Wednesday, May 25, 2022

Creating liberating content

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio)...

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề...

Master Limited Partnership (MLP)...

Hợp danh hữu hạn chính (MLP) là gì? Công ty hợp danh...

Oil Initially in Place (OIIP) là gì?

Dầu ban đầu tại chỗ có nghĩa là gì?

Dầu tại chỗ ban đầu (OIIP) là lượng dầu thô ước tính đầu tiên có trong một bể chứa. Dầu tại chỗ ban đầu khác với trữ lượng dầu, vì OIIP đề cập đến tổng lượng dầu có thể có trong một bể chứa chứ không phải lượng dầu có thể thu hồi được. Việc tính toán OIIP yêu cầu các kỹ sư xác định độ xốp của đá bao quanh dầu, độ bão hòa nước cao như thế nào và thể tích đá ròng của bể chứa. Các con số cho các yếu tố nói trên được thiết lập bằng cách tiến hành một loạt các cuộc diễn tập thử nghiệm xung quanh hồ chứa.

Tìm hiểu dầu ban đầu tại chỗ (OIIP)

Dầu tại chỗ ban đầu được gọi đơn giản hơn là dầu tại chỗ (OIP). Nó cũng được gọi bằng một số biến thể. Dầu trong bể chứa ban đầu tại chỗ (STOIIP) là cách tính thể tích tương tự với nó được thực hiện rõ ràng rằng thể tích được ước tính là thể tích được lấp đầy bởi dầu chiết xuất ở nhiệt độ và áp suất bề mặt chứ không phải là thể tích nén mà dầu thô lấp đầy trong bể chứa do đến áp lực địa chất. Khí gốc tại chỗ (OGIP) lại là cách tính thể tích tương tự nhưng đối với các bể chứa khí tự nhiên. Cuối cùng, hydrocacbon tại chỗ ban đầu