Home Kiến Thức Kinh Tế Học Old Economy là gì?

Old Economy là gì?

0

Kinh tế cũ là gì?

Nền kinh tế cũ là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả khu vực blue-chip đã có mức tăng trưởng đáng kể trong những phần đầu của thế kỷ trước khi quá trình công nghiệp hóa mở rộng trên khắp thế giới. Các lĩnh vực này không phụ thuộc nhiều vào công nghệ hay tiến bộ công nghệ mà sử dụng các quy trình đã có từ hàng trăm năm trước. Ngay cả với sự trỗi dậy của nền kinh tế mới, các công ty thuộc nền kinh tế cũ vẫn tăng trưởng, mặc dù với tốc độ giảm.

Nền kinh tế cũ so với nền kinh tế mới

Nền kinh tế cũ khác với nền kinh tế mới ở chỗ nó dựa trên các phương pháp kinh doanh truyền thống hơn là tận dụng công nghệ tiên tiến mới. Hệ thống kinh tế truyền thống này có từ thời Cách mạng Công nghiệp và xoay quanh việc sản xuất hàng hóa thay vì trao đổi thông tin. Hàng hóa thông thường được định giá bằng các yếu tố có thể đo lường được như chi phí hoạt động và sự khan hiếm của sản phẩm.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Kinh tế cũ đề cập đến các ngành không thay đổi đáng kể mặc dù có những tiến bộ trong công nghệ.
  • Ví dụ về các ngành công nghiệp của nền kinh tế cũ bao gồm thép, nông nghiệp và sản xuất.
  • Biến đổi khí hậu và công nghệ mới tác động đến nền kinh tế cũ, nhưng hầu hết các quá trình đều giống nhau trong hàng trăm năm.
  • Có một giới hạn về mức độ công nghệ mới có thể giúp các ngành kinh tế cũ, vốn có nguồn gốc từ các hệ thống kinh tế của cuộc cách mạng công nghiệp.

Mặc dù các công ty trong nền kinh tế cũ đã áp dụng công nghệ mới, nhưng có giới hạn về mức độ đổi mới có thể hỗ trợ ngành công nghiệp. Ví dụ, một phần lớn sản xuất trong lĩnh vực chế tạo và nông nghiệp được hưởng lợi từ công nghệ, nhưng vẫn cần sự giám sát của con người và thậm chí cả lao động chân tay để tiến hành.

Trên thực tế, quan điểm cho rằng nền kinh tế cũ so với nền kinh tế mới vẫn tiếp tục chứng minh là không đúng. Thay vào đó, nó là sự kết hợp của cả hai. Các công ty blue-chip phải đổi mới dựa trên các phương pháp hoạt động truyền thống đã tạo ra quy mô và ảnh hưởng trong các thế hệ trước. Khi nền kinh tế cũ phát triển, nó đặt nền tảng cho những gì sẽ sớm trở thành nền kinh tế mới.

Trong khi nền kinh tế cũ tiếp tục áp dụng các công nghệ mới, một số rào cản có thể cản trở các thể chế truyền thống đạt được tiến bộ hơn nữa. Theo nhiều cách, các công ty thuộc nền kinh tế cũ không cần phải suy nghĩ thấu đáo vì họ đã nắm giữ thị phần lớn trong nhiều thập kỷ. Nhưng ngày nay, họ phải nhanh chóng thay thế các phương thức đã có bằng công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu hiện đại và tăng năng suất.

Ví dụ về nền kinh tế cũ

Các thành viên của nền kinh tế cũ hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống như thép, sản xuất và nông nghiệp, nhiều lĩnh vực trong số đó không phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ. Mặc dù mất thị phần vào tay các công ty nền kinh tế mới, họ vẫn sử dụng một lượng lớn dân số và đóng góp một phần đáng kể vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Trên thị trường tài chính, các nhà đầu tư thường đánh đồng các công ty thuộc nền kinh tế cũ với các cổ phiếu blue-chip, những công ty mang lại tăng trưởng thu nhập ổn định, lợi nhuận ổn định và chi trả cổ tức khiêm tốn. Tuy nhiên, các ví dụ về nền kinh tế cũ còn bao gồm cả kinh doanh nhỏ, chẳng hạn như làm bánh mì, trang trại ngựa và cảnh quan.

Trong khi đó, những cú sốc bên ngoài như biến đổi khí hậu đặt ra một vấn đề đối với nhiều lĩnh vực của nền kinh tế cũ. Đặc biệt, nông nghiệp có thể gặp phải sự thay đổi đáng kể trong sản lượng cây trồng nếu điều kiện thời tiết tiếp tục thay đổi. Cuối cùng, ngành năng lượng, một ví dụ khác của ngành kinh tế cũ, đang phát triển nhanh chóng để bao gồm các công nghệ mới hơn như năng lượng mặt trời, gió và thủy điện.

Nguồn tham khảo: investmentopedia