Options On Futures là gì?

18

Các tùy chọn trên hợp đồng tương lai là gì?

Một quyền chọn trên hợp đồng tương lai cung cấp cho người nắm giữ quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán một hợp đồng tương lai cụ thể với giá thực tế vào hoặc trước ngày hết hạn của quyền chọn. Những thứ này hoạt động tương tự như quyền chọn cổ phiếu, nhưng khác ở chỗ bảo mật cơ bản là hợp đồng tương lai.

Hầu hết các quyền chọn về hợp đồng tương lai, chẳng hạn như quyền chọn chỉ số, đều được thanh toán bằng tiền mặt. Chúng cũng có xu hướng là các quyền chọn kiểu châu Âu, có nghĩa là các quyền chọn này không thể được thực hiện sớm.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Quyền chọn trên hợp đồng tương lai hoạt động tương tự như quyền chọn trên các chứng khoán khác (chẳng hạn như cổ phiếu), nhưng chúng có xu hướng được thanh toán bằng tiền mặt và theo kiểu châu Âu, nghĩa là không thực hiện sớm.
  • Quyền chọn tương lai có thể được coi là một ‘phái sinh thứ hai’ và yêu cầu nhà giao dịch phải chú ý đến từng chi tiết.
  • Các chi tiết quan trọng cho quyền chọn trên hợp đồng tương lai là các đặc điểm kỹ thuật của hợp đồng cho cả hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai cơ bản.

Cách các tùy chọn trên hợp đồng tương lai hoạt động

Quyền chọn trên hợp đồng tương lai rất giống với quyền chọn mua cổ phiếu ở chỗ nó cho người mua quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ bản, đồng thời tạo ra nghĩa vụ tiềm tàng cho người bán quyền chọn mua hoặc bán tài sản cơ bản nếu người mua mong muốn bằng cách thực hiện tùy chọn đó. Điều đó có nghĩa là quyền chọn trên hợp đồng tương lai, hay quyền chọn tương lai, là một chứng khoán phái sinh của chứng khoán phái sinh. Nhưng giá cả và quy cách hợp đồng của các tùy chọn này không nhất thiết phải thêm đòn bẩy lên trên đòn bẩy.

Do đó, một quyền chọn trên hợp đồng tương lai S&P 500 có thể được coi là phái sinh thứ hai của chỉ số S&P 500 vì bản thân các hợp đồng tương lai là phái sinh của chỉ số. Do đó, có nhiều biến số hơn cần xem xét vì cả hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai đều có ngày hết hạn và hồ sơ cung cầu của riêng chúng. Phân rã theo thời gian (còn được gọi là theta), hoạt động trên các hợp đồng tương lai quyền chọn giống như các quyền chọn trên các chứng khoán khác, vì vậy các nhà giao dịch phải tính đến động lực này.

Đối với quyền chọn mua trên hợp đồng tương lai, người nắm giữ quyền chọn sẽ tham gia vào thời hạn dài của hợp đồng và sẽ mua tài sản cơ bản với giá thực hiện của quyền chọn. Đối với quyền chọn bán, người nắm giữ quyền chọn sẽ tham gia vào thời hạn ngắn của hợp đồng và sẽ bán tài sản cơ bản ở mức giá thực hiện của quyền chọn.

Ví dụ về Quyền chọn trên Hợp đồng tương lai

Để làm ví dụ về cách thức hoạt động của các hợp đồng quyền chọn này, trước tiên hãy xem xét một hợp đồng tương lai của S&P 500. Hợp đồng S&P 500 được giao dịch phổ biến nhất được gọi là E-mini S&P 500 và nó cho phép người mua kiểm soát một lượng tiền mặt có giá trị gấp 50 lần giá trị của Chỉ số S&P 500. Vì vậy, nếu giá trị của chỉ số là 3.000 đô la, hợp đồng e-mini này sẽ kiểm soát giá trị 150.000 đô la tiền mặt. Nếu giá trị của chỉ số tăng một phần trăm lên 3030 đô la, thì số tiền mặt được kiểm soát sẽ trị giá 151.500 đô la. Sự khác biệt ở đây sẽ là mức tăng $ 1.500. Vì yêu cầu ký quỹ để giao dịch hợp đồng tương lai này là $ 6,300 (tính đến thời điểm hiện tại), mức tăng này sẽ lên tới mức tăng 25%.

Nhưng thay vì buộc phải trả 6.300 đô la tiền mặt, việc mua một tùy chọn trên chỉ số sẽ ít tốn kém hơn đáng kể. Ví dụ: khi chỉ số được định giá là 3.000 đô la, cũng giả sử rằng một tùy chọn với giá thực tế là 3.010 đô la có thể được báo giá ở mức 17 đô la trong hai tuần trước khi hết hạn. Người mua quyền chọn này sẽ không cần bỏ ra $ 6.300 để duy trì ký quỹ, mà chỉ phải trả giá quyền chọn. Giá này gấp 50 đô la mỗi đô la chi tiêu (cùng một hệ số với chỉ số). Điều đó có nghĩa là giá của quyền chọn là $ 850 cộng với hoa hồng và phí, ít hơn khoảng 85% số tiền ràng buộc so với hợp đồng tương lai.

Vì vậy, mặc dù quyền chọn di chuyển với cùng mức độ đòn bẩy (50 đô la cho mỗi 1 đô la của chỉ số), đòn bẩy về lượng tiền mặt được sử dụng có thể lớn hơn đáng kể. Nếu chỉ số tăng lên $ 3030 trong một ngày, như đã đề cập trong ví dụ trước, giá của quyền chọn có thể tăng từ $ 17,00 lên $ 32,00. Điều này có nghĩa là giá trị tăng thêm 750 đô la, ít hơn mức tăng trên hợp đồng tương lai một mình, nhưng so với mức rủi ro 850 đô la, nó sẽ thể hiện mức tăng 88% thay vì mức tăng 25% đối với cùng một lượng biến động trên chỉ số cơ bản . Theo cách này, tùy thuộc vào việc bạn mua đòn quyền chọn nào, số tiền được giao dịch có thể được sử dụng đòn bẩy hoặc không ở mức độ lớn hơn so với chỉ với hợp đồng tương lai.

Cân nhắc thêm về các lựa chọn về hợp đồng tương lai

Như đã đề cập, có nhiều phần động cần xem xét khi định giá một quyền chọn trên hợp đồng tương lai. Một trong số đó là giá trị hợp lý của hợp đồng tương lai so với tiền mặt hoặc giá giao ngay của tài sản cơ sở. Phần chênh lệch được gọi là phí bảo hiểm trên hợp đồng tương lai.

Tuy nhiên, các tùy chọn cho phép chủ sở hữu kiểm soát một lượng lớn tài sản cơ bản với số tiền nhỏ hơn nhờ các quy tắc ký quỹ ưu việt (được gọi là ký quỹ SPAN). Điều này cung cấp thêm đòn bẩy và tiềm năng lợi nhuận. Nhưng cùng với khả năng sinh lời thì khả năng thua lỗ lên đến toàn bộ số tiền của hợp đồng quyền chọn đã mua.

Sự khác biệt cơ bản giữa hợp đồng tương lai và quyền chọn cổ phiếu là sự thay đổi về giá trị cơ bản được thể hiện bằng những thay đổi trong giá quyền chọn cổ phiếu. Thay đổi 1 đô la trong quyền chọn mua cổ phiếu tương đương với 1 đô la (trên mỗi cổ phiếu), là đồng nhất cho tất cả các cổ phiếu. Sử dụng ví dụ về hợp đồng tương lai e-mini S&P 500, giá 1 đô la thay đổi có giá trị 50 đô la cho mỗi hợp đồng đã mua. Số tiền này không đồng nhất cho tất cả các thị trường hợp đồng tương lai và quyền chọn tương lai. Nó phụ thuộc nhiều vào số lượng hàng hóa, chỉ số hoặc trái phiếu được xác định bởi mỗi hợp đồng tương lai và các thông số kỹ thuật của hợp đồng đó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia