On-the-Run Treasuries là gì?

19

Kho bạc Đang Chạy Là Gì?

Kho bạc đang hoạt động là trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ được phát hành gần đây nhất hoặc trái phiếu có kỳ hạn cụ thể. Kho bạc đang hoạt động trái ngược với Kho bạc “tạm ngừng”, dùng để chỉ các chứng khoán Kho bạc đã được phát hành trước đợt phát hành gần đây nhất và vẫn còn tồn đọng. Các phương tiện truyền thông đề cập về lợi suất và giá Kho bạc thường đề cập đến Kho bạc đang hoạt động.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Kho bạc đang hoạt động là Kho bạc gần đây nhất được phát hành cho một kỳ hạn nhất định.
  • Kho bạc kỳ hạn là những kho bạc đã được phát hành trước đó và vẫn còn tồn đọng.
  • Kho bạc chuyển từ đang hoạt động sang chuyển đổi sau khi một bộ Kho bạc mới hơn được phát hành để bán.

Cách hoạt động của Kho bạc đang hoạt động

Trái phiếu hoặc trái phiếu đang hoạt động là chứng khoán Kho bạc được giao dịch thường xuyên nhất khi đến hạn. Bởi vì các vấn đề đang thực hiện có tính thanh khoản cao nhất, chúng thường giao dịch ở mức phí bảo hiểm nhẹ và do đó mang lại lợi nhuận thấp hơn một chút so với các vấn đề đang diễn ra. Một số nhà giao dịch khai thác thành công sự chênh lệch giá này thông qua chiến lược chênh lệch giá bao gồm việc bán hoặc bán khống, Kho bạc đang hoạt động và mua Kho bạc giao dịch.

Kho bạc được coi là có rủi ro thấp hơn so với một số lựa chọn đầu tư khác, vì chúng là khoản nợ của Chính phủ Liên bang. Kho bạc phát hành chúng để tăng doanh thu cho các chi phí của chính phủ. Khi Kho bạc được tạo ra và bán, lô mới nhất sẽ trở thành Kho bạc đang hoạt động.

Kho bạc On-the-Run so với Off-the-Run

Kho bạc chuyển từ đang hoạt động sang chuyển đổi sau khi một bộ Kho bạc mới hơn được phát hành để bán. Ví dụ: nếu các kỳ phiếu Kho bạc kỳ hạn một năm được phát hành ngày hôm nay, thì đó sẽ là các Trái phiếu Kho bạc đang hoạt động hiện tại.

Nếu một bộ giấy bạc Kho bạc khác được phát hành trong tháng tới, thì những giấy bạc đó sẽ trở thành Kho bạc đang hoạt động mới và những Kho bạc đã phát hành trước đó được coi là trái phiếu. Chu kỳ này tiếp tục khi mỗi lô mới được tạo, với mọi nhóm khác với lần chạy mới nhất được coi là không chạy trong phần còn lại của thời gian liên quan, cho đến khi nó được chuyển thành tiền mặt khi đến hạn.

Các Kho bạc được giao dịch tích cực nhất tại bất kỳ thời điểm nào là những Kho bạc được coi là đang hoạt động. Do hoạt động gia tăng, chúng có xu hướng có chi phí ban đầu cao hơn và lợi nhuận thấp hơn so với các ghi chú giao dịch. Điều này khiến cho Kho bạc đang hoạt động có tính thanh khoản cao hơn, vì việc tìm kiếm người mua có xu hướng đơn giản hơn các tùy chọn ngắn hạn. Điều này dẫn đến nhiều khoản đầu tư liên quan đến bảo hiểm rủi ro hơn là các khoản đầu tư dài hạn.

Các nhà đầu tư dài hạn không cần phải mua Kho bạc đang hoạt động với giá cao hơn vì lợi tức hoặc lãi suất đã bao gồm có xu hướng tương tự nhau. Chênh lệch giá giữa Kho bạc đang hoạt động và Kho bạc đang hoạt động thường được gọi là phần bù thanh khoản, vì càng thu được nhiều Kho bạc thanh khoản với chi phí càng cao. Nếu tính thanh khoản không phải là vấn đề đáng lo ngại, nhà đầu tư có thể sẽ tìm kiếm các phương án hiệu quả hơn về chi phí.

Ưu điểm và Nhược điểm của Kho bạc Đang hoạt động

Kho bạc đang hoạt động khan hiếm hơn Kho bạc chuyển nhượng. Có rất nhiều kho bạc hoạt động, tuy nhiên, có một số lượng hạn chế chứng khoán giao dịch — nghĩa là, các vấn đề mới chỉ là một phần nhỏ của vũ trụ Kho bạc. Do đó, chứng khoán đang giao dịch có xu hướng có giá cao hơn và lợi suất thấp hơn.

Chứng khoán đang bán có xu hướng có tính thanh khoản cao, vì chúng được giao dịch nhiều trên thị trường thứ cấp. Trong khi đó, tính thanh khoản cho các Kho bạc chuyển nhượng ít hơn, nơi chúng đã được mua và được các nhà đầu tư nắm giữ. Do đó, Kho bạc đang hoạt động giao dịch với phần bù thanh khoản đó, nhưng nếu các nhà đầu tư không cần phát hành mới nhất, họ có thể sẽ tìm thấy một thỏa thuận tốt hơn với Kho bạc đang hoạt động.

Nguồn tham khảo: investmentopedia