Home Kiến Thức Kinh Tế Học Open Trade Equity (OTE) là gì?

Open Trade Equity (OTE) là gì?

0

Vốn chủ sở hữu thương mại mở (OTE) là gì?

Vốn chủ sở hữu thương mại mở (OTE) là mạng lưới lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trên các vị thế phái sinh mở. Nói cách khác, OTE là lãi và lỗ trên giấy được thể hiện bằng giá trị thị trường hiện tại và giá phải trả (hoặc nhận được) cho một vị thế. Khi vị thế được đóng, lãi hoặc lỗ sẽ trở thành hiện thực.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Vốn chủ sở hữu thương mại mở (OTE) đại diện cho số tiền lãi hoặc lỗ chưa thực hiện trên một vị thế mở trước khi nó bị đóng.
  • OTE hữu ích trong việc cung cấp cho các nhà giao dịch bức tranh tốt hơn về p & l thực tế của họ, đặc biệt là khi các giao dịch được ký kết.
  • OTE tích cực cải thiện khả năng nhận được lợi nhuận trong khi OTE tiêu cực làm tăng khả năng nhận ra lỗ.

Hiểu công bằng thương mại mở

OTE đặc biệt quan trọng đối với các nhà đầu tư ký quỹ vì biến động ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu sẵn có trong tài khoản của họ. Nếu các khoản lỗ chưa thực hiện làm cho vốn chủ sở hữu khả dụng giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì theo hợp đồng thì một cuộc gọi ký quỹ được đưa ra trong đó nhà đầu tư buộc phải ký quỹ bổ sung để đưa vốn chủ sở hữu khả dụng trở lại trên mức ký quỹ duy trì theo hợp đồng hoặc thanh lý toàn bộ hoặc một phần số vốn mở của họ các chức vụ.

Tổng vốn chủ sở hữu = Số dư tài khoản ± Vốn chủ sở hữu giao dịch mở

Bởi vì lợi nhuận duy trì được ký hợp đồng với một nhà môi giới, các nhà đầu tư bị ràng buộc về mặt pháp lý để duy trì lợi nhuận của họ. Trong trường hợp nhà đầu tư không thể hoặc không muốn gửi tiền mặt hoặc bán số tiền nắm giữ tại thời điểm thực hiện cuộc gọi ký quỹ, công ty môi giới của họ có quyền đóng các vị thế mở từ danh mục đầu tư của khách hàng theo quyết định của họ để khôi phục tài khoản về giá trị tối thiểu.

Vốn chủ sở hữu giao dịch mở (OTE) đo lường sự khác biệt giữa giá giao dịch ban đầu của tất cả các vị thế mở và giá giao dịch cuối cùng của mỗi vị trí đó. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ thực tế là các vị trí đã thiết lập vẫn chưa được bù đắp. Nó hữu ích trong việc cung cấp cho nhà giao dịch ảnh chụp nhanh chính xác về giá trị thực tế của tài khoản vì tất cả các vị thế mở đều được đánh dấu là phù hợp với thị trường. Nói cách khác, có bao nhiêu vốn chủ sở hữu (tiền) trong tài khoản nếu tất cả các vị thế được đóng theo tỷ giá thị trường phổ biến.

Ví dụ về OTE

Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch có 10.000 đô la trong tài khoản và sử dụng nó để mua 50 cổ phiếu XYZ với giá 200 đô la cho mỗi cổ phiếu. Tổng số tiền đầu tư là 10.000 đô la và OTE tại trường hợp giao dịch đang được thực hiện là 0. Ngày hôm sau, giá trị của mỗi cổ phiếu tăng lên 250 đô la. Bây giờ nhà giao dịch có 2.500 đô la lợi nhuận chưa thực hiện trong giao dịch đó, có nghĩa là OTE cho khoản nắm giữ đó cũng tăng lên 2.500 đô la và tổng vốn chủ sở hữu trong tài khoản lên đến 12.500 đô la. Nếu họ thanh lý vị trí này thì lợi nhuận được cho là đã thành hiện thực; số dư tài khoản sẽ tăng 2.500 đô la lên 12.500 đô la và OTE sẽ bằng không.

