Home Kiến Thức Kinh Tế Học Okun’s Law là gì?

Okun’s Law là gì?

0

Luật Okun là gì?

Định luật Okun là mối quan hệ được quan sát thực nghiệm giữa thất nghiệp và tổn thất trong sản xuất của một quốc gia. Nó dự đoán rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng 1% thường đi kèm với giảm 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Khi các nhà kinh tế học nghiên cứu nền kinh tế, họ có xu hướng tập trung vào hai yếu tố: sản lượng và việc làm. Do có mối quan hệ giữa hai yếu tố này của nền kinh tế, nên nhiều nhà kinh tế học nghiên cứu mối quan hệ giữa sản lượng (hay cụ thể hơn là tổng sản phẩm quốc nội) và mức thất nghiệp.

Định luật Okun xem xét mối quan hệ thống kê giữa GDP và tỷ lệ thất nghiệp. Luật Okun cũng có thể được sử dụng để ước tính tổng sản phẩm quốc dân (GNP).

Tóm tắt ý kiến chính

  • Luật Okun là mối quan hệ được quan sát giữa GDP (hay GNP) của một quốc gia và mức việc làm.
  • Định luật Okun được đặt ra bởi Arthur Okun, một nhà kinh tế học Yale, người từng phục vụ trong hội đồng cố vấn kinh tế của Tổng thống Kennedy.
  • Luật Okun dự đoán rằng việc giảm 1% có xu hướng đi kèm với giảm GDP khoảng 2%. Tương tự như vậy, việc làm tăng 1% có liên quan đến mức tăng GDP 2%.
  • Định luật Okun không phải là không có tranh cãi, và một số nhà kinh tế không đồng ý về mối quan hệ chính xác giữa việc làm và năng suất.
  • Mặc dù định luật Okun không xuất phát từ bất kỳ dự đoán lý thuyết nào, nhưng dữ liệu quan sát chỉ ra rằng định luật Okun thường đúng.

1:40

Nhấp vào Play để tìm hiểu định luật Okun là gì

Hiểu định luật Okun

Arthur Okun là một giáo sư Yale và một nhà kinh tế học, người đã nghiên cứu mối quan hệ giữa thất nghiệp và sản xuất. Okun sinh tháng 11 năm 1928 và mất tháng 3 năm 1980 ở tuổi 51. Ông học kinh tế tại Đại học Columbia, nơi ông nhận bằng Tiến sĩ. Trong nhiệm kỳ của mình tại Yale, Okun được bổ nhiệm vào Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống John Kennedy, và vẫn giữ chức vụ này dưới thời Tổng thống Lyndon B. Johnson.

Là một nhà kinh tế học theo trường phái Keynes, Okun ủng hộ việc sử dụng chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát và kích thích việc làm. Lần đầu tiên ông đề xuất mối quan hệ giữa thất nghiệp và GDP của một quốc gia vào những năm 1960. Nhìn chung, phát hiện của Okun đã chứng minh rằng khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống, sản lượng của một quốc gia sẽ tăng lên.

Nhiều năm sau, Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis đã định nghĩa Luật Okun như thế này: “[Luật Okun] nhằm cho chúng ta biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của một quốc gia có thể bị mất bao nhiêu khi tỷ lệ thất nghiệp cao hơn tỷ lệ tự nhiên. “

Logic là khá đơn giản. Lượng sản lượng mà một nền kinh tế tạo ra phụ thuộc vào lượng lao động (hoặc số lượng người được sử dụng) trong quá trình sản xuất; Khi có nhiều lao động tham gia vào quá trình sản xuất thì sẽ có nhiều sản lượng hơn (và ngược lại).

Trong tuyên bố ban đầu của Okun về luật của mình, một nền kinh tế trải qua tỷ lệ thất nghiệp tăng một điểm phần trăm khi GDP giảm ba điểm phần trăm so với mức dài hạn của nó (còn được gọi là GDP tiềm năng). Tương tự, GDP tăng ba điểm phần trăm so với mức dài hạn của nó có liên quan đến tỷ lệ thất nghiệp giảm một điểm phần trăm. GDP tiềm năng là mức sản lượng có thể đạt được khi tất cả các nguồn lực (đất đai, lao động, vốn và khả năng kinh doanh) được sử dụng đầy đủ.

