Home Kiến Thức Kinh Tế Học Operating Margin là gì?

Operating Margin là gì?

0

Biên lợi nhuận hoạt động là gì?

Biên lợi nhuận hoạt động đo lường mức lợi nhuận mà một công ty tạo ra trên một đô la doanh thu sau khi trả cho các chi phí sản xuất biến đổi, chẳng hạn như tiền lương và nguyên vật liệu, nhưng trước khi trả lãi hoặc thuế. Nó được tính bằng cách chia thu nhập hoạt động của một công ty cho doanh thu thuần của nó. Tỷ lệ này càng cao càng tốt, chứng tỏ công ty đang hoạt động hiệu quả và có khả năng biến doanh thu thành lợi nhuận.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Biên lợi nhuận hoạt động thể hiện mức độ hiệu quả của một công ty có thể tạo ra lợi nhuận thông qua các hoạt động cốt lõi của nó.
  • Nó được thể hiện trên cơ sở mỗi lần bán sau khi hạch toán chi phí biến đổi nhưng trước khi trả bất kỳ khoản lãi hoặc thuế (EBIT) nào.
  • Tỷ suất lợi nhuận cao hơn được coi là tốt hơn tỷ suất lợi nhuận thấp hơn và có thể được so sánh giữa các đối thủ cạnh tranh tương tự nhưng không phải giữa các ngành khác nhau.
  • Để tính toán tỷ suất lợi nhuận hoạt động, hãy chia thu nhập hoạt động (thu nhập) cho doanh thu (doanh thu).
1:26

Tính toán ký quỹ hoạt động

Hiểu Biên lợi nhuận Hoạt động

Biên lợi nhuận hoạt động của một công ty, đôi khi được gọi là lợi nhuận trên doanh số bán hàng (ROS), là một chỉ báo tốt về việc nó đang được quản lý tốt như thế nào và hiệu quả tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng. Nó cho thấy tỷ lệ doanh thu có sẵn để trang trải các chi phí phi hoạt động, chẳng hạn như trả lãi vay, đó là lý do tại sao các nhà đầu tư và người cho vay chú ý đến nó.

Biên lợi nhuận hoạt động thay đổi cao là một chỉ số cơ bản của rủi ro kinh doanh. Tương tự, xem xét lợi nhuận hoạt động trong quá khứ của một công ty là một cách tốt để đánh giá xem hoạt động của công ty có đang tốt hơn hay không. Biên lợi nhuận hoạt động có thể cải thiện thông qua các biện pháp kiểm soát quản lý tốt hơn, sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, cải thiện giá và tiếp thị hiệu quả hơn.

Về bản chất, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là mức lợi nhuận mà một công ty tạo ra từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó so với tổng doanh thu của nó. Điều này cho phép các nhà đầu tư xem liệu một công ty đang tạo ra thu nhập chủ yếu từ các hoạt động cốt lõi của nó hay từ các phương tiện khác, chẳng hạn như đầu tư.

Tính toán ký quỹ hoạt động

Công thức cho tỷ suất lợi nhuận hoạt động là:

Ký quỹ hoạt động = Thu nhập hoạt động Doanh thu begin {align} text {Biên lợi nhuận hoạt động} = frac { text {Thu nhập hoạt động}} { text {Doanh thu}} end {align}

Biên lợi nhuận hoạt động = Doanh thu Thu nhập hoạt động

Khi tính toán tỷ suất lợi nhuận hoạt động, tử số sử dụng thu nhập của công ty trước lãi vay và thuế (EBIT). EBIT, hay thu nhập hoạt động, được tính đơn giản bằng doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) và chi phí bán hàng thông thường, chi phí chung và chi phí quản lý để vận hành một doanh nghiệp, không bao gồm lãi vay và thuế.

Ví dụ

Ví dụ: nếu một công ty có doanh thu là 2 triệu đô la, giá vốn hàng bán là 700.000 đô la và chi phí quản lý là 500.000 đô la, thì thu nhập hoạt động của công ty sẽ là 2 triệu đô la – (700.000 đô la + 500.000 đô la) = 800.000 đô la. Biên lợi nhuận hoạt động của nó khi đó sẽ là 800.000 đô la / 2 triệu đô la = 40%.

