Home Kiến Thức Kinh Tế Học Opening Range là gì?

Opening Range là gì?

0

Phạm vi mở là gì?

Phạm vi mở cửa cho thấy giá cao và thấp của chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định sau khi thị trường mở cửa. Các nhà giao dịch trong ngày theo dõi phạm vi mở cửa của cổ phiếu vì nó có thể cung cấp dấu hiệu về tâm lý thị trường và xu hướng giá trong ngày.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Phạm vi mở cửa cho thấy giá cao và thấp của một chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định sau khi thị trường mở cửa.
  • Phạm vi mở cửa rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì chúng có thể cung cấp dấu hiệu về tâm lý và xu hướng giá trong ngày.
  • Các nhà giao dịch thường theo dõi các phạm vi mở cửa trước hoặc sau các giai đoạn biến động mạnh.

Hiểu phạm vi mở rộng

Phạm vi mở cửa là một trong số các phạm vi giá mà các nhà phân tích kỹ thuật tuân theo khi xem biểu đồ. Nói chung, phạm vi giao dịch có thể là một chỉ báo mạnh mẽ cho các nhà phân tích kỹ thuật. Phạm vi mở cửa thường cho thấy sức mạnh, điểm yếu hoặc xu hướng đi ngang không có tâm lý rõ ràng. Hầu hết các biểu đồ đều hiển thị mức cao và thấp trong ngày, cho biết phạm vi giao dịch chính xác từ khi mở đến khoảng thời gian hiện tại.

Nhiều nhà đầu tư theo dõi phạm vi mở đầu của giá chứng khoán trước hoặc sau một thông báo quan trọng, chẳng hạn như khi một công ty phát hành báo cáo thu nhập hàng quý, để đánh giá hướng giá. Các nhà đầu tư cũng có thể chọn theo dõi phạm vi mở cửa của cổ phiếu để xem xét tâm lý của cổ phiếu đó kết hợp với ý tưởng giao dịch tiềm năng.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các mẫu khác nhau, các hình thức phân tích kỹ thuật khác và nhiều khung thời gian để theo dõi phạm vi mở cửa. Ví dụ, giá mở cửa của một cổ phiếu so với giá đóng cửa của ngày hôm trước, có thể giúp xác định xu hướng trong ngày. Sau đó, các nhà giao dịch có thể áp dụng Dải Bollinger cho phạm vi mở cửa, dải này cho thấy dải hỗ trợ và kháng cự được vẽ bằng hai độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình động của giá cổ phiếu. Khi giá vi phạm biên độ phạm vi mở, các nhà giao dịch có thể đặt vị trí cho một sự đột phá hoặc đảo ngược về giá trung bình. Một số nhà đầu tư có thể chọn chỉ theo dõi vài phút của hành động giá mở cửa, trong khi những người khác có thể thích xem một giờ hoặc hơn trước khi đưa ra kết luận từ phạm vi mở cửa.

Ví dụ về giao dịch phạm vi mở cửa

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch có thể theo dõi phạm vi mở cửa bằng cách sử dụng nhiều tài nguyên biểu đồ khác nhau. Biểu đồ dưới đây cho thấy phạm vi mở cửa của dịch vụ mạng xã hội Twitter Inc. (TWTR), vài ngày sau khi công ty công bố thu nhập quý II (quý 2) năm 2019.

Phạm vi mở cửa giữa các đường xu hướng chấm cho thấy 25 phút đầu tiên của hoạt động giao dịch, với giá cổ phiếu in mức thấp ở mức 41,08 đô la và mức cao là 41,65 đô la. Sự đột phá vào lúc 9:55 sáng trên phạm vi mở cửa và mức cao nhất của ngày hôm trước cho các nhà giao dịch dấu hiệu về động lượng tăng trong ngày và ưu tiên các vị trí dài hơn các vị trí ngắn.

Hình ảnh

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2021

Các lệnh cắt lỗ có thể nằm bên dưới nến đột phá hoặc bên dưới phạm vi mở cửa thấp, tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro được ưu tiên. Các nhà giao dịch có thể quyết định chốt lời bằng cách sử dụng nhiều rủi ro. Ví dụ: nếu sử dụng mức dừng 30 xu, các nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu lợi nhuận là 60 xu. Ngoài ra, các nhà giao dịch có thể thực hiện một lệnh dừng, chẳng hạn như thoát ra nếu giá đóng cửa dưới mức trung bình động, để cho lợi nhuận chạy. Ví dụ: những người sử dụng chiến lược thoát lệnh này đã dừng lại vào lúc 11:50 sáng khi giá cổ phiếu đóng cửa dưới đường trung bình động đơn giản 10 ngày (SMA).

Nguồn tham khảo: investmentopedia