Open-Market Rate là gì?

19

Tỷ giá thị trường mở là gì

Tỷ giá thị trường mở là tỷ lệ lãi suất được trả cho bất kỳ chứng khoán nợ nào được giao dịch trên thị trường mở. Lãi suất cho các công cụ nợ như thương phiếu và các khoản chấp nhận của ngân hàng sẽ thuộc loại lãi suất thị trường mở. Chứng khoán nợ bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi (CD), trái phiếu địa phương và cổ phiếu ưu đãi.

Phá vỡ tỷ giá thị trường mở

Tỷ giá thị trường mở rất nhạy cảm và có thể thường xuyên biến động. Những tỷ lệ này phản ứng trực tiếp với những thay đổi của áp lực cung và cầu trong thị trường mở. Việc phân biệt giữa tỷ giá thị trường mở và các nghiệp vụ trên thị trường mở là điều cần thiết. Cơ cấu sau là cơ cấu mà Cục Dự trữ Liên bang có thể ảnh hưởng và kiểm soát việc cung cấp số dư dự trữ có sẵn trong hệ thống ngân hàng. Sự kiểm soát này là một trong những chiến thuật chính được Cục Dự trữ Liên bang sử dụng để thực hiện chính sách tiền tệ .

Hoạt động thị trường mở thường liên quan đến việc mua và bán chứng khoán chính phủ của một ngân hàng trung ương trên thị trường mở. Các giao dịch này cho phép mở rộng hoặc giảm lượng tiền trong hệ thống ngân hàng tại một thời điểm nhất định. Việc mua chứng khoán tạo ra dòng tiền vào hệ thống ngân hàng, thúc đẩy tăng trưởng. Ngược lại, khi chứng khoán bán ra, điều này sẽ có tác dụng ngược lại và làm thu hẹp nền kinh tế.

Các tỷ giá khác ảnh hưởng đến thị trường mở

Tỷ giá thị trường mở khác với tỷ lệ chiết khấu và các tỷ giá chính thức khác do Cục Dự trữ Liên bang quy định. Lãi suất chiết khấu là lãi suất áp dụng cho các ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính lưu ký khác đối với các khoản vay nhận được từ cơ chế chiết khấu của Cục Dự trữ Liên bang.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), một ủy ban trong hệ thống Dự trữ Liên bang, thiết lập mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang, là lãi suất mà các ngân hàng tính cho nhau để thực hiện các khoản vay qua đêm từ quỹ Dự trữ Liên bang của họ. FOMC sau đó sử dụng hoạt động trong thị trường mở đối với chứng khoán chính phủ để cố gắng đạt được tỷ lệ đó. Tỷ lệ này rất quan trọng bởi vì tỷ lệ quỹ liên bang, đến lượt nó, ảnh hưởng đến các loại lãi suất quan trọng khác, bao gồm cả tỷ giá thị trường mở.

Thị trường thứ cấp và Tỷ giá thị trường mở

Tỷ giá thị trường mở áp dụng cho bất kỳ công cụ nợ nào giao dịch trên thị trường thứ cấp, nơi các nhà đầu tư mua và bán chứng khoán của nhau, thay vì mua trực tiếp từ công ty phát hành. Thị trường thứ cấp này đôi khi còn được gọi là “thị trường hậu mãi”. Nó liên quan đến việc các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch với nhau mà không cần phải giao dịch với đơn vị đã phát hành chứng khoán ban đầu. Loại hoạt động giao dịch này là điều mà hầu hết mọi người có thể hình dung khi họ nghĩ về thị trường chứng khoán. Thị trường thứ cấp là một danh mục bao gồm các sàn giao dịch quốc gia nổi tiếng như NASDAQ và Sở giao dịch chứng khoán New York. Lãi suất cho vay thương mại của ngân hàng không thuộc loại này, vì chính sách của Fed chủ yếu xác định chúng.

Nguồn tham khảo: investmentopedia