Home Kiến Thức Kinh Tế Học Operating Revenue là gì?

Operating Revenue là gì?

0

Doanh thu hoạt động là gì?

Doanh thu hoạt động là doanh thu mà một công ty tạo ra từ các hoạt động kinh doanh chính của mình.

Ví dụ, một nhà bán lẻ tạo ra doanh thu hoạt động của mình thông qua việc bán hàng hóa; một bác sĩ thu được doanh thu hoạt động của họ từ các dịch vụ y tế mà họ cung cấp. Điều gì tạo nên doanh thu hoạt động khác nhau tùy thuộc vào doanh nghiệp hoặc ngành.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Doanh thu hoạt động được tạo ra bởi các hoạt động kinh doanh chính của công ty.
  • Doanh thu hoạt động có thể được so sánh giữa các năm để đánh giá tình hình hoạt động của một công ty và hoạt động của nó.
  • Doanh thu hoạt động nên được tách biệt với doanh thu phi hoạt động xảy ra từ các sự kiện không thường xuyên, bất thường hoặc một lần.
0:59

Doanh thu hoạt động

Hiểu Doanh thu Hoạt động

Việc phân biệt doanh thu hoạt động với tổng doanh thu là rất quan trọng vì nó cung cấp thông tin có giá trị về năng suất và lợi nhuận của các hoạt động kinh doanh chính của một công ty.

Mặc dù thực tế là doanh thu hoạt động được ghi nhận riêng biệt trên báo cáo tài chính, một số công ty có thể cố gắng che giấu các khoản giảm sút trong doanh thu hoạt động bằng cách kết hợp nó với doanh thu phi hoạt động. Việc hiểu và xác định các nguồn doanh thu sẽ hữu ích trong việc đánh giá sức khỏe của một công ty và các hoạt động của công ty đó.

Doanh thu hoạt động so với Doanh thu không hoạt động

Doanh thu ngoài hoạt động là doanh thu được tạo ra từ các hoạt động bên ngoài hoạt động chính của công ty. Loại doanh thu này có xu hướng không thường xuyên và đôi khi là bất thường. Ví dụ về thu nhập từ hoạt động kinh doanh bao gồm thu nhập từ tiền lãi, thu được từ việc bán tài sản, tiền thu được từ các vụ kiện và thu nhập từ các nguồn khác không liên quan đến hoạt động.

Ví dụ: một trường đại học tư thục có thể phân loại học phí nhận được là doanh thu hoạt động, trong khi quà tặng từ cựu sinh viên được coi là doanh thu phi hoạt động (vì chúng không được mong đợi và cũng không phải là một phần của hoạt động thông thường của trường đại học).

Trong ví dụ này, báo cáo thu nhập của trường đại học liệt kê doanh thu hoạt động và lợi nhuận từ các hoạt động trước, sau đó báo cáo doanh thu và lợi nhuận phi hoạt động, chẳng hạn như doanh thu nhận được từ quà tặng và các khoản quyên góp di sản. Việc trình bày thông tin này thông báo cho những người xem xét hồ sơ tài chính của công ty rằng quà tặng không phải là một phần bình thường của hoạt động kinh doanh của trường đại học. Điều quan trọng là phải phân biệt sự khác biệt vì doanh thu ngoài hoạt động có thể thay đổi mạnh mẽ từ năm này sang năm khác.

Cân nhắc đặc biệt

Dòng tiền

Doanh thu và thu nhập ngoài hoạt động không tạo ra dòng tiền nhất quán từ năm này sang năm sau, đó là một lý do khác khiến hoạt động được xác định riêng biệt trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Để một công ty tài trợ cho hoạt động của công ty, doanh nghiệp phải tạo ra doanh thu hoạt động. Các công ty thúc đẩy doanh thu hoạt động có thể tài trợ thường xuyên cho hoạt động kinh doanh mà không cần tìm kiếm thêm nguồn tài chính và các công ty này có thể hoạt động với số dư tiền mặt thấp hơn.

Ví dụ, một công ty có thể bán một tài sản cố định, chẳng hạn như một tòa nhà, trong năm hiện tại. Nếu tòa nhà được bán với lãi, khoản thu được sẽ được coi là doanh thu không hoạt động trong năm nó được bán. Doanh thu này không được kỳ vọng như một quá trình hoạt động kinh doanh thông thường và doanh thu một lần không nên được sử dụng để đánh giá mức độ thành công của các hoạt động chính của công ty qua các năm.

Giá cổ phiếu

Đối với một công ty thành công, doanh thu hoạt động và thu nhập là nguồn thu nhập chính trên mỗi cổ phiếu (EPS); tỷ lệ này là một thống kê quan trọng để đánh giá giá cổ phiếu của một công ty.

EPS được định nghĩa là thu nhập dành cho cổ đông phổ thông được chia cho số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Một doanh nghiệp được quản lý tốt có thể tăng doanh thu hoạt động và thu nhập bằng cách tìm kiếm nhiều khách hàng hơn và chuyển sang các thị trường mới tạo ra thu nhập cao hơn. Khi EPS tăng, nhiều nhà đầu tư và nhà phân tích coi cổ phiếu đó có giá trị hơn và giá cổ phiếu tăng lên.

Nguồn tham khảo: investmentopedia