Nếu một người không thanh lý vị thế và giá giảm xuống 100 đô la, họ sẽ phải chịu khoản lỗ chưa thực hiện 5.000 đô la đối với khoản nắm giữ đó. Trừ khi vị thế được bán hoặc đóng, khoản lỗ này vẫn chưa được thực hiện nhưng OTE là âm 5.000 đô la và tổng vốn chủ sở hữu tài khoản giảm xuống còn 5.000 đô la. OTE âm tính cho thấy mất giấy; OTE dương cho thấy mức tăng trên giấy.

Mở vốn chủ sở hữu giao dịch tại cuộc gọi ký quỹ

Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) yêu cầu bất kỳ nhà đầu tư nào muốn mở tài khoản ký quỹ phải bắt đầu với ít nhất 2.000 đô la tiền mặt hoặc chứng khoán. FINRA yêu cầu nhà đầu tư đồng ý với mức ký quỹ duy trì ít nhất 25%, nghĩa là nhà đầu tư phải duy trì số dư tài khoản ít nhất 25% tổng giá trị thị trường của chứng khoán giữ trong tài khoản tại mọi thời điểm. Thông thường, tỷ suất lợi nhuận duy trì này được ký hợp đồng với tỷ lệ phần trăm cao hơn và thông thường tỷ suất lợi nhuận duy trì là 30% hoặc hơn.

Ví dụ, một nhà đầu tư muốn mua 500 cổ phiếu của một giao dịch cổ phiếu với giá 20 đô la / cổ phiếu. Họ không có 10.000 đô la cần thiết để làm điều này, vì vậy họ mở tài khoản 5.000 đô la với một nhà môi giới có tỷ lệ ký quỹ ban đầu 50% và yêu cầu ký quỹ duy trì 35%. Nhà đầu tư mua số cổ phiếu trị giá 10.000 đô la, có nghĩa là họ đã vay 5.000 đô la từ nhà môi giới. Tại trường hợp thực hiện, OTE bằng 0, tổng giá trị đầu tư là 10.000 đô la, ký quỹ ban đầu là 5.000 đô la (50% x 10.000 đô la) và ký quỹ duy trì là 3.500 đô la (35% x 10.000 đô la).

Giá bắt đầu giảm đến mức tổng giá trị của 500 cổ phiếu giảm xuống còn 6.000 đô la, có nghĩa là OTE âm 4.000 đô la. 5.000 đô la mà nhà đầu tư đặt làm ký quỹ hiện trị giá 3.000 đô la (5.000 đô la – 50% x 4.000 đô la). Mức này thấp hơn yêu cầu ký quỹ duy trì 3.500 đô la để nhà đầu tư nhận được một cuộc gọi ký quỹ.

Tại thời điểm này, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu ký quỹ vào tài khoản ký quỹ để đáp ứng yêu cầu 50%, trong trường hợp này là 2.000 đô la. Đây có thể là hình thức ký gửi tiền mặt hoặc chứng khoán có thể chuyển nhượng được. Họ cũng có thể chọn lỗ cho khoản đầu tư bằng cách thanh lý toàn bộ hoặc một phần các vị thế mở của họ, do đó giảm yêu cầu ký quỹ của họ. Điều này thường dẫn đến việc nhận ra thua lỗ trong giao dịch của họ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Previous article Open Source là gì?
Next article Opening Bell là gì?
Mình là một người thích làm việc trong lĩnh vực tài chính, những bài viết của mình xoay quanh trong thị trường chứng khoán, crypto, Forex (ngoại hối) hy vọng những kiến thức của mình sẽ giúp cho bạn một phần nào đó.