Nếu công ty có thể thương lượng giá tốt hơn với các nhà cung cấp, giảm giá vốn hàng bán xuống còn 500.000 đô la, thì biên lợi nhuận hoạt động của công ty sẽ được cải thiện lên 50%.

Hạn chế của ký quỹ hoạt động

Biên lợi nhuận hoạt động chỉ nên được sử dụng để so sánh các công ty hoạt động trong cùng một ngành và lý tưởng nhất là có mô hình kinh doanh và doanh thu hàng năm tương tự nhau. Các công ty trong các ngành khác nhau với các mô hình kinh doanh hoàn toàn khác nhau có tỷ suất lợi nhuận hoạt động rất khác nhau, vì vậy việc so sánh chúng sẽ là vô nghĩa. Nó sẽ không phải là một sự so sánh giữa táo và táo.

Để dễ dàng so sánh khả năng sinh lời giữa các công ty và các ngành, nhiều nhà phân tích sử dụng tỷ suất sinh lời loại bỏ ảnh hưởng của các chính sách tài chính, kế toán và thuế: thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA). Ví dụ, bằng cách cộng thêm khấu hao, biên lợi nhuận hoạt động của các công ty sản xuất lớn và các công ty công nghiệp nặng có thể so sánh được hơn.

EBITDA đôi khi được sử dụng như một đại diện cho dòng tiền hoạt động vì nó loại trừ các chi phí phi tiền mặt, chẳng hạn như khấu hao. Tuy nhiên, EBITDA không bằng dòng tiền. Điều này là do nó không điều chỉnh đối với bất kỳ sự gia tăng nào trong vốn lưu động hoặc tính toán chi tiêu vốn cần thiết để hỗ trợ sản xuất và duy trì cơ sở tài sản của công ty — như dòng tiền hoạt động.

Biên lợi nhuận khác

Bằng cách so sánh EBIT với doanh thu, tỷ suất lợi nhuận hoạt động cho thấy mức độ thành công của ban lãnh đạo công ty trong việc tạo ra thu nhập từ hoạt động của doanh nghiệp. Có một số tính toán lợi nhuận khác mà các doanh nghiệp và nhà phân tích có thể sử dụng để có được những hiểu biết hơi khác nhau về khả năng sinh lời của một công ty.

Tỷ suất lợi nhuận gộp cho chúng ta biết một công ty tạo ra bao nhiêu lợi nhuận dựa trên chi phí bán hàng hoặc giá vốn hàng bán. Nói cách khác, nó chỉ ra mức độ hiệu quả của ban quản lý sử dụng lao động và vật tư trong quá trình sản xuất.

Tỷ suất lợi nhuận ròng xem xét lợi nhuận ròng được tạo ra từ tất cả các bộ phận của doanh nghiệp, tính cho tất cả các chi phí và các khoản mục kế toán phát sinh, bao gồm cả thuế và khấu hao. Nói cách khác, tỷ lệ này so sánh thu nhập ròng với doanh số bán hàng. Càng gần càng tốt để tổng hợp trong một con số duy nhất về mức độ hiệu quả của các nhà quản lý đang điều hành một doanh nghiệp.

Tại sao ký quỹ hoạt động lại quan trọng?

Biên lợi nhuận hoạt động là một thước đo quan trọng để đánh giá lợi nhuận tổng thể của một công ty từ hoạt động kinh doanh. Nó là tỷ lệ giữa lợi nhuận hoạt động trên doanh thu của một công ty hoặc bộ phận kinh doanh.

Được biểu thị dưới dạng tỷ lệ phần trăm, tỷ suất lợi nhuận hoạt động cho biết thu nhập từ hoạt động được tạo ra từ mỗi 1 đô la doanh thu sau khi tính toán các chi phí trực tiếp liên quan đến việc kiếm được các khoản doanh thu đó. Biên lợi nhuận lớn hơn có nghĩa là mỗi đô la doanh thu được giữ lại dưới dạng lợi nhuận.

