Open là gì?

31

Mở là gì?

Thuật ngữ “mở” xuất hiện trong một số cách sử dụng trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, có hai từ có ý nghĩa đặc biệt, tùy thuộc vào ngữ cảnh mà chúng được sử dụng.

  1. Mở cửa là giai đoạn bắt đầu giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường không kê đơn có tổ chức.
  2. Một lệnh mua hoặc bán chứng khoán được coi là mở hoặc có hiệu lực, cho đến khi nó bị khách hàng hủy bỏ, cho đến khi nó được thực hiện hoặc cho đến khi nó hết hạn.

Hiểu mở

Tùy thuộc vào sàn giao dịch hoặc địa điểm, giá mở cửa có thể là giá giao dịch được thực hiện đầu tiên cho ngày cụ thể đó. Rất có thể giá mở cửa sẽ không giống với giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Các địa điểm khác có thể lấy mẫu giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn gần đầu ngày giao dịch chính thức và mở cửa chính thức. Nó có thể giống hoặc không giống với giá của giao dịch đầu tiên. Đây có thể là phương pháp được sử dụng cho các chứng khoán có rất ít hoạt động giao dịch và có thể chỉ là giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Các sàn giao dịch khác nhau sẽ có thời gian mở khác nhau. Ví dụ: Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và Nasdaq mở cửa lúc 9:30 sáng EST, trong khi Chicago Mercantile Exchange (CME) mở giao dịch hợp đồng tương lai chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ lúc 8:20 sáng (7:20 CST).

Lý do chính khiến một lệnh vẫn mở là nó có các điều kiện, chẳng hạn như giới hạn giá hoặc mức dừng, không giống như lệnh thị trường. Lệnh giới hạn để mua, được nhập khi giá giao dịch hiện tại của chứng khoán đã cao hơn giá giới hạn đó, sẽ không thực hiện cho đến khi thị trường từ chối đáp ứng lệnh đó. Lệnh dừng mua sẽ không chuyển thành lệnh thị trường cho đến khi chứng khoán đạt đến một mức giá cụ thể.

Một lý do khác có thể đơn giản là thiếu tính thanh khoản cho bảo mật cụ thể đó. Nếu không có giá thầu và chào hàng được thiết lập bởi các nhà tạo lập thị trường hoặc các nhà giao dịch khác thì sẽ không có giao dịch nào xảy ra.

Có một cách sử dụng liên quan cho thuật ngữ mở mà các nhà giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn quan tâm. Lãi suất mở là tổng số hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng tương lai đang mở hoặc chưa thanh toán tồn tại tại một thời điểm nhất định. Không giống như thị trường chứng khoán, nơi số lượng cổ phiếu lưu hành được cố định bởi chính công ty và không thay đổi thường xuyên, lãi suất mở trên thị trường phái sinh thay đổi liên tục. Điều này có thể mang lại thông tin quan trọng cho các nhà giao dịch và nhà phân tích về mức độ tích cực của những người tham gia thị trường trong xu hướng giá tăng và giảm.

Nguồn tham khảo: investmentopedia