Home Kiến Thức Kinh Tế Học Open-End Mortgage là gì?

Open-End Mortgage là gì?

0

Thế chấp có kỳ hạn mở là gì?

Thế chấp đầu kỳ mở là một loại thế chấp cho phép người vay tăng số dư nợ gốc của thế chấp vào một thời điểm sau đó. Các khoản thế chấp đầu cuối cho phép người vay quay lại với người cho vay và vay thêm tiền. Thường có một giới hạn đô la đã định đối với số tiền bổ sung có thể được vay.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thế chấp đầu kỳ mở là một loại thế chấp cho phép người vay tăng số dư nợ gốc của thế chấp vào một thời điểm sau đó.
  • Một khoản thế chấp mở cho phép người vay nhận một phần giá trị khoản vay mà họ đã được chấp thuận để trang trải chi phí mua nhà của họ; bằng cách chỉ lấy một phần, người vay có thể trả lãi suất thấp hơn vì họ chỉ có nghĩa vụ trả lãi trên số dư chưa thanh toán.
  • Một khoản thế chấp mở sẽ có lợi cho người vay đủ điều kiện nhận số tiền gốc khoản vay cao hơn mức có thể cần để mua nhà.

Cách thức hoạt động của một khoản thế chấp mở

Một khoản thế chấp có kỳ hạn mở tương tự như một khoản vay có kỳ hạn trả chậm. Nó cũng có các tính năng tương tự như tín dụng quay vòng. Các khoản thế chấp dạng mở đặc biệt ở chỗ chúng là một hợp đồng cho vay được bảo đảm bằng một tài sản bất động sản với nguồn tiền chỉ dành cho việc đầu tư vào bất động sản đó.

Quy trình đăng ký cũng tương tự như các sản phẩm tín dụng khác và các điều khoản của khoản vay được xác định bởi điểm tín dụng và hồ sơ tín dụng của người đi vay. Trong một số trường hợp, những người đồng vay có thể có cơ hội cao hơn được chấp thuận cho một khoản thế chấp mở nếu họ có rủi ro vỡ nợ thấp hơn.

Các khoản thế chấp dạng mở có thể cung cấp cho người vay số tiền gốc tối đa mà họ có thể nhận được trong một thời gian nhất định. Người vay có thể nhận một phần giá trị khoản vay mà họ đã được chấp thuận để trang trải chi phí mua nhà của họ. Chỉ lấy một phần cho phép người vay trả lãi thấp hơn vì họ chỉ có nghĩa vụ trả lãi trên số dư chưa thanh toán. Trong một khoản thế chấp mở, người đi vay có thể nhận được tiền gốc của khoản vay bất kỳ lúc nào được chỉ định trong các điều khoản của khoản vay. Số tiền có thể vay cũng có thể bị ràng buộc với giá trị của căn nhà.

Một khoản thế chấp có kỳ hạn mở khác với khoản vay có kỳ hạn trả chậm vì người đi vay thường không phải đáp ứng bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào để có thêm vốn. Thế chấp đầu kỳ mở khác với tín dụng quay vòng vì các khoản tiền thường chỉ có sẵn trong một thời gian nhất định. Các điều khoản của tín dụng quay vòng quy định rằng các khoản tiền sẽ mở vô thời hạn, ngoại trừ trường hợp người đi vay không trả được nợ.

Trong một thế chấp mở, các khoản giải ngân từ khoản tín dụng hiện có cũng chỉ có thể được sử dụng đối với tài sản thế chấp được bảo đảm. Do đó, các khoản thanh toán phải đi vào tài sản bất động sản mà người cho vay có quyền sở hữu.

Ưu điểm của thế chấp có kỳ hạn mở

Một khoản thế chấp mở sẽ có lợi cho người vay đủ điều kiện nhận số tiền gốc khoản vay cao hơn mức có thể cần để mua nhà. Một khoản thế chấp mở có thể cung cấp cho người đi vay một số tiền tín dụng tối đa với mức cho vay ưu đãi. Người đi vay có lợi thế là dựa vào tiền gốc của khoản vay để trả cho bất kỳ chi phí tài sản nào phát sinh trong suốt thời gian của khoản vay.

Ví dụ về một khoản thế chấp có kỳ hạn mở

Ví dụ, giả sử một người đi vay nhận được khoản thế chấp mở rộng 200.000 đô la để mua một ngôi nhà. Khoản vay có thời hạn 30 năm với lãi suất 5,75% cố định. Họ nhận được quyền đối với số tiền gốc 200.000 đô la nhưng họ không phải nhận toàn bộ số tiền này cùng một lúc. Người vay có thể chọn lấy 100.000 đô la, khoản này sẽ yêu cầu thanh toán lãi suất ở mức 5,75% trên số dư chưa thanh toán. Năm năm sau, người vay có thể mất thêm 50.000 USD. Khi đó, 50.000 đô la bổ sung được cộng vào số tiền gốc chưa thanh toán và họ bắt đầu trả lãi suất 5,75% trên tổng số dư nợ. Sử dụng máy tính thế chấp để giúp lập ngân sách cho chi phí thanh toán hàng tháng của bạn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia