Operating Target là gì?

20

Mục tiêu hoạt động là gì?

Mục tiêu hoạt động là một con số cụ thể, đối với lãi suất hoặc một số liệu tài chính khác, mà ngân hàng trung ương đặt ra để hướng dẫn chính sách tiền tệ của mình.

Khi mục tiêu hoạt động được đặt ra, ngân hàng trung ương sẽ thực hiện các chính sách của mình, được thiết kế để nới lỏng hoặc thắt chặt cung tiền trong nền kinh tế nhằm đạt được và duy trì mục tiêu.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Mục tiêu hoạt động là mục tiêu trung gian hướng dẫn các hoạt động hàng ngày của ngân hàng trung ương.
  • Một mục tiêu hoạt động hoạt động giống như đồng hồ tốc độ trên ô tô, cung cấp cho ngân hàng trung ương phản hồi về sự thành công của nhiên liệu tiền tệ mà nó đã thêm vào để nuôi nền kinh tế.
  • Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sử dụng lãi suất của quỹ liên bang làm mục tiêu hoạt động chính cho chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ.

Hiểu một mục tiêu hoạt động

Các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về các mục tiêu liên quan đến hoạt động kinh tế tổng thể của một quốc gia. Tuy nhiên, họ thiếu khả năng kiểm soát trực tiếp các yếu tố như giá tiêu dùng hoặc tổng sản phẩm quốc nội. Vì vậy, họ chọn mục tiêu trung gian để theo dõi.

Các mục tiêu này là các biến số kinh tế có thể bị tác động trực tiếp bởi chính sách tiền tệ và có mối liên hệ nhân quả hoặc ít nhất là tương quan với kết quả hoạt động kinh tế tổng thể của một quốc gia. Các mục tiêu mà ngân hàng trung ương chọn để tập trung vào được gọi là mục tiêu hoạt động của ngân hàng trung ương.

Cách mục tiêu hoạt động được sử dụng

Ngân hàng trung ương sử dụng mục tiêu hoạt động giống như cách người lái xe sử dụng đồng hồ tốc độ trên ô tô. Người lái xe muốn đi từ Điểm A đến Điểm B với tốc độ cân bằng giữa thời gian và sự an toàn. Người lái xe không thể kiểm soát trực tiếp tốc độ của ô tô, chỉ có vị trí của bướm ga là nơi dẫn nhiên liệu vào động cơ. Người lái xe cũng không thể dễ dàng quan sát tốc độ của ô tô, ngoại trừ bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ và đoán xem các vật thể bên đường đang đi qua với tốc độ như thế nào.

Vì vậy, ô tô có đồng hồ tốc độ để người lái có thể đo được quãng đường để nhấn chân ga. Đồng hồ tốc độ đo tốc độ quay hoặc trục truyền động hoặc bánh xe của ô tô, phải tương quan chặt chẽ với tốc độ mặt đất của ô tô và hiển thị hữu ích tốc độ ước tính của ô tô trên một đồng hồ đo có thể nhìn thấy rõ ràng.

Bằng cách xem đồng hồ đo này và điều chỉnh vị trí của bướm ga, lái xe có thể chọn và duy trì tốc độ thích hợp.

Điều chỉnh cung tiền

Tương tự, ngân hàng trung ương chọn một mục tiêu hoạt động giúp ngân hàng này đánh giá lượng tiền và tín dụng cần bổ sung vào hệ thống ngân hàng để đạt được và duy trì các mục tiêu chính sách của mình. Quá ít, và giảm phát nợ có thể làm nền kinh tế chậm lại. Quá nhiều, và một nền kinh tế phát triển quá nóng, có thể dẫn đến siêu lạm phát hoặc bùng nổ bùng phát.

Ngân hàng trung ương phải đối mặt với một vấn đề tương tự như người điều khiển. Nó không thể kiểm soát trực tiếp hoặc thậm chí dễ dàng quan sát các yếu tố như lạm phát hoặc tăng trưởng GDP trong thời gian thực. Thay vào đó, nó chọn một biến số kinh tế hoặc mục tiêu hoạt động mà nó có thể quan sát, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các chính sách của nó và có liên quan chặt chẽ đến các thước đo cuối cùng về hiệu quả kinh tế mà nó muốn ảnh hưởng.

Mục tiêu hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sử dụng các mục tiêu điều hành trong việc thực hiện chính sách tiền tệ hàng ngày và dài hạn. Hội đồng Dự trữ Liên bang (FRB) quyết định về giá trị của mục tiêu hoạt động tại mỗi cuộc họp thường kỳ của mình.

Sau đó, hội đồng quản trị sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ, chủ yếu là Hoạt động Thị trường Mở Thường trực, để đạt được mục tiêu này. Phần lớn mục tiêu hoạt động nhằm vào việc điều chỉnh lãi suất quỹ liên bang, lãi suất liên ngân hàng ngắn hạn.

Các quyết định của nó được đăng trên trang web của Cục Dự trữ Liên bang.

Lãi suất ngân quỹ của Fed làm mục tiêu

Fed điều chỉnh lãi suất mục tiêu mong muốn đối với lãi suất huy động vốn dựa trên ước tính của họ về điều kiện kinh tế hiện tại và tương lai, sau đó mua hoặc bán trái phiếu chính phủ để tăng hoặc giảm nguồn cung dự trữ ngân hàng có sẵn để cho vay qua đêm giữa các ngân hàng.

Nó làm như vậy với kỳ vọng rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến lượng cho vay của ngân hàng trong nền kinh tế và do đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế nói chung.

Fed cũng sử dụng các thông báo công khai về mục tiêu hoạt động của mình như một công cụ bổ sung của chính sách tiền tệ, để truyền đạt hướng dẫn về tỷ lệ mục tiêu có thể xảy ra trong tương lai nhằm quản lý kỳ vọng của thị trường.

Nguồn tham khảo: investmentopedia