Home Kiến Thức Kinh Tế Học Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPPB) là gì?

Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPPB) là gì?

0

Ban Kế hoạch Hưu trí của Giáo viên Ontario (OTPPB) là gì?

Ban Kế hoạch Hưu trí của Giáo viên Ontario (OTPPB) giám sát kế hoạch hưu trí được thành lập vì lợi ích của các giáo viên trường công lập ở Ontario.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Ban Kế hoạch Hưu trí của Giáo viên Ontario (OTPPB) giám sát kế hoạch hưu trí được thiết lập vì lợi ích của các giáo viên trường công lập ở Ontario, Canada.
  • OTPPB quản lý nhiều loại tài sản, bao gồm cổ phiếu quốc tế, trái phiếu, hàng hóa và bất động sản.
  • Ban lương hưu giám sát tài sản đầu tư gần 200 tỷ USD, phục vụ nhu cầu của hơn 300.000 người về hưu và nhân viên.

Tìm hiểu về Ban Kế hoạch Hưu trí của Giáo viên Ontario (OTPPB)

Ủy ban Kế hoạch Hưu trí Giáo viên Ontario (OTPPB) quản lý kế hoạch phúc lợi đã xác định được chia sẻ bởi các giáo viên tại các trường công lập ở Ontario, tỉnh đông dân nhất ở Canada. Hội đồng quản trị được thành lập vào năm 1990 và từ đó trở thành một trong những quỹ đầu tư lớn nhất tại Canada.

Tính đến đầu năm 2022, kế hoạch hưu trí đã nắm giữ các khoản đầu tư khoảng CAD $ 227,7 tỷ. Những tài sản này phục vụ nhu cầu của hơn 300.000 người về hưu và nhân viên. Trước khi thành lập OTPPB, lương hưu của giáo viên do chính quyền tỉnh quản lý hoàn toàn.

Dưới sự giám sát của chính phủ, quỹ hưu trí đầu tư riêng vào trái phiếu chính phủ rủi ro thấp. Một phần quan trọng trong nhiệm vụ của OTPPB khi mới thành lập là tạo ra một chế độ đầu tư đa dạng và phức tạp hơn. Đồng thời, các nghĩa vụ của kế hoạch đối với những người nghỉ hưu hiện tại và tương lai đòi hỏi nó phải duy trì một cách tiếp cận thận trọng đối với rủi ro.

Giống như bất kỳ quỹ hưu trí nào, mục tiêu cơ bản của OTPPB là quản lý rủi ro tài trợ, rủi ro mà tài sản và lợi nhuận không đáp ứng nghĩa vụ của kế hoạch đối với những người tham gia. OTPPB hiện quản lý nhiều loại tài sản, bao gồm chứng khoán quốc tế, hàng hóa, tài nguyên thiên nhiên và bất động sản.

OTPPB và Mô hình Canada

OTPPB là công ty tiên phong ban đầu trong việc phát triển phong cách quản lý lương hưu được gọi là Mô hình Canada. Các quỹ hưu trí khác như Hệ thống Hưu trí Nhân viên Thành phố Ontario (OMERS) đã làm theo và các kế hoạch của Canada đã đạt được danh tiếng toàn cầu với tư cách là nhà lãnh đạo trong việc quản lý hiệu quả và có trách nhiệm. OTPPB mô tả các trụ cột của hệ thống này là tính độc lập, quản trị nội bộ mạnh mẽ bắt đầu từ các thành viên hội đồng quản trị, đầu tư trực tiếp và tập trung vào việc giữ chân nhân tài.

Trên thực tế, bước đầu tiên trong sự đổi mới này là đưa việc quản lý đầu tư gần như hoàn toàn nội bộ. Điều này thường có nghĩa là hội đồng quản trị sẽ trực tiếp tham gia vào các giao dịch thay vì sử dụng một công ty cổ phần tư nhân làm trung gian. Việc quản lý các khoản đầu tư trực tiếp cho phép OTPPB giữ chi phí thấp và duy trì một cách tiếp cận dài hạn có thể mâu thuẫn với các chiến lược đầu tư của các quỹ không phải quỹ hưu trí.

OTPPB cũng đã đạt được thành công bằng cách duy trì một hội đồng quản trị tránh được những lo ngại về chính trị thường xảy ra với các tổ chức hưu trí công khác. Các thành viên hội đồng quản trị có xu hướng xuất thân trong lĩnh vực tài chính hơn là hoạt động chính trị hoặc công vụ. Ngược lại, các quỹ lớn ở Hoa Kỳ có xu hướng có hội đồng quản trị từ nhiều nguồn gốc khác nhau, thường dẫn đến xung đột trong giám sát.

Cuối cùng, phiên bản Mô hình Canada của OTPPB bao gồm trả lương điều hành vượt quá quy mô so với các đối tác của nó ở Hoa Kỳ. Lương cho giám đốc điều hành của OTPPB cạnh tranh với Bay Street, cộng đồng đầu tư ở Toronto, và được cấu trúc để thưởng lợi tức dài hạn. Để so sánh, các nhà quản lý lương hưu ở Hoa Kỳ có xu hướng nhận được mức thù lao thấp hơn nhiều so với định mức của Phố Wall.

Nguồn tham khảo: investmentopedia