Options Industry Council (OIC) là gì?

25

Hội đồng Công nghiệp Quyền chọn (OIC) là gì?

Hội đồng Công nghiệp Quyền chọn (OIC) đề cập đến một hợp tác giúp giáo dục các nhà đầu tư và cố vấn tài chính về những lợi ích và rủi ro của các quyền chọn cổ phần được giao dịch hối đoái.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Hội đồng Công nghiệp Quyền chọn (OIC), được thành lập vào năm 1992, là một hợp tác được thành lập bởi các sàn giao dịch quyền chọn của Hoa Kỳ và Tổng công ty Xóa quyền chọn.
 • OIC giáo dục các nhà đầu tư và cố vấn tài chính về những lợi ích và rủi ro của các quyền chọn mua cổ phần được giao dịch hối đoái.
 • OIC cung cấp các lớp học trực tuyến, hội thảo trực tiếp, webcast trực tuyến và podcast cùng với tài liệu giáo dục, chẳng hạn như DVD và tài liệu quảng cáo.
 • Có ba lĩnh vực chuyên môn được phục vụ bởi OIC, đó là các nhà đầu tư tổ chức, cố vấn tài chính và nhà đầu tư.

Tìm hiểu về Hội đồng Công nghiệp Quyền chọn (OIC)

OIC được thành lập vào năm 1992 bởi các sàn giao dịch quyền chọn của Hoa Kỳ và Tổng công ty thanh toán quyền chọn (OCC). Nhiệm vụ của nó là nâng cao nhận thức và giáo dục các nhà đầu tư về các tùy chọn cổ phần được giao dịch trao đổi. OIC được tài trợ bởi nhiều tập đoàn, bao gồm cả Sở giao dịch chứng khoán quốc tế (ISE) của Nasdaq Inc.

Một quyền chọn giao dịch trao đổi là một hợp đồng phái sinh được tiêu chuẩn hóa. Sản phẩm này được đảm bảo, giao dịch trên sàn giao dịch và được thanh toán thông qua cơ quan thanh toán bù trừ. Các nhà đầu tư giao dịch các hợp đồng này bằng cách mua hoặc bán một số lượng cụ thể của tài sản tài chính với một mức giá xác định trước, được gọi là giá thực hiện, vào hoặc trước một ngày xác định trước. Quyền chọn mua là lệnh gọi và quyền chọn bán là lệnh bán.

Việc hiểu và giao dịch những tài sản này có thể phức tạp. Để cung cấp cho các nhà đầu tư các công cụ giáo dục và làm sáng tỏ các lựa chọn, một nhóm các sàn giao dịch của Hoa Kỳ đã hợp tác với OCC để thành lập Hội đồng Công nghiệp Quyền chọn.

OIC đóng vai trò như một nguồn tài nguyên giáo dục để thúc đẩy các lựa chọn cổ phần được giao dịch trao đổi. Nó cung cấp các lớp học trực tuyến, hội thảo trực tiếp, webcast trực tuyến và podcast cho các nhà đầu tư và các nhà giao dịch khác. Nó cũng phân phối các tài liệu giáo dục, chẳng hạn như DVD và tài liệu quảng cáo. Ngoài ra, tổ chức duy trì một trang web và bàn trợ giúp để thúc đẩy và hỗ trợ giáo dục các lựa chọn. Bao gồm trong tài liệu giáo dục được trình bày trên trang web của nó là những kiến thức cơ bản về quyền chọn, khái niệm nâng cao, chiến lược, công cụ giao dịch, máy tính và báo giá thị trường.

OIC được tài trợ bởi các tập đoàn bao gồm:

 • Sở giao dịch chứng khoán quốc tế (ISE)
 • Tùy chọn BATS
 • Sàn giao dịch quyền chọn Boston
 • Trao đổi tùy chọn C2
 • Chicago Board Options Exchange
 • Nasdaq PHLX
 • Thị trường quyền chọn Nasdaq
 • NYSE Amex
 • NYSE Arca

OIC cho biết các công cụ giáo dục của họ là miễn phí và không thiên vị.

Tài nguyên OIC

Tất cả thông tin do OIC cung cấp đều được kiểm duyệt đầy đủ. Nó đi qua các kênh tuân thủ thích hợp để đảm bảo tính chính xác của nó trước khi được trình bày cho các nhà đầu tư và các chuyên gia tài chính. Những người hướng dẫn có kinh nghiệm tìm cách giải quyết những thách thức mà nhà đầu tư phải đối mặt khi họ giao dịch quyền chọn.

Thông tin của OIC phục vụ ba lĩnh vực chuyên môn:

 1. Trung tâm nhà đầu tư tổ chức: Khu vực này yêu cầu đăng ký. Những nhà đầu tư này có thể nhận được thông tin hữu ích về các công cụ phái sinh cũng như các vấn đề và xu hướng thị trường mà các chuyên gia tài chính cần.
 2. Trung tâm Cố vấn Tài chính: Các chuyên gia tài chính có thể sử dụng các tài liệu được cung cấp thông qua phần này để nghiên cứu các lựa chọn lợi ích dành cho cơ sở khách hàng của họ. Đăng ký cũng được yêu cầu cho khu vực này.
 3. Dịch vụ nhà đầu tư: Phần này cung cấp tất cả thông tin cơ bản mà nhà đầu tư yêu cầu về tất cả các sản phẩm giao dịch trên sàn giao dịch OCC.

Nguồn tham khảo: investmentopedia