Home Kiến Thức Kinh Tế Học Ontario Securities Commission (OSC) là gì?

Ontario Securities Commission (OSC) là gì?

0

Ủy ban Chứng khoán Ontario là gì?

Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) là cơ quan quản lý chứng khoán lớn nhất ở Canada, thực thi luật chứng khoán ở tỉnh Ontario. Là một công ty chính thức, OSC chịu trách nhiệm trước chính quyền tỉnh Ontario.

Tìm hiểu về Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC)

Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) quy định các sàn giao dịch, hệ thống giao dịch thay thế (ATS) và hệ thống báo giá và báo cáo thương mại (QTRS) ở tỉnh Ontario. Giống như hầu hết các cơ quan quản lý chứng khoán, OSC hoạt động để duy trì tính toàn vẹn của thị trường và niềm tin của nhà đầu tư bằng cách thực thi luật chứng khoán. Cụ thể, OSC thực thi Đạo luật Chứng khoán và Đạo luật Hàng hóa Tương lai, cả hai đều của Ontario.

OSC phát triển các quy tắc chứng khoán bằng cách tham khảo ý kiến của công chúng Canada, các ủy ban cố vấn và các tổ chức quốc tế. Ủy ban được trao quyền để thực hiện một loạt các hành động nhằm thực thi việc tuân thủ luật chứng khoán Ontario. Nó có thể đưa ra một lệnh ngừng giao dịch, yêu cầu trình bày lại và hoàn thiện các báo cáo tài chính, và thêm các điều kiện để đăng ký. Nó cũng có thể, sau một thủ tục thực thi, áp đặt các biện pháp trừng phạt và thậm chí phạt tiền, nhưng việc khôi phục thiệt hại cho các nhà đầu tư lừa đảo không nằm trong mục đích của nó.

Ủy ban Chứng khoán Ontario và SROs

OSC hiện công nhận hai tổ chức tự quản lý (SRO), Tổ chức Điều tiết Ngành Đầu tư của Canada (IIROC) và Hiệp hội các nhà kinh doanh quỹ tương hỗ (MFDA). Ba tổ chức phân chia nhiệm vụ đánh giá tuân thủ. OSC xem xét các cố vấn, các đại lý thị trường miễn trừ, các đại lý kế hoạch học bổng và các nhà quản lý quỹ. IIROC đánh giá các đại lý đầu tư và thương nhân hoa hồng tương lai. MFDA đánh giá các đại lý quỹ tương hỗ. Các cơ quan quản lý này có thể yêu cầu một công ty đánh giá tuân thủ dựa trên các khiếu nại, như một phần của quá trình rà soát rộng rãi hoặc một cách ngẫu nhiên.

Hạn chế của Ủy ban Chứng khoán Ontario

Mặc dù nhiệm vụ của OSC trong việc “thúc đẩy thị trường công bằng và hiệu quả” có vẻ khá rộng, nhưng khả năng quản lý của OSC trong các lĩnh vực pháp lý vẫn còn hạn chế. Ví dụ, vào năm 2017, thị trường Canada đã bị gián đoạn bởi các chiến dịch khống và bóp méo bất hợp pháp, trong đó những người bán khống phát tán thông tin sai lệch để làm giảm giá cổ phiếu mà họ đang bán khống. Khi các nhà đầu tư yêu cầu OSC hành động, ủy ban giải thích rằng họ thường ít có thể làm gì nếu không có bằng chứng cụ thể về các tuyên bố cố ý gian lận. Điều đó có thể khó tìm và trong một số trường hợp, những người bán khống đang khuấy đảo thị trường mà không dựa vào thông tin sai lệch nào cả. Họ chỉ đơn giản là xác định một công ty mà họ tin rằng đang được định giá quá cao và bán khống nó trong khi tích cực vận động để giá của nó giảm xuống. Mặc dù OSC và IIROC có một số công cụ nhất định để ngăn chặn việc bán khống cổ phiếu, nhưng họ thường không thích sử dụng chúng vì sợ sự can thiệp của chúng có thể gây rối loạn hơn chiến dịch bán khống.

Nguồn tham khảo: investmentopedia