Mặc dù tên gọi, hầu hết các nhà kinh tế học coi định luật Okun gần với quy tắc ngón tay cái hơn.

Dự đoán của định luật Okun

Định luật Okun có thể được mô tả tốt hơn như một “quy tắc ngón tay cái” bởi vì nó dựa trên quan sát thực nghiệm của dữ liệu, chứ không phải là một kết luận rút ra từ một dự đoán lý thuyết. Định luật Okun là một ước tính gần đúng vì có những yếu tố khác tác động đến sản lượng, chẳng hạn như việc sử dụng công suất và số giờ làm việc. Điều này cũng giải thích tại sao không có mối quan hệ 1-1 giữa thay đổi sản lượng và thay đổi thất nghiệp.

Ví dụ, Okun cũng ước tính rằng GDP tăng 3 điểm phần trăm so với mức dài hạn tương ứng với tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng 0,5 điểm phần trăm, số giờ làm việc trên mỗi nhân viên tăng 0,5 điểm phần trăm và một điểm phần trăm tăng năng suất lao động (sản lượng trên một công nhân mỗi giờ). Điều này sẽ để lại một điểm phần trăm còn lại là sự thay đổi của tỷ lệ thất nghiệp.

Mối quan hệ giữa thất nghiệp và GDP (hay GNP) thay đổi theo từng quốc gia. Ở các quốc gia công nghiệp phát triển có thị trường lao động kém linh hoạt hơn so với Hoa Kỳ, chẳng hạn như Pháp và Đức, tỷ lệ phần trăm thay đổi GNP tương tự có ảnh hưởng đến tỷ lệ thất nghiệp nhỏ hơn ở Hoa Kỳ.

Định luật Okun có đúng không?

Mặc dù Định luật Okun đã được chứng minh là đúng vào những thời điểm nhất định trong suốt lịch sử, nhưng cũng có những điều kiện mà nó không đúng. Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Thành phố Kansas đã tiến hành đánh giá Luật Okun năm 2007 bằng cách xem xét những thay đổi hàng quý về tỷ lệ thất nghiệp và so sánh dữ liệu đó với mức tăng trưởng hàng quý của sản lượng thực.

Theo phát hiện của họ, Định luật Okun phần lớn chính xác, mặc dù có nhiều thời kỳ bất ổn mà tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi như công thức dự đoán. Nghiên cứu kết luận rằng “định luật Okun không phải là một mối quan hệ chặt chẽ” mà nó “dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng chậm lại thường đồng thời với tỷ lệ thất nghiệp gia tăng”.

Đánh giá cho thấy mối tương quan nghịch giữa những thay đổi hàng quý trong việc làm và năng suất, mặc dù hệ số của mối quan hệ đó có xu hướng thay đổi.

Trong các kỳ thi khác, định luật Okun được tổ chức tốt hơn các nhà nghiên cứu mong đợi. Mặc dù các số liệu GDP ban đầu cho rằng Đại suy thoái là một sự khác biệt với Định luật Okun, nhưng các bản sửa đổi sau đó đối với những số liệu đó đã phần lớn xác nhận các dự đoán của luật.

Các nhà nghiên cứu tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco đã viết: “Định luật Okun là một tương quan thống kê đơn giản, nhưng nó đã được tổ chức tốt một cách đáng ngạc nhiên theo thời gian. Tuy nhiên, họ kết luận, “mối quan hệ giữa sản lượng và tỷ lệ thất nghiệp được đề xuất bởi định luật Okun vẫn tương tự đáng kể với các cuộc suy thoái sâu trước đây.”

Hệ số Okun là một con số đại diện cho sự thay đổi dự kiến về tỷ lệ thất nghiệp liên quan đến mức tăng 1% của GDP. Con số này khác nhau giữa các quốc gia.

