Optimization là gì?

22

Tối ưu hóa là gì?

Tối ưu hóa là quá trình làm cho hệ thống giao dịch hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh các biến được sử dụng để phân tích kỹ thuật. Hệ thống giao dịch có thể được tối ưu hóa bằng cách giảm chi phí hoặc rủi ro giao dịch nhất định hoặc bằng cách nhắm mục tiêu các tài sản có lợi nhuận kỳ vọng lớn hơn.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tối ưu hóa là quá trình cải thiện danh mục đầu tư, thuật toán hoặc hệ thống giao dịch để giảm chi phí hoặc tăng hiệu quả.
  • Danh mục đầu tư có thể được tối ưu hóa bằng cách giảm rủi ro, tăng lợi nhuận kỳ vọng hoặc thay đổi tần suất tái cân bằng.
  • Bởi vì thị trường và luật lệ liên tục thay đổi, nên tối ưu hóa là một quá trình liên tục và liên tục.
  • Các thuật toán giao dịch cần tối ưu hóa liên tục, để điều chỉnh theo các điều kiện thị trường thay đổi và để giảm nguy cơ lỗi lập trình.
  • Bởi vì tối ưu hóa một yếu tố có thể yêu cầu đánh đổi các yếu tố khác, nên có nguy cơ tối ưu hóa quá mức.

Cách tối ưu hóa hoạt động

Nói một cách tổng thể, tối ưu hóa là hành động thay đổi một quy trình hiện có để tăng sự xuất hiện của các kết quả thuận lợi và giảm sự xuất hiện của các kết quả không mong muốn. Điều này có thể được sử dụng để làm cho một mô hình kinh doanh có lợi hơn, tăng lợi nhuận kỳ vọng trên danh mục đầu tư hoặc giảm chi phí dự kiến của hệ thống giao dịch.

Mỗi tối ưu hóa phụ thuộc vào một số giả định nhất định về các biến trong thế giới thực. Ví dụ, một nhà đầu tư đang tìm cách tối ưu hóa danh mục đầu tư của họ sẽ bắt đầu bằng việc đánh giá các yếu tố như rủi ro thị trường và khả năng một số khoản đầu tư có thể hoạt động tốt hơn những khoản đầu tư khác. Vì không có cách nào để tính toán các biến này trong thời gian thực, nên chiến lược tối ưu hóa của nhà đầu tư sẽ phụ thuộc vào mức độ họ ước tính các yếu tố này.

Có thể có nhiều đường dẫn đến tối ưu hóa, tùy thuộc vào các giả định nằm trong chiến lược tối ưu hóa. Một số nhà giao dịch có thể tối ưu hóa chiến lược của họ với một số giao dịch ngắn hạn để tận dụng các biến động giá có thể dự đoán được. Những người khác có thể tối ưu hóa bằng cách giảm số lượng giao dịch để giảm chi phí giao dịch của họ. Trong cả hai trường hợp, sự thành công của chiến lược tối ưu hóa sẽ phụ thuộc vào mức độ xác định của nhà đầu tư về rủi ro, chi phí và khả năng chi trả cho chiến lược của họ.

Bởi vì các điều kiện thị trường liên tục thay đổi, việc tối ưu hóa hệ thống giao dịch của một người là một quá trình liên tục – giống như cố gắng đạt được một mục tiêu di động.

Ai Sử dụng Hệ thống Giao dịch để Phân tích Kỹ thuật?

Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng hệ thống giao dịch. Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức lớn cũng có thể có các hệ thống mà họ dựa vào để cung cấp thông tin chi tiết giúp họ lựa chọn chiến lược đầu tư. Các cá nhân thay mặt họ có thể có các hệ thống thô sơ mà họ đã tự tạo ra có thể không yêu cầu kinh nghiệm công nghệ hoặc kiến thức mã hóa.

Ngoài ra còn có các hệ thống giao dịch trực tuyến mà bất kỳ ai cũng có thể tận dụng. Tìm kiếm trên Google về hệ thống giao dịch sẽ dẫn đến danh sách cả hệ thống miễn phí và hệ thống yêu cầu thanh toán hoặc thành viên để sử dụng.

Các thể chế sẽ dựa vào các hệ thống phức tạp hơn. Nhiều người sẽ có hệ thống riêng được thiết kế để sử dụng trong nhà. Các hệ thống này sẽ tiên tiến hơn và cung cấp nhiều tùy chọn để tối ưu hóa hơn so với những hệ thống miễn phí mà người mới làm quen hoặc thương nhân bình thường có thể tìm thấy trực tuyến.

Dù nhà đầu tư sử dụng hệ thống nào, họ nên sử dụng nó với hiểu biết rằng dữ liệu vẫn có thể báo cáo không chính xác và hệ thống có thể bị lỗi. Hệ thống giao dịch chỉ là một công cụ khác mà nhà đầu tư có thể sử dụng khi đầu tư; nó không thay thế nhu cầu tư duy phản biện.

Ưu điểm và Nhược điểm của Tối ưu hóa

Tối ưu hóa kinh doanh là một yếu tố quan trọng của nền kinh tế thị trường. Khi các công ty cạnh tranh với nhau để tăng lợi nhuận và giảm chi phí, họ cũng tìm cách cung cấp các sản phẩm cải tiến và hạ giá cho người tiêu dùng. Họ cũng có thể tìm cách sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm thiểu ô nhiễm và các tác nhân bên ngoài khác.

