Open Position là gì?

23

Vị trí Mở là gì?

Vị thế mở trong đầu tư là bất kỳ giao dịch nào đã được thiết lập hoặc đã tham gia nhưng vẫn chưa kết thúc với một giao dịch đối nghịch. Vị thế mở có thể tồn tại sau khi mua, vị thế mua, bán hoặc vị thế bán. Trong mọi trường hợp, vị thế vẫn mở cho đến khi một giao dịch đối nghịch diễn ra.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Vị thế mở là một giao dịch đã được thiết lập, nhưng vẫn chưa bị đóng lại với một giao dịch đối nghịch.
  • Nếu một nhà đầu tư sở hữu 300 cổ phiếu của một cổ phiếu, họ có một vị thế mở trong cổ phiếu đó cho đến khi nó được bán.
  • Vị thế mở thể hiện mức độ tiếp xúc thị trường đối với nhà đầu tư và rủi ro vẫn còn cho đến khi vị thế được đóng.
  • Các nhà giao dịch trong ngày mở và đóng các vị thế của họ chỉ trong vài giây và nhằm mục đích không có vị thế mở nào vào cuối ngày.

Vị trí Mở được Giải thích

Ví dụ, một nhà đầu tư sở hữu 500 cổ phiếu của một cổ phiếu nhất định được cho là có vị thế mở trong cổ phiếu đó. Khi nhà đầu tư bán 500 cổ phiếu đó, vị thế sẽ đóng. Các nhà đầu tư mua và giữ thường có một hoặc nhiều vị thế mở tại bất kỳ thời điểm nào. Các nhà giao dịch ngắn hạn có thể thực hiện các giao dịch “khứ hồi”; một vị trí mở và đóng trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Các nhà giao dịch trong ngày và người mở rộng quy mô thậm chí có thể mở và đóng một vị trí trong vòng vài giây, cố gắng nắm bắt các biến động giá tối thiểu nhưng có nhiều biến động trong ngày.

Vị trí mở và rủi ro

Vị thế mở thể hiện mức độ tiếp xúc thị trường đối với nhà đầu tư. Rủi ro tồn tại cho đến khi vị thế đóng cửa. Các vị thế mở có thể được giữ từ vài phút đến hàng năm tùy thuộc vào phong cách và mục tiêu của nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch.

Tất nhiên, danh mục đầu tư bao gồm nhiều vị thế mở. Mức độ rủi ro đi kèm với một vị thế mở phụ thuộc vào quy mô của vị thế đó so với quy mô tài khoản và thời gian nắm giữ. Nói chung, thời gian nắm giữ dài có rủi ro hơn vì có nhiều khả năng tiếp xúc với các sự kiện thị trường bất ngờ.

Cách duy nhất để loại bỏ tiếp xúc là đóng các vị trí mở. Đáng chú ý, đóng một vị thế bán đòi hỏi phải mua lại cổ phiếu trong khi đóng các vị thế mua dài đòi hỏi phải bán vị thế mua.

Đa dạng hóa vị trí mở

Khuyến nghị dành cho nhà đầu tư là hạn chế rủi ro bằng cách chỉ nắm giữ các vị thế mở tương đương từ 2% trở xuống tổng giá trị danh mục đầu tư của họ. Bằng cách trải rộng các vị thế mở trên khắp các khu vực thị trường và loại tài sản khác nhau, nhà đầu tư cũng có thể giảm thiểu rủi ro thông qua đa dạng hóa. Ví dụ: nắm giữ vị thế danh mục đầu tư 2% đối với cổ phiếu trải dài qua nhiều lĩnh vực — chẳng hạn như tài chính, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, tiện ích và mặt hàng tiêu dùng chủ lực cùng với các tài sản có thu nhập cố định như trái phiếu chính phủ — thể hiện danh mục đầu tư đa dạng.

Các nhà đầu tư điều chỉnh phân bổ cho mỗi lĩnh vực theo điều kiện thị trường, nhưng giữ các vị trí chỉ 2% cho mỗi cổ phiếu thậm chí có thể tránh rủi ro. Việc sử dụng lệnh cắt lỗ để đóng các vị thế cũng được khuyến nghị để hạn chế lỗ và loại bỏ sự xuất hiện của các công ty hoạt động kém hiệu quả. Các nhà đầu tư luôn dễ bị rủi ro hệ thống khi nắm giữ các vị thế mở qua đêm.

Vị trí mở và Giao dịch trong ngày

Các nhà giao dịch trong ngày mua và bán chứng khoán trong vòng một ngày giao dịch. Thực tế này là phổ biến trong thị trường ngoại hối và chứng khoán. Tuy nhiên, giao dịch trong ngày có nhiều rủi ro và không dành cho người mới bắt đầu giao dịch. Một nhà giao dịch trong ngày cố gắng đóng tất cả các vị thế mở của họ trước khi kết thúc ngày. Nếu không, họ sẽ giữ vị thế rủi ro của mình qua đêm hoặc lâu hơn trong thời gian thị trường có thể quay lưng lại với họ.

Các nhà giao dịch trong ngày thường là những chuyên gia có kỷ luật; họ có một kế hoạch và bám sát nó. Hơn nữa, các nhà giao dịch trong ngày thường có nhiều tiền để đánh bạc trong giao dịch trong ngày. Các chuyển động giá càng nhỏ, thì càng cần nhiều tiền hơn để tận dụng các chuyển động đó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia