Omnibus Account là gì?

35

Tài khoản Omnibus là gì?

Tài khoản omnibus cho phép thực hiện các giao dịch được quản lý của nhiều người và cho phép ẩn danh những người trong tài khoản. Tài khoản Omnibus được sử dụng bởi những người bán hoa hồng tương lai. Các giao dịch trong tài khoản được thực hiện dưới danh nghĩa của nhà môi giới, bảo vệ danh tính cá nhân của hai hoặc nhiều người đã đầu tư vào tài khoản omnibus. Nhà môi giới quản lý tài khoản omnibus thường có khả năng thực hiện các giao dịch thay mặt cho các nhà đầu tư có tiền bên trong tài khoản omnibus. Giao dịch được thực hiện dưới danh nghĩa của nhà môi giới, mặc dù xác nhận giao dịch và báo cáo được cung cấp cho khách hàng trong tài khoản.

Kiến thức cơ bản về tài khoản Omnibus

Tài khoản omnibus đề cập đến các tài khoản chứa nhiều hơn một mục ( omni- nghĩa là ‘nhiều’ và -bus nghĩa là ‘kinh doanh’). Cần có tối thiểu hai cá nhân để tạo tài khoản omnibus. Tất cả các giao dịch xảy ra trong tài khoản omnibus sẽ xuất hiện dưới tên của nhà môi giới được liên kết, để thông tin chi tiết của các nhà đầu tư cá nhân ở chế độ riêng tư.

Một tài khoản omnibus thường được giám sát bởi một người quản lý hợp đồng tương lai. Người quản lý hợp đồng tương lai sử dụng số tiền trong tài khoản để hoàn thành các giao dịch thay mặt cho các nhà đầu tư cá nhân tham gia. Phương pháp này tương tự như khi nhà đầu tư để lại cổ phiếu dưới danh nghĩa nhà môi giới, cho phép nhà môi giới nắm giữ phần lớn trách nhiệm đồng thời cho phép họ thực hiện các hành động nhanh chóng khi được yêu cầu.

Ngoài việc thực hiện các giao dịch, người quản lý quỹ cũng có thể thực hiện các hành động khác được thiết kế để duy trì giá trị của tài khoản. Đổi lại, người quản lý hợp đồng tương lai tính phí hoặc hoa hồng để bù đắp cho việc đảm nhận trách nhiệm của những nhiệm vụ này.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tài khoản omnibus cho phép thực hiện các giao dịch được quản lý của nhiều người và cho phép ẩn danh những người trong tài khoản.
  • Tài khoản Omnibus cho phép thực hiện các giao dịch hiệu quả hơn, vì người quản lý có thể hành động nhanh chóng khi điều kiện thị trường yêu cầu.
  • Ngoài ra, khoản thù lao của người quản lý thường gắn liền với hiệu suất của tài khoản omnibus, thêm động lực để nó hoạt động tốt.
  • Đối với các nhà đầu tư muốn có sự riêng tư, một tài khoản omnibus có lợi.

Tài khoản Omnibus và Thị trường nước ngoài

Nếu một quốc gia chấp nhận tài khoản omnibus từ nước ngoài, thì quốc gia đó sẽ trở thành thị trường chủ. Tùy thuộc vào quốc gia chủ nhà có liên quan, các mối quan tâm về quy định có thể phát sinh. Vì các nhà đầu tư cá nhân tham gia vào tài khoản không được biết, không có cách nào để xác định ý định của các nhà đầu tư liên quan. Việc bổ sung các quỹ nước ngoài có thể làm mất ổn định một thị trường chủ nhỏ nếu tài khoản omnibus đại diện cho một khoản tiền rất lớn. Vì lý do này, một số thị trường đã cấm tài khoản omnibus để bảo vệ chống lại sự mất ổn định hoặc khả năng thao túng thị trường. Các quốc gia khác hoan nghênh các tài khoản này, coi đây là một phương pháp lý tưởng để khuyến khích đầu tư nước ngoài vào thị trường chủ nhà.

Tài khoản omnibus có thể cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào thị trường nước ngoài trong khi vẫn duy trì mức độ ẩn danh, mặc dù, tài khoản omnibus không được phép ở nhiều nơi trên thế giới.

Nguồn tham khảo: investmentopedia