Trong thế giới đầu tư, có rất ít nhược điểm đối với việc tối ưu hóa được thực thi tốt. Bằng cách xác định các cơ hội bị bỏ lỡ và loại bỏ các tài sản kém hiệu quả, một danh mục đầu tư được tối ưu hóa có thể tạo ra lợi nhuận đầu tư tiềm năng cao hơn.

Tuy nhiên, hầu hết các tối ưu hóa đều đi kèm với sự đánh đổi và chi phí cơ hội trong các lĩnh vực khác. Ví dụ: một quỹ tối ưu hóa để giảm hồ sơ rủi ro của nó cũng có khả năng bỏ lỡ phần thưởng của một số chiến lược rủi ro cao nhất định và một công ty tối ưu hóa bằng cách giảm chi phí lao động có thể bị thiếu nhân sự trong trường hợp tăng đột ngột nhu cầu. Khi các công ty cố gắng tinh chỉnh để tăng mức độ chính xác, sẽ có nguy cơ là họ có thể tối ưu hóa quá mức bằng cách giảm khả năng chuẩn bị cho một tình huống bất ngờ xảy ra.

Ưu điểm và Nhược điểm của Tối ưu hóa

Ưu điểm

  • Tối ưu hóa giúp doanh nghiệp giảm chi phí và tăng doanh thu.

  • Việc tối ưu hóa cũng mang lại lợi ích cho thị trường bằng cách giảm tỷ trọng và tính kém hiệu quả.

Nhược điểm

  • Tối ưu hóa một thông số thường đi kèm với sự cân bằng ở những thông số khác.

  • Có nguy cơ tối ưu hóa quá mức khi các công ty giảm khả năng chuẩn bị cho các trường hợp bất ngờ.

  • Điều kiện thị trường thay đổi có thể làm giảm hiệu quả của việc tối ưu hóa.

Ví dụ về tối ưu hóa

Một ví dụ thú vị về tối ưu hóa kinh doanh xảy ra trong quản lý chuỗi cung ứng, ngành liên quan đến việc vận chuyển và lưu trữ hàng hóa thương mại quy mô lớn trên khắp thế giới. Để duy trì hoạt động trơn tru, hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp dựa vào một mạng lưới lớn các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và các nhà cung cấp để duy trì hoạt động của các nhà máy của họ.

Bắt đầu từ những năm 1970, các công ty như Toyota đã bắt đầu tối ưu hóa hệ thống tồn kho của họ chỉ với việc sản xuất đúng lúc. Bằng cách sản xuất và phân phối các mặt hàng khi cần, hệ thống này cho phép các nhà sản xuất giảm chi phí liên quan đến việc bảo quản và lưu kho.

Tuy nhiên, việc sản xuất JIT đòi hỏi một hệ thống hậu cần được tinh chỉnh và khả năng dự báo chính xác nhu cầu trong tương lai. Nó cũng đi kèm với sự đánh đổi về tính linh hoạt và khả năng phục hồi. Vì ít có khả năng xảy ra sai sót, bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng đều có thể gây ra tác động kép lên chuỗi cung ứng, có khả năng khiến sản xuất bị đình trệ.

Điểm mấu chốt

Tối ưu hóa là một quá trình quan trọng trong việc duy trì một hệ thống kinh doanh hoặc thương mại. Bằng cách điều chỉnh các thông số hệ thống để giảm chi phí và tối đa hóa sản lượng, việc tối ưu hóa cho phép các doanh nghiệp và thương nhân trở nên hiệu quả và cạnh tranh hơn.

Tối ưu hóa Toán học là gì?

Tối ưu hóa toán học là một lĩnh vực toán học ứng dụng nhằm tìm kiếm sự kết hợp của các biến đầu vào để tối đa hóa hoặc giảm thiểu kết quả đầu ra của một hàm nhiều biến. Khi được sử dụng trong kinh doanh, những kỹ thuật này có thể được sử dụng để tinh chỉnh quy trình sản xuất nhằm giảm thiểu chi phí nhất định hoặc tăng sản lượng trên mỗi đơn vị.

Tối ưu hóa có nghĩa là gì trong kinh doanh?

Trong kinh doanh, tối ưu hóa là quá trình tinh chỉnh chiến lược hoặc quy trình kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoặc giảm chi phí. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn, cắt giảm chi phí hoặc đầu tư vào các công nghệ tiết kiệm lao động.

Công cụ tìm kiếm tối ưu hóa là gì?

Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, hoặc SEO, là quá trình tinh chỉnh một bài báo hoặc trang web trực tuyến để tiếp cận nhiều độc giả tiềm năng hơn thông qua tìm kiếm trực tuyến. Điều này thường được thực hiện bằng cách đặt các từ khóa hoặc cụm từ liên quan một cách chiến lược để xếp hạng cao hơn trong kết quả của công cụ tìm kiếm.

Tối ưu hóa Tỷ lệ Chuyển đổi là gì?

Trong bán hàng, chuyển đổi là quá trình biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng. Tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi là một quá trình tăng số lượng khách hàng mới để tăng doanh số bán hàng. Điều này có thể được thực hiện bằng cách cải thiện tiếp thị, đào tạo bán hàng hoặc làm cho sản phẩm của họ hấp dẫn hơn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia