One-Time Item là gì?

24

Vật phẩm dùng một lần là gì?

Khoản mục một lần là khoản lãi, lỗ hoặc chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có bản chất không lặp lại và do đó không được coi là một phần của hoạt động kinh doanh liên tục của công ty. Để có được một thước đo chính xác về hiệu suất hoạt động của một công ty, các mục một lần thường được các nhà phân tích và nhà đầu tư loại trừ trong khi đánh giá một công ty. Mặc dù nhiều mục một lần ảnh hưởng đến thu nhập hoặc lợi nhuận, nhưng có những mục một lần sẽ bổ sung vào thu nhập trong kỳ báo cáo.

Tóm tắt ý kiến chính

 • Khoản mục một lần là khoản lãi, lỗ hoặc chi phí trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có bản chất là không lặp lại.
 • Mặt hàng dùng một lần không được coi là một phần của hoạt động kinh doanh liên tục của công ty.
 • Các mục một lần thường bị các nhà phân tích và nhà đầu tư loại trừ để đánh giá đúng hiệu quả hoạt động cốt lõi của công ty.

Tìm hiểu các mục dùng một lần

Các khoản mục một lần được ghi nhận dưới chi phí hoạt động hoặc dưới thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT). EBIT về cơ bản là lợi nhuận của một công ty mà không có chi phí lãi vay và thuế được tính vào đó. Mặt khác, thu nhập ròng là lợi nhuận của công ty sau khi bao thanh toán tất cả các chi phí, chi phí và doanh thu và được liệt kê ở cuối báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Một khoản mục chỉ sử dụng một lần, chẳng hạn như việc bán tài sản, có thể làm tăng thu nhập ròng trong khoảng thời gian đó. Các mặt hàng sử dụng một lần còn được gọi là các mặt hàng không bình thường hoặc các mặt hàng không sử dụng nữa.

Các loại mặt hàng một lần

Các khoản mục một lần được liệt kê trên báo cáo tài chính của công ty có thể bao gồm:

 • Các khoản phí cơ cấu lại, chẳng hạn như khi một công ty sửa đổi cơ cấu nợ của mình
 • Suy giảm hoặc xóa sổ tài sản, là khoản phí xảy ra khi giá trị thị trường của tài sản thấp hơn giá trị của tài sản được liệt kê trên bảng cân đối kế toán
 • Tổn thất do các hoạt động bị gián đoạn, do hoạt động bị ngừng hoạt động
 • Tổn thất do trả nợ sớm, chẳng hạn như một công ty trả hết nợ – hoặc trái phiếu – sớm
 • Các chi phí liên quan đến mua bán và sáp nhập hoặc thoái vốn, có thể phát sinh từ hoạt động mua bán và sáp nhập
 • Lãi hoặc lỗ từ việc bán tài sản, chẳng hạn như bán thiết bị
 • Các chi phí pháp lý bất thường
 • Chi phí thiệt hại do thiên tai
 • Phí bắt nguồn từ sự thay đổi trong chính sách kế toán

Giải thích các mục sử dụng một lần

Một công ty có thể liệt kê riêng một khoản mục sử dụng một lần trên báo cáo thu nhập của mình, đặc biệt nếu nó có thể tự giải thích. Tuy nhiên, nhiều công ty giao dịch công khai báo cáo kết quả hoạt động tài chính hàng quý và hàng năm lại công bố báo cáo tài chính hợp nhất. Các báo cáo hợp nhất này bao gồm kết quả hoạt động tài chính tổng hợp của một tập đoàn sở hữu nhiều công ty, công ty con, bộ phận hoặc doanh nghiệp. Các số liệu tổng hợp giúp công ty báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận dễ dàng hơn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và nhà phân tích phải điều tra điều gì đằng sau những con số tổng hợp đó. Do đó, các khoản mục này có thể không được liệt kê riêng biệt trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

Thay vào đó, công ty có thể nhóm một số mục vào một mục hàng tổng hợp, chẳng hạn như thu nhập khác , nếu các mục một lần là lợi nhuận. Một dòng tổng hợp riêng cho các khoản phí không định kỳ cũng có thể được liệt kê. Tuy nhiên, thường có một số chú thích bên cạnh các mục hàng này trên báo cáo thu nhập, đề cập đến lời giải thích sâu hơn về lãi hoặc lỗ trong phần chú thích cuối trang. Phần chú thích được tìm thấy trong phần thảo luận và phân tích về quản lý (MD&A) của báo cáo tài chính hàng quý hoặc hàng năm của công ty.

Lợi ích của các mặt hàng dùng một lần

Báo cáo các khoản mục một lần riêng biệt là rất quan trọng để đảm bảo tính minh bạch của báo cáo tài chính. Các mục một lần giúp các nhà đầu tư và nhà phân tích tách biệt bất kỳ khoản phí hoặc lợi nhuận nào không nằm trong doanh thu hoạt động cốt lõi của công ty. Các khoản mục một lần là các khoản lãi và lỗ mà ban giám đốc không mong đợi sẽ tái diễn. Vì vậy, việc tách biệt các khoản mục này một cách rõ ràng trên báo cáo thu nhập hoặc trong phần MD&A cho phép đánh giá tốt hơn khả năng tạo thu nhập liên tục của doanh nghiệp.