Những thiếu sót của Định luật Okun

Trong khi các nhà kinh tế học chấp nhận rộng rãi rằng có mối quan hệ giữa năng suất và việc làm như được quy định trong định luật Okun, không có sự thống nhất về mức độ chính xác của mối quan hệ đó. Hơn nữa, có nhiều biến số khác cũng có thể tác động đến năng suất hoặc tỷ lệ việc làm, gây khó khăn cho việc đưa ra các dự báo chính xác nếu chỉ sử dụng định luật Okun.

Vì lý do này, một số nhà kinh tế nói rằng định luật Okun có giá trị hạn chế như một công cụ dự báo, ngay cả khi họ chấp nhận mối quan hệ cơ bản. Một bài bình luận kinh tế của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland đã phát hiện ra “sự bất ổn kéo dài” về độ chính xác của các dự đoán của luật, với một số khoảng thời gian mà sự thay đổi quan sát được lớn hơn nhiều lần so với những gì định luật Okun dự đoán.

Hơn nữa, điều này đúng với một số biến thể của định luật Okun, cho thấy rằng vấn đề không chỉ là một phép đo. Vì sự bất ổn này, Cleveland Fed đã kết luận rằng “nếu một quy tắc ngón tay cái có nhiều ngoại lệ, thì đó không phải là một quy tắc nhiều.”

Phương trình định luật Okun là gì?

Có một số phiên bản của định luật Okun và phương trình hơi khác nhau cho mỗi phiên bản. Một trong những dạng đơn giản nhất sử dụng công thức: U = a + bx G

Trong đó U đại diện cho sự thay đổi tỷ lệ thất nghiệp giữa quý này và quý tiếp theo, G đại diện cho tăng trưởng GDP thực tế của quý đó và b đại diện cho hệ số Okun, hoặc độ dốc của mối quan hệ giữa tăng trưởng GDP và thất nghiệp.

Luật Okun hữu ích như thế nào?

Trong khi hầu hết các nhà kinh tế học chấp nhận mối quan hệ giữa việc làm và sản lượng, đã có nhiều thời kỳ mà dữ liệu quan sát khác với dự đoán của mô hình. Một đánh giá của Ngân hàng Dự trữ Liên bang của Thành phố Kansas cho thấy mối quan hệ giữa thất nghiệp và năng suất có xu hướng không ổn định theo thời gian dài hơn, mặc dù luật Okun có thể vẫn hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách miễn là họ tính đến những bất ổn này.

Luật Okun có còn hoạt động không?

Định luật Okun là một quan sát về mối tương quan thống kê giữa mức thất nghiệp và năng suất tổng thể. Mặc dù đã có nhiều lần các biến này không hoạt động như định luật Okun dự đoán, nhưng về tổng thể thì quy tắc này vẫn đúng. Một đánh giá năm 2014 của Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco cho thấy rằng, mặc dù có những thay đổi theo chu kỳ, nhưng quy tắc này “đã hoạt động tốt một cách đáng ngạc nhiên theo thời gian.”

Định luật Okun có không chính xác không?

Mặc dù tên gọi, hầu hết các nhà kinh tế học coi định luật Okun gần với “quy tắc ngón tay cái” hơn là một định luật kinh tế cứng và nhanh. Cũng có nhiều thời kỳ mà những thay đổi quan sát được lớn hơn hoặc nhỏ hơn những gì định luật Okun dự đoán. Tuy nhiên, mối quan hệ cơ bản phần lớn vẫn đúng, bất chấp những biến thể này.

Điểm mấu chốt

Định luật Okun là một nhận xét rằng tỷ lệ thất nghiệp thay đổi 1% có xu hướng đi kèm với sự thay đổi trong GDP khoảng 2-3%. Tuy nhiên, sẽ là sai lầm nếu dựa vào quy tắc này để dự báo kinh tế chính xác. Mặc dù mối quan hệ giữa việc làm và sản lượng thường diễn ra như mong đợi, nhưng có nhiều biến số gây nhiễu có thể dẫn đến kết quả không mong muốn.

Nguồn tham khảo: investmentopedia