Option Margin là gì?

23

Ký quỹ quyền chọn là gì

Ký quỹ quyền chọn là tiền mặt hoặc chứng khoán mà nhà đầu tư phải gửi vào tài khoản của họ như một tài sản thế chấp trước khi viết – hoặc bán – quyền chọn. Yêu cầu ký quỹ được thiết lập bởi Hội đồng Dự trữ Liên bang trong Quy định T và thay đổi tùy theo loại quyền chọn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Biên quyền chọn là tiền mặt hoặc tiền bảo đảm mà người giao dịch phải nộp cho nhà môi giới làm tài sản thế chấp trước khi viết hoặc bán quyền chọn.
  • Biên lợi nhuận quyền chọn thường dựa trên Quy định T của Cục Dự trữ Liên bang và thay đổi tùy theo quyền chọn.

Khái niệm cơ bản về ký quỹ quyền chọn

Yêu cầu ký quỹ quyền chọn rất phức tạp và khác một chút so với yêu cầu ký quỹ cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai. Trong trường hợp cổ phiếu và hợp đồng tương lai, ký quỹ được sử dụng như đòn bẩy để tăng sức mua, trong khi ký quỹ quyền chọn được sử dụng làm tài sản thế chấp để đảm bảo vị thế.

Yêu cầu ký quỹ tối thiểu đối với các loại chứng khoán cơ bản khác nhau được thiết lập bởi FINRA và các sàn giao dịch quyền chọn. Các nhà môi giới có thể có các yêu cầu ký quỹ rất khác nhau vì họ có thể thêm vào các yêu cầu tối thiểu do cơ quan quản lý đặt ra. Một số chiến lược quyền chọn, chẳng hạn như cuộc gọi có bảo hiểm và thỏa thuận có bảo hiểm, không có yêu cầu ký quỹ vì cổ phiếu cơ sở được sử dụng làm tài sản thế chấp.

Nhà giao dịch phải yêu cầu ủy quyền giao dịch quyền chọn khi mở tài khoản mới. Thông thường, các nhà môi giới sẽ phân loại các mức thanh khoản trong giao dịch quyền chọn tùy thuộc vào loại chiến lược được sử dụng. Quyền chọn mua thường là thanh toán bù trừ Cấp I vì nó không yêu cầu ký quỹ, nhưng bán thỏa thuận trần có thể yêu cầu thanh toán bù trừ Cấp độ II và một tài khoản ký quỹ. Các tài khoản cấp III và IV thường có yêu cầu ký quỹ thấp hơn.

Yêu cầu ký quỹ quyền chọn có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận của một giao dịch vì nó ràng buộc vốn. Các chiến lược phức tạp, chẳng hạn như siết chặt và căng thẳng, có thể liên quan đến việc tính toán nhiều yêu cầu ký quỹ. Các nhà giao dịch nên xác định các yêu cầu ký quỹ cho một giao dịch trước khi tham gia và đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng các yêu cầu đó nếu thị trường quay lưng lại với họ.

Cách Tránh Yêu cầu Ký quỹ Tùy chọn

Các vị trí quyền chọn nhất định không yêu cầu lợi nhuận. Ví dụ: không có yêu cầu ký quỹ đối với các quyền chọn mua dài, cho dù đó là quyền mua hay lệnh bán. Trong các trường hợp khác, nhà giao dịch có thể sử dụng một số chiến lược khác nhau để tránh các yêu cầu ký quỹ tùy chọn.

  • Các cuộc gọi được bảo hiểm và các lệnh mua được bảo hiểm – Các lệnh gọi được bảo hiểm và các lệnh mua được bảo hiểm liên quan đến việc sở hữu cổ phiếu cơ sở, được sử dụng làm tài sản thế chấp trong vị thế quyền chọn. Ví dụ: nếu bạn sở hữu 500 cổ phiếu của QQQ, bạn có thể bán để mở năm hợp đồng quyền chọn mua QQQ mà không có bất kỳ khoản ký quỹ nào.
  • Chênh lệch Nợ – Chênh lệch ghi nợ liên quan đến việc mua các quyền chọn bằng tiền và bán các quyền chọn ngoài tiền. Trong trường hợp này, quyền thực hiện quyền chọn dài ở mức giá thực hiện có lợi hơn sẽ bù trừ nghĩa vụ bán ở mức giá thực hiện ít có lợi hơn, có nghĩa là không cần ký quỹ.

Tính toán yêu cầu ký quỹ quyền chọn

Cách dễ nhất để tính toán yêu cầu ký quỹ quyền chọn là sử dụng Máy tính ký quỹ của Hội đồng quyền chọn Chicago (CBOE) cung cấp các yêu cầu ký quỹ chính xác cho các giao dịch cụ thể. Nhà giao dịch cũng có thể xem các yêu cầu tối thiểu trong Hướng dẫn ký quỹ của CBOE. Các tài khoản môi giới có thể có sẵn các công cụ tương tự để cung cấp ý tưởng về chi phí trước khi tham gia giao dịch.

Nguồn tham khảo: investmentopedia