Home Kiến Thức Kinh Tế Học Operating Leverage là gì?

Operating Leverage là gì?

0

Đòn bẩy hoạt động là gì?

Đòn bẩy hoạt động là một công thức kế toán chi phí đo lường mức độ mà một công ty hoặc dự án có thể tăng thu nhập hoạt động bằng cách tăng doanh thu. Một doanh nghiệp tạo ra doanh thu với tỷ suất lợi nhuận gộp cao và chi phí biến đổi thấp có đòn bẩy hoạt động cao.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đòn bẩy hoạt động được sử dụng để tính toán điểm hòa vốn của một công ty và giúp thiết lập giá bán phù hợp để trang trải mọi chi phí và tạo ra lợi nhuận.
  • Các công ty có đòn bẩy hoạt động cao phải trang trải một lượng chi phí cố định lớn hơn mỗi tháng bất kể họ bán bất kỳ đơn vị sản phẩm nào.
  • Các công ty có đòn bẩy hoạt động thấp có thể có chi phí cao thay đổi trực tiếp theo doanh thu của họ nhưng có chi phí cố định thấp hơn để trang trải mỗi tháng.
2:27

Đòn bẩy hoạt động và DOL

Hiểu Đòn bẩy Hoạt động

Mức độ đòn bẩy hoạt động càng cao thì nguy cơ tiềm ẩn từ rủi ro dự báo càng lớn, trong đó một sai sót tương đối nhỏ trong dự báo doanh số bán hàng có thể được phóng đại thành sai số lớn trong dự báo dòng tiền.

Công thức Đòn bẩy Hoạt động là:

Mức độ đòn bẩy hoạt động = Tỷ lệ đóng góp Lợi nhuận text {Mức độ đòn bẩy hoạt động} = frac { text {Biên lợi nhuận đóng góp}} { text {Lợi nhuận}}

Mức độ đòn bẩy hoạt động = Tỷ suất lợi nhuận đóng góp

Điều này có thể được trình bày lại là:

Mức độ đòn bẩy hoạt động = Q C M Q C M Chi phí hoạt động cố định ở đâu: Q = số lượng đơn vị C M = biên đóng góp (giá – chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị) begin {align} & text {Mức độ đòn bẩy hoạt động} = frac {Q * CM} {Q * CM – text {Chi phí vận hành cố định}} & textbf {where:} & Q = text {đơn vị số lượng} & CM = text {biên lợi nhuận đóng góp (giá – chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị)} end {căn chỉnh}

Mức độ đòn bẩy hoạt động = Q C M Chi phí hoạt động cố định Q C M trong đó : Q = số lượng đơn vị C M = tỷ suất đóng góp (giá – chi phí biến đổi trên một đơn vị )

Công thức đòn bẩy hoạt động được sử dụng để tính toán điểm hòa vốn của một công ty và giúp thiết lập giá bán phù hợp để trang trải mọi chi phí và tạo ra lợi nhuận. Công thức có thể cho biết một công ty đang sử dụng các hạng mục có chi phí cố định, chẳng hạn như kho hàng và máy móc thiết bị, để tạo ra lợi nhuận như thế nào. Một công ty càng có nhiều lợi nhuận từ cùng một lượng tài sản cố định, thì đòn bẩy hoạt động của công ty đó càng cao.

Một kết luận mà các công ty có thể học được từ việc kiểm tra đòn bẩy hoạt động là các công ty giảm thiểu chi phí cố định có thể tăng lợi nhuận của họ mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giá bán, tỷ suất lợi nhuận đóng góp hoặc số lượng đơn vị họ bán.

Ví dụ

Ví dụ, Công ty A bán 500.000 sản phẩm với đơn giá mỗi sản phẩm là $ 6. Chi phí cố định của công ty là 800.000 đô la. Chi phí biến đổi $ 0,05 cho mỗi đơn vị để tạo ra mỗi sản phẩm.

Tính mức độ đòn bẩy hoạt động của công ty A như sau:

500 , 000 ( $ 6,00 $ 0,05 ) 500 , 000 ( $ 6,00 $ 0,05 ) $ 800 , 000 = $ 2 , 975 , 000 $ 2 , 175 , 000 = 1,37 hoặc 137 % . begin {align} & frac {500,000 * left ( $ 6,00 – $ 0,05 right)} {500,000 * left ( $ 6,00 – $ 0,05 right) – $ 800,000} & = frac { $ 2,975,000 } { $ 2,175,000} & = 1,37 text {hoặc} 137 %. end {căn chỉnh}

5 0 0 , 0 0 0 ( $ 6. 0 0 $ 0. 0 5 ) $ 8 0 0 , 0 0 0 5 0 0 , 0 0 0 ( $ 6. 0 0 $ 0. 0 5 _ _ _ _ )= $ 2 , 1 7 5 , 0 0 0 $ 2 , 9 7 5 , 0 0 0= 1 . 3 7 hoặc 1 3 7 % .

Doanh thu tăng 10% sẽ dẫn đến thu nhập hoạt động tăng 13,7% (10% x 1,37 = 13,7%).

Đòn bẩy hoạt động cao và thấp

Điều quan trọng là phải so sánh đòn bẩy hoạt động giữa các công ty trong cùng một ngành, vì một số ngành có chi phí cố định cao hơn các ngành khác. Khái niệm tỷ lệ cao hay thấp sau đó được định nghĩa rõ ràng hơn.

Hầu hết chi phí của một công ty là chi phí cố định định kỳ hàng tháng, chẳng hạn như tiền thuê nhà, bất kể khối lượng bán hàng là bao nhiêu. Miễn là doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận đáng kể trên mỗi lần bán hàng và duy trì khối lượng bán hàng thích hợp, thì chi phí cố định sẽ được bù đắp và thu được lợi nhuận.

Chi phí khác của công ty là chi phí biến đổi chỉ phát sinh khi có hoạt động bán hàng. Chi phí này bao gồm lao động để lắp ráp sản phẩm và chi phí nguyên vật liệu thô được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Một số công ty kiếm được ít lợi nhuận hơn trên mỗi lần bán hàng nhưng có thể có khối lượng bán hàng thấp hơn và vẫn tạo ra đủ để trang trải chi phí cố định.

Ví dụ, một doanh nghiệp phần mềm có chi phí cố định lớn hơn trong tiền lương của nhà phát triển và chi phí biến đổi thấp hơn trong việc bán phần mềm. Như vậy, doanh nghiệp có đòn bẩy hoạt động cao. Ngược lại, một công ty tư vấn máy tính tính phí khách hàng theo giờ và không cần không gian văn phòng đắt đỏ vì các chuyên gia tư vấn của họ làm việc tại văn phòng của khách hàng. Điều này dẫn đến tiền lương của tư vấn viên thay đổi và chi phí hoạt động cố định thấp. Do đó, doanh nghiệp có đòn bẩy hoạt động thấp.

Hầu hết các chi phí của Microsoft là cố định, chẳng hạn như chi phí phát triển và tiếp thị trả trước. Với mỗi đô la doanh số kiếm được vượt quá điểm hòa vốn, công ty sẽ kiếm được lợi nhuận, nhưng Microsoft có đòn bẩy hoạt động cao.

Ngược lại, các cửa hàng bán lẻ của Walmart có chi phí cố định thấp và chi phí biến đổi lớn, đặc biệt là đối với hàng hóa. Bởi vì Walmart bán một khối lượng lớn các mặt hàng và trả trước cho mỗi đơn vị mà nó bán, nên giá vốn hàng bán của nó tăng lên khi doanh số bán hàng tăng lên. Bởi vì điều này, các cửa hàng Walmart có đòn bẩy hoạt động thấp.

Đòn bẩy hoạt động cho bạn biết điều gì?

Công thức đòn bẩy hoạt động được sử dụng để tính toán điểm hòa vốn của một công ty và giúp thiết lập giá bán phù hợp để trang trải mọi chi phí và tạo ra lợi nhuận. Điều này có thể cho thấy một công ty đang sử dụng các hạng mục có chi phí cố định, chẳng hạn như kho hàng và máy móc thiết bị, để tạo ra lợi nhuận tốt như thế nào. Một công ty càng có nhiều lợi nhuận từ cùng một lượng tài sản cố định, thì đòn bẩy hoạt động của công ty đó càng cao.

Một kết luận mà các công ty có thể rút ra từ việc kiểm tra đòn bẩy hoạt động là các công ty giảm thiểu chi phí cố định có thể tăng lợi nhuận của họ mà không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với giá bán, tỷ suất đóng góp hoặc số lượng đơn vị họ bán.

Mức độ Đòn bẩy Hoạt động (DOL) là gì?

Mức độ đòn bẩy hoạt động (DOL) là bội số đo lường mức thu nhập hoạt động của một công ty sẽ thay đổi theo sự thay đổi của doanh số bán hàng. Các công ty có tỷ trọng lớn giữa chi phí cố định (hoặc chi phí không thay đổi theo sản xuất) so với chi phí biến đổi (chi phí thay đổi theo khối lượng sản xuất) có mức đòn bẩy hoạt động cao hơn. Tỷ lệ DOL hỗ trợ các nhà phân tích xác định tác động của bất kỳ thay đổi nào trong doanh số bán hàng đối với thu nhập hoặc lợi nhuận của công ty.

Ví dụ về Đòn bẩy Hoạt động Cao và Thấp là gì?

Các công ty có chi phí cố định cao có xu hướng có đòn bẩy hoạt động cao, chẳng hạn như những công ty có nhiều nghiên cứu & phát triển và tiếp thị. Với mỗi đô la doanh số kiếm được vượt quá điểm hòa vốn, công ty sẽ tạo ra lợi nhuận. Ngược lại, các cửa hàng bán lẻ có xu hướng có chi phí cố định thấp và chi phí biến đổi lớn, đặc biệt là đối với hàng hóa. Do các nhà bán lẻ bán một khối lượng lớn các mặt hàng và trả trước cho mỗi đơn vị bán được, nên giá vốn hàng bán tăng khi doanh thu tăng. Do đó, những cửa hàng như vậy thường có tỷ lệ đòn bẩy hoạt động thấp.

Nguồn tham khảo: investmentopedia