Open-Market Transaction là gì?

20

Giao dịch Thị trường Mở là gì?

Giao dịch thị trường mở là lệnh được đặt bởi người trong cuộc, sau khi tất cả các tài liệu thích hợp đã được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), để mua hoặc bán các chứng khoán bị hạn chế một cách công khai trên một sàn giao dịch.

Giao dịch thị trường mở là cách thức hợp pháp để một cá nhân có thông tin nội bộ của công ty họ giao dịch chứng khoán mà không vi phạm luật giao dịch nội gián.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Giao dịch thị trường mở đề cập đến việc mua hoặc bán cổ phần trong một công ty bởi những người trong công ty đó.
  • Khi thực hiện một giao dịch thị trường mở, người trong cuộc phải điền vào các thủ tục giấy tờ thích hợp với SEC để tránh vi phạm bất kỳ luật giao dịch nội gián nào.
  • Khi các giao dịch trên thị trường mở xảy ra, các nhà đầu tư bên ngoài chú ý vì việc mua hoặc bán chứng khoán của người trong cuộc có thể cho thấy triển vọng của công ty.
  • Việc mua cổ phiếu của người trong cuộc được quan tâm nhiều hơn so với việc bán cổ phiếu.

Hiểu giao dịch thị trường mở

SEC định nghĩa người trong cuộc là “một viên chức hoặc giám đốc của một công ty đại chúng hoặc một cá nhân hoặc tổ chức sở hữu hơn 10% cổ phiếu của một công ty.

Khi những người trong cuộc mua hoặc bán cổ phiếu của chính công ty họ, các nhà đầu tư sẽ chú ý vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về những gì đang xảy ra trong phạm vi công ty mà những người bên ngoài không được biết.

Có phải những người trong cuộc đang bán cổ phiếu của họ vì thu nhập thấp hơn nhiều so với ước tính và họ cho rằng giá cổ phiếu sẽ giảm? Có phải những người trong cuộc mua cổ phiếu vì họ đã tạo ra một sản phẩm mới thành công sẽ khiến giá cổ phiếu tăng vọt?

Các hành động giao dịch của những người trong cuộc là một chỉ báo cho thấy cổ phiếu sẽ hoạt động như thế nào trong tương lai. Nhưng trước khi họ có thể mua hoặc bán cổ phiếu của mình, được gọi là giao dịch trên thị trường mở, họ phải nộp các thủ tục giấy tờ chính xác và tuân theo tất cả các thủ tục.

Quy trình của một giao dịch thị trường mở

Giao dịch thị trường mở chỉ đơn giản là một lệnh của người trong cuộc để mua hoặc bán cổ phiếu theo các quy tắc và quy định do SEC đưa ra. Tầm quan trọng của lệnh thị trường mở là người trong cuộc tự nguyện mua hoặc bán cổ phiếu bằng hoặc gần với giá thị trường. Không có giá đặc biệt liên quan đến các giao dịch thị trường mở.

Người trong cuộc phải báo cáo các giao dịch thị trường mở với SEC và bao gồm các chi tiết liên quan về việc mua hoặc bán cổ phiếu. Bởi vì lý do giao dịch được đưa ra, hồ sơ của các giao dịch trên thị trường mở có thể được các nhà đầu tư khác sử dụng để có được một số quan điểm về những gì người trong cuộc có thể tin tưởng về công ty.

Ví dụ: nếu một người trong cuộc bán một phần đáng kể cổ phần của họ thông qua giao dịch thị trường mở, thì những lý do được liệt kê trong hồ sơ có thể khiến các nhà đầu tư khác thay đổi danh mục đầu tư của họ. Nếu lý do chỉ đơn giản là để tận dụng quyền chọn cổ phiếu được cung cấp cho một cán bộ cấp cao, các nhà đầu tư bên ngoài rất có thể sẽ không phản ứng.

Trên thực tế, việc mua cổ phần được coi trọng hơn là bán cổ phần vì việc bán có thể được thực hiện vì nhiều lý do.

SEC Mẫu 4 cần phải được nộp bởi một người trong cuộc trước khi mua hoặc bán cổ phiếu. Mẫu 4 liệt kê các thông tin như “tên của người trong cuộc, mối quan hệ của họ với công ty, bao nhiêu cổ phiếu đã được giao dịch và ở mức giá nào.

Tại sao Giao dịch Thị trường Mở được Thực hiện bởi Người trong cuộc

Có nhiều lý do khiến người trong cuộc mua thêm cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu hiện tại của họ. Như đã trình bày ở trên, việc mua cổ phiếu mang tính sâu sắc hơn vì nó thể hiện niềm tin vào sự thành công của một công ty.

Việc bán cổ phiếu có thể được thực hiện vì nhiều lý do, đơn giản như cổ đông cần tiền mặt và người trong cuộc muốn tận dụng lợi nhuận mà khoản đầu tư của họ đã tích lũy được.

Ngược lại, người trong cuộc có thể đã cân nhắc những cân nhắc dài hạn về công ty hoặc ngành đã thúc đẩy việc bán những cổ phiếu đó. Điều tương tự cũng có thể nói về việc mua thêm cổ phần của công ty.

Khi một số giao dịch thị trường mở nhất định xảy ra, các công ty có thể đưa ra các tuyên bố báo chí về các giao dịch thị trường mở liên quan đến những người trong cuộc nổi tiếng mua cổ phiếu. Ví dụ, nếu một chủ tịch mua một triệu cổ phiếu trong công ty của họ, một tuyên bố kèm theo có thể tuyên bố đây là sự khẳng định niềm tin vào ban lãnh đạo.

Giá mua của những cổ phiếu đó cũng sẽ được niêm yết. Cũng có thể có tham chiếu đến số lượng cổ phiếu trong công ty mà người nội bộ sẽ sở hữu sau khi giao dịch hoàn tất.

Hoạt động thị trường mở

Điều quan trọng cần lưu ý là các giao dịch trên thị trường mở khác với các chương trình ngân hàng trung ương được gọi là hoạt động thị trường mở. Theo các chương trình như vậy, Cục Dự trữ Liên bang mua hoặc bán chứng khoán chính phủ, như trái phiếu, trên thị trường mở cùng với các nhà đầu tư.

Nghiệp vụ thị trường mở được sử dụng như một hình thức chính sách tiền tệ để kiểm soát cung tiền bằng cách tác động đến lãi suất và tính thanh khoản trong nền kinh tế. Hành động này thường được sử dụng trong hoặc sau một cuộc khủng hoảng tài chính.

Nguồn tham khảo: investmentopedia