Home Kiến Thức Kinh Tế Học Oil Price to Natural Gas Ratio là gì?

Oil Price to Natural Gas Ratio là gì?

0

Tỷ lệ giá dầu trên khí tự nhiên là bao nhiêu?

Như tên gọi của nó, tỷ lệ giá dầu trên khí tự nhiên là một tỷ lệ trong đó giá dầu là tử số và giá khí tự nhiên là mẫu số.

Mục đích của tỷ lệ giá dầu trên khí tự nhiên là để xác định giá trị tương đối của hai mặt hàng năng lượng quan trọng này. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà kinh doanh hàng hóa, nhà phân tích năng lượng và các nhà đầu tư.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Tỷ lệ giá dầu trên khí tự nhiên thể hiện giá dầu so với khí tự nhiên.
  • Nó là một số liệu được sử dụng rộng rãi trong thị trường hàng hóa năng lượng.
  • Tỷ lệ này đã thay đổi rộng rãi trong những năm gần đây, đạt mức thấp lịch sử vào tháng 4 năm 2020 trong cuộc khủng hoảng năm 2020.

Tìm hiểu tỷ lệ giá dầu trên khí tự nhiên

Dầu thô và khí đốt tự nhiên là những mặt hàng năng lượng quan trọng được giao dịch tích cực trên các thị trường hàng hóa như New York Mercantile Exchange (NYMEX). Chúng được sử dụng rộng rãi làm nhiên liệu để sưởi ấm và phát điện trên khắp thế giới.

Một hợp đồng dầu thô NYMEX tương đương với 1.000 thùng dầu thô, trong khi một hợp đồng khí đốt tự nhiên tương đương với 10.000 Đơn vị nhiệt Anh (MMBtu) khí tự nhiên. Khi tính toán tỷ lệ giá dầu trên khí tự nhiên, tử số dầu là thùng dầu trong khi mẫu số khí tự nhiên dùng để chỉ đơn vị là 10 MMBtu. Tỷ lệ giá dầu trên khí tự nhiên càng cao thì giá dầu so với khí tự nhiên càng lớn. Nếu tỷ lệ này giảm, điều này có nghĩa là chênh lệch giá của hai loại hàng hóa đang thu hẹp.

Thông thường, các nhà giao dịch sẽ mua dầu thô kỳ hạn khi tỷ lệ giá dầu trên khí tự nhiên thấp hơn mức trung bình lịch sử của nó, tin rằng họ đang nhận được một mức giá hời cho dầu. Tương tự như vậy, họ sẽ mua hợp đồng khí đốt tự nhiên khi tỷ lệ này cao hơn mức lịch sử của nó. Chiến lược tương tự cũng có thể hoạt động ngược lại, bán hợp đồng dầu kỳ hạn khi tỷ lệ này cao và bán hợp đồng kỳ hạn khí đốt tự nhiên khi tỷ lệ này thấp.

Ví dụ trong thế giới thực về tỷ lệ giá dầu trên khí tự nhiên

Tỷ lệ giá dầu trên khí tự nhiên đã cho thấy mức độ biến động hợp lý trong những năm gần đây. Ví dụ, cho đến năm 2009, tỷ lệ trung bình là khoảng 10: 1, có nghĩa là khi dầu ở mức 50 đô la một thùng, khí tự nhiên sẽ ở mức 5 đô la cho mỗi MMBtu. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2012, tỷ lệ này đã tăng lên 50: 1, với dầu ở mức 120 USD / thùng và khí đốt tự nhiên chỉ ở mức 2 USD / MMBtu. Chỉ vài năm sau, giữa tháng 6 năm 2014 và tháng 3 năm 2015, giá dầu giảm xuống còn 45 đô la một thùng, đưa tỷ lệ này xuống 16: 1.

Nhưng có lẽ sự kiện kịch tính nhất gần đây về tỷ lệ giá dầu trên khí đốt tự nhiên xảy ra vào tháng 4 năm 2020, khi giá dầu chạm mức thấp lịch sử do hậu quả của cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2020. Trong giai đoạn này, dầu thô đạt 15 USD / thùng, trong khi khí đốt tự nhiên đạt 1,91 USD / MMBtu, mang lại tỷ lệ 8: 1.

Nguồn tham khảo: investmentopedia