hợp đồng miệng đã được thỏa thuận, các bên phải ghi các điều khoản của hợp đồng. Các bằng chứng khác có thể được sử dụng để tăng cường khả năng thực thi của hợp đồng miệng bao gồm lời khai của các nhân chứng về việc tạo ra hợp đồng. Khi một hoặc cả hai bên thực hiện hợp đồng, điều này cũng có thể được hiểu là bằng chứng cho thấy hợp đồng đã tồn tại. Hơn nữa, thư, bản ghi nhớ, hóa đơn, biên nhận, email và fax đều có thể được sử dụng làm bằng chứng để hỗ trợ khả năng thực thi của hợp đồng miệng.

Một ví dụ nổi tiếng về tính khả thi của hợp đồng miệng xảy ra vào những năm 1990 khi nữ diễn viên Kim Basinger từ chối lời hứa đóng vai chính trong bộ phim Boxing Helena của Jennifer Lynch. Một bồi thẩm đoàn đã trao cho các nhà sản xuất 8 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại. Basinger đã kháng cáo quyết định và sau đó đã giải quyết với số tiền thấp hơn, nhưng không phải trước khi phải khai phá sản.

Khi hợp đồng miệng không có lợi

Hợp đồng miệng được sử dụng tốt nhất cho các thỏa thuận đơn giản. Ví dụ, một hợp đồng miệng để mua một máy cắt cỏ đã qua sử dụng cho một máy sấy quần áo đã qua sử dụng không cần phải có nhiều chi tiết. Hợp đồng càng đơn giản thì khả năng các bên liên quan phải ra tòa càng thấp. Nhưng các hợp đồng phức tạp hơn, chẳng hạn như hợp đồng lao động, thường phải liên quan đến hợp đồng bằng văn bản. Các hợp đồng miệng phức tạp có nhiều khả năng bị đổ vỡ khi bị tòa án giám sát, thường là do các bên không thể đạt được thỏa thuận về các điểm tốt hơn của thỏa thuận.

Nguồn tham khảo: investmentopedia