Việc liệt kê các mục một lần, không lặp lại sẽ giúp các nhà đầu tư, nhà phân tích và chủ nợ phân tích hoạt động tài chính của công ty. Các ngân hàng cho các tập đoàn vay sẽ muốn biết doanh thu của công ty đang được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi của nó là bao nhiêu. Các hợp đồng tín dụng do các ngân hàng phát hành thường được sử dụng để đảm bảo rằng các công ty đáp ứng các ngưỡng và yêu cầu tài chính nhất định.

Các mặt hàng sử dụng một lần có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến thu nhập và doanh thu của công ty. Các chủ ngân hàng phải tách các mục không sử dụng này ra để tính toán chính xác xem liệu công ty có đáp ứng các giao ước của mình hay không. Ví dụ: nếu một công ty bán ô tô và có khoản lãi một lần lớn cho việc bán thiết bị, các nhà phân tích và chủ nợ sẽ cần loại bỏ khoản lãi một lần đó và tính toán lại thu nhập ròng hoặc EBIT của công ty.

Mặc dù ban quản lý sẽ gắn cờ một số mục chỉ sử dụng một lần, nhưng liệu một nhà phân tích hoặc nhà đầu tư có tin rằng chúng thực sự chỉ sử dụng một lần hay không, lại là một vấn đề khác. Ví dụ, các công ty trong ngành dầu khí thường bán tài sản để tạo tiền mặt khi giá dầu xuống thấp. Những khoản lãi một lần này sẽ làm tăng thu nhập, nhưng nếu công ty liên tục bán tài sản hoặc đầu tư để huy động tiền mặt, thì chúng về cơ bản là một phần của cách công ty kinh doanh. Tất nhiên, các nhà đầu tư phải đưa ra kết luận của riêng mình về việc liệu một công ty thường xuyên có các khoản thu một lần, chẳng hạn như lãi từ việc bán tài sản, đang được quản lý đúng cách hay có thể đang gặp khó khăn về tài chính.

Ví dụ trong thế giới thực về một mặt hàng dùng một lần

Tập đoàn General Electric (GE) sở hữu một số công ty và công ty con và tham gia vào nhiều ngành khác nhau, bao gồm hàng không, chăm sóc sức khỏe và năng lượng tái tạo. Dưới đây là một phần báo cáo thu nhập từ báo cáo tài chính hàng quý 10-Q cho Q1 2020 của GE . GE đã tái cấu trúc công ty trong những năm gần đây và khi làm như vậy, GE đã bán bớt một số hoạt động kinh doanh của mình.

Báo cáo thu nhập

Một mục hàng riêng biệt hiển thị điều chỉnh thu nhập trong quý được đánh dấu bằng màu xanh lam trên báo cáo thu nhập bên dưới.

 • GE đã liệt kê thu nhập 6,87 tỷ đô la trong quý trong phần có tiêu đề Thu nhập khác có tham chiếu đến Thuyết minh 23 .
 • Để biết chi tiết nguồn tiền từ đâu, chúng ta phải tìm kiếm thuyết minh số 23 trong phần thuyết minh của báo cáo tài chính.
Ví dụ về mục một lần sử dụng báo cáo thu nhập của GE từ Q1 2020.
Ví dụ về mục một lần sử dụng báo cáo thu nhập của GE từ Q1 2020. Investopedia

Phần ghi chú

Mục nhập “thu nhập khác” trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được giải thích trong phần thuyết minh ở gần cuối báo cáo tài chính quý. Lưu ý # 23 được liệt kê bên dưới .

 • Thu nhập khác 6,87 tỷ đô la là số tiền tổng hợp hoặc ròng như được trình bày ở cuối bảng cho năm 2020.
 • Nó chỉ ra rằng GE đã kiếm được một lần 12,37 tỷ đô la được liệt kê là Mua và bán lợi ích kinh doanh (a) .
 • Mô tả về mức tăng được đặt bên dưới bảng trong phần chú thích (a). Phần chú thích mô tả lợi nhuận thu được từ việc bán bộ phận BioPharma của công ty.
 • Tuy nhiên, công ty đã lỗ 5,63 tỷ đô la trong thu nhập đầu tư, một phần dẫn đến khoản 6,87 tỷ đô la ròng được báo cáo trong Thu nhập khác.
Ví dụ về mục một lần sử dụng phần chú thích cuối trang của GE từ Q1 2020.
Ví dụ về mục một lần sử dụng phần chú thích cuối trang của GE từ Q1 2020. Investopedia

Các mục không lặp lại hoặc một lần có thể được liệt kê như một mục hàng riêng biệt. Tuy nhiên, như được hiển thị ở trên, với GE, các mục một lần có thể được nhóm thành các mục hàng khác.

Vì các mục sử dụng một lần có thể làm sai lệch hiệu quả hoạt động tài chính của công ty, nên điều quan trọng là các nhà đầu tư phải tìm hiểu kỹ phần chú thích của báo cáo tài chính của công ty và điều tra điều gì đằng sau các mục sử dụng một lần đó.

Nguồn tham khảo: investmentopedia