Home Kiến Thức Kinh Tế Học Operating Cash Flow Demand (OCFD) là gì?

Operating Cash Flow Demand (OCFD) là gì?

0

Nhu cầu Dòng tiền Hoạt động (OCFD) là gì?

Thuật ngữ nhu cầu dòng tiền hoạt động (OCFD) đề cập đến lượng dòng tiền hoạt động mà một đơn vị cần để đáp ứng các mục tiêu của các khoản đầu tư chiến lược của mình. OCFD là không thể thiếu cho cả nhà đầu tư và các tổ chức doanh nghiệp. Đối với các nhà đầu tư, nó đại diện cho tổng số vốn cần thiết để thu được lợi nhuận mong muốn trong suốt thời gian đầu tư. Mặt khác, OCFD của một công ty được sử dụng để tính toán giá trị tiền mặt gia tăng cho các hoạt động và đầu tư chiến lược của công ty. OCFD cho phép các thực thể đưa ra quyết định thông minh về cách họ tiêu tiền vào các khoản đầu tư nhất định.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Cầu dòng tiền hoạt động là lượng dòng tiền hoạt động mà nhà đầu tư cần để đáp ứng các mục tiêu đầu tư chiến lược của mình.
  • Đối với các nhà đầu tư cá nhân, OCFD là vốn cần thiết để đạt được lợi tức đầu tư mong muốn.
  • Các công ty sử dụng OCFD để tính toán giá trị gia tăng bằng tiền mặt của các khoản đầu tư và hoạt động chiến lược của họ.
  • Biết OCFD cho phép các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh về cách họ chi tiêu tiền của mình cho các khoản đầu tư nhất định.

Tìm hiểu nhu cầu về dòng tiền hoạt động (OCFD)

Đầu tư chiến lược là bất kỳ khoản đầu tư nào cho phép nhà đầu tư đạt được một mục tiêu cụ thể. Một cá nhân muốn tạo ra một dòng thu nhập ổn định, không có rủi ro có thể chọn trái phiếu như một khoản đầu tư chiến lược để đạt được mục tiêu này. Một công ty có thể liên doanh với một công ty khác dưới dạng liên doanh để tiếp cận thị trường khác. Nhìn chung, đầu tư chiến lược là đầu tư phù hợp với kế hoạch trò chơi ngắn hạn hoặc dài hạn của nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư cần vốn hoặc dòng tiền hoạt động để đáp ứng các nhu cầu ban đầu và liên tục của các khoản đầu tư của họ. Do đó, nhu cầu dòng tiền hoạt động (OCFD) là lượng dòng tiền cần thiết để mỗi khoản đầu tư chiến lược có giá trị hiện tại ròng bằng 0 hoặc đạt được mức sinh lời tối thiểu.

Như đã lưu ý ở trên, việc tính toán OCFD giúp các thực thể đưa ra quyết định khôn ngoan hơn về các khoản đầu tư của họ. Con số này giúp các nhà đầu tư quyết định chấp thuận hay từ chối ý tưởng đầu tư cụ thể một cách hiệu quả. Nếu chi phí đầu tư đáng giá hơn lợi ích, nhà đầu tư có thể bỏ qua thỏa thuận.

Ví dụ về Nhu cầu Dòng tiền Hoạt động (OCFD)

Hãy sử dụng ví dụ giả định về một công ty sản xuất để cho thấy nhu cầu về dòng tiền hoạt động như thế nào. Giả sử công ty muốn thâm nhập vào một thị trường mới. Muốn vậy phải đầu tư chiến lược vào nhà máy sản xuất mới và máy móc thiết bị mới. OCFD cho khoản đầu tư chiến lược này sẽ là lượng tiền mặt tối thiểu mà nhà máy cần tạo ra trong suốt thời gian hoạt động để đáp ứng lợi nhuận mà các nhà đầu tư yêu cầu.

Số tiền mà một công ty mong đợi kiếm được xác định số tiền mà công ty trả cho khoản đầu tư. Vì vậy, nếu một công ty muốn kiếm được nhiều tiền hơn, nó nên có kế hoạch chi trả nhiều hơn cho một khoản đầu tư chiến lược.

Ví dụ trong thế giới thực về Nhu cầu dòng tiền hoạt động (OCFD)

Bây giờ chúng ta hãy xem xét nhu cầu dòng tiền hoạt động như thế nào với một ví dụ thực tế. Sự kiện này liên quan đến GUD Holdings, một công ty của Úc là công ty mẹ của các thương hiệu gia dụng quốc gia Ryco filter, Sunbeam, Davey Pumps, Lock Focus và những công ty khác.

Ian Campbell từng là giám đốc điều hành (CEO) của công ty từ năm 1998 đến năm 2013. Vào thời điểm đó, công ty đang gặp khó khăn về tài chính. Điều này chủ yếu là do một loạt các thương vụ mua lại mà công ty đã thực hiện nhằm phát triển và tăng cường sự hiện diện của mình trên thị trường. Campbell sử dụng phong cách lãnh đạo kết hợp giữa sự tập trung và kỷ luật. dẫn đầu GUD Holdings về khả năng sinh lời.

Campbell kỳ vọng người quản lý công ty của mình sẽ tạo ra các kết quả tài chính vững chắc cho một chỉ số hoạt động chính — giá trị tiền mặt gia tăng (CVA). Điểm chuẩn này liên quan đến OCFD. Giá trị gia tăng bằng tiền là thước đo khả năng của một công ty trong việc tạo ra dòng tiền vượt quá mức lợi tức đầu tư (ROI) của nhà đầu tư mà công ty yêu cầu.

Với tư cách là Giám đốc điều hành, Campbell dự kiến mỗi bộ phận GUD sẽ vượt quá 10% chi phí vốn trung bình có trọng số (WACC), là tỷ lệ trung bình mà một công ty dự kiến sẽ trả cho tất cả các chủ sở hữu chứng khoán để tài trợ cho tài sản của mình. Các hoạt động kinh doanh của GUD được đánh giá dựa trên sự tăng trưởng giá trị tiền mặt gia tăng so với năm trước. Campbell thiết lập ngân sách hàng năm cho mỗi bộ phận. WACC khác nhau giữa các doanh nghiệp. Các nhà quản lý nhận được tiền thưởng nếu họ đạt được chỉ tiêu của mình.

Nguồn tham khảo: investmentopedia