Làm thế nào các công ty có thể cải thiện tỷ suất lợi nhuận ròng của họ?

Khi tỷ suất lợi nhuận hoạt động của một công ty vượt quá mức trung bình cho ngành của nó, nó được cho là có lợi thế cạnh tranh, nghĩa là nó thành công hơn các công ty khác có hoạt động tương tự. Trong khi tỷ suất lợi nhuận trung bình cho các ngành khác nhau rất khác nhau, các doanh nghiệp có thể đạt được lợi thế cạnh tranh nói chung bằng cách tăng doanh số bán hàng hoặc giảm chi phí — hoặc cả hai.

Tuy nhiên, thúc đẩy doanh số bán hàng thường liên quan đến việc chi nhiều tiền hơn để làm như vậy, tương đương với chi phí lớn hơn. Việc cắt giảm quá nhiều chi phí cũng có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn, bao gồm mất công nhân lành nghề, chuyển sang sử dụng vật liệu kém hơn hoặc các tổn thất khác về chất lượng. Việc cắt giảm ngân sách quảng cáo cũng có thể gây hại cho việc bán hàng.

Để giảm chi phí sản xuất mà không ảnh hưởng đến chất lượng, lựa chọn tốt nhất cho nhiều doanh nghiệp là mở rộng quy mô. Quy mô kinh tế đề cập đến ý tưởng rằng các công ty lớn hơn có xu hướng sinh lợi nhiều hơn. Mức sản xuất tăng lên của một doanh nghiệp lớn có nghĩa là chi phí của mỗi mặt hàng sẽ giảm theo một số cách. Ví dụ, nguyên liệu thô được mua với số lượng lớn thường được chiết khấu bởi người bán buôn.

Ký quỹ hoạt động khác với các biện pháp ký quỹ lợi nhuận khác như thế nào?

Biên lợi nhuận hoạt động tính đến tất cả các chi phí hoạt động nhưng không bao gồm bất kỳ chi phí nào ngoài hoạt động. Tỷ suất lợi nhuận ròng tính đến tất cả các chi phí liên quan đến việc bán hàng, làm cho nó trở thành thước đo lợi nhuận toàn diện và thận trọng nhất. Mặt khác, tỷ suất lợi nhuận gộp chỉ đơn giản là nhìn vào giá vốn hàng bán (COGS) và bỏ qua những thứ như chi phí chung, chi phí cố định, chi phí lãi vay và thuế.

Một số ngành có tỷ suất lợi nhuận cao và thấp là gì?

Các lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận hoạt động cao thường bao gồm các lĩnh vực trong ngành dịch vụ, vì có ít tài sản tham gia vào quá trình sản xuất hơn so với dây chuyền lắp ráp. Tương tự, các công ty phần mềm hoặc trò chơi có thể đầu tư ban đầu trong khi phát triển một phần mềm / trò chơi cụ thể và kiếm được nhiều tiền sau đó chỉ bằng cách bán hàng triệu bản với chi phí rất ít. Trong khi đó, các mặt hàng xa xỉ và phụ kiện cao cấp thường hoạt động dựa trên tiềm năng lợi nhuận cao và doanh số bán hàng thấp.

Các doanh nghiệp sử dụng nhiều hoạt động như vận tải, có thể phải đối phó với giá nhiên liệu biến động, đặc quyền của tài xế và việc duy trì, bảo dưỡng phương tiện, thường có tỷ suất lợi nhuận hoạt động thấp hơn. Các liên doanh dựa trên nông nghiệp cũng vậy, thường có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn do thời tiết bất ổn, hàng tồn kho cao, chi phí hoạt động cao, nhu cầu về không gian canh tác và lưu trữ cũng như các hoạt động sử dụng nhiều tài nguyên.

Ô tô cũng có tỷ suất lợi nhuận thấp, do lợi nhuận và doanh số bị hạn chế bởi cạnh tranh gay gắt, nhu cầu tiêu dùng không chắc chắn và chi phí hoạt động cao liên quan đến phát triển mạng lưới đại lý và hậu cần.

Nguồn tham khảo: investmentopedia