Opening Imbalance Only Order (OIO) là gì?

18

Lệnh Chỉ Mất Cân Bằng Mở Đầu (OIO) LÀ GÌ

Lệnh chỉ mở cửa mất cân bằng (OIO) là một loại lệnh giới hạn cung cấp tính thanh khoản trong thời gian giao dịch mở cửa trên Nasdaq. Lệnh giới hạn là lệnh được đặt với nhà môi giới để thực hiện giao dịch mua hoặc bán với số lượng cổ phiếu và mức giá giới hạn xác định.

NGẮT XUỐNG Mở Lệnh Chỉ Mất Cân Bằng (OIO)

Lệnh Mở Chỉ dành cho Mất cân bằng (OIO) chỉ có thể thực thi được ở điểm mở đầu và không được hiển thị hoặc phổ biến. Các lệnh mua của OIO chỉ thực hiện bằng hoặc thấp hơn giá chào mua vào 9:30 sáng, trong khi các lệnh bán OIO chỉ thực hiện bằng hoặc cao hơn giá chào 9:30 sáng. Lệnh OIO nhất thiết phải là lệnh giới hạn và lệnh OIO thị trường không được phép. Vì các lệnh OIO chỉ được thực thi trong thời gian mở cửa, chúng không có nguy cơ được thực hiện trước khi thị trường mở, không giống như các lệnh thị trường liên tục .

Các lệnh mua hoặc bán OIO có giá cao hơn giá thầu cao nhất hoặc giá chào bán thấp nhất của Nasdaq lúc 9:30 sáng trước khi mở cửa thị trường sẽ được định giá lại thành giá thầu hoặc đề nghị Nasdaq trước khi giao dịch mở cửa được thực hiện .

Vì vậy, ví dụ: nếu giá đơn đặt hàng mua OIO là 9,95 đô la và giá thầu Nasdaq là 9,93 đô la, thì đơn đặt hàng OIO sẽ được định giá lại thành 9,93 đô la. Điều này bổ sung tính thanh khoản cho thị trường và giúp đảm bảo rằng các lệnh Thị trường Mở (MOO) và Giới hạn Khi Mở (LOO) được thực hiện đúng cách.

Lệnh OIO được chấp nhận trên Nasdaq từ 7 giờ sáng trở đi. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường không thể cập nhật các lệnh này sau 9:28 sáng, mặc dù các lệnh OIO mới vẫn có thể được nhập sau thời gian đó .

NASDAQ

Mở Chỉ các Lệnh mất cân bằng (OIO) được thực hiện trong Nasdaq. Nasdaq là một thị trường điện tử toàn cầu để mua và bán chứng khoán, đồng thời cũng là chỉ số chuẩn cho các cổ phiếu công nghệ của Hoa Kỳ. Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán quốc gia (NASD) đã tạo ra Nasdaq để cho phép các nhà đầu tư giao dịch chứng khoán trên một hệ thống máy tính và minh bạch. Năm 2006, Nasdaq chính thức tách khỏi NASD và bắt đầu hoạt động như một sàn giao dịch chứng khoán quốc gia .

Thuật ngữ Nasdaq cũng được dùng để chỉ Nasdaq Composite, là một chỉ số của hơn 2.500 cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq bao gồm một số công ty khổng lồ về công nghệ và công nghệ sinh học lớn nhất thế giới như Apple, Google, Microsoft, Oracle, Amazon, Intel và Amgen.

Nasdaq đã dẫn đầu về công nghệ giao dịch ngay từ những ngày đầu thành lập. Hệ thống giao dịch máy tính Nasdaq ban đầu được phát minh ra như một giải pháp thay thế cho hệ thống chuyên gia kém hiệu quả, vốn là mô hình giao dịch phổ biến trong gần 100 năm. Ngày nay, do tiến bộ công nghệ nhanh chóng, mô hình giao dịch điện tử của Nasdaq là tiêu chuẩn cho các thị trường trên toàn thế giới.

Nguồn tham khảo: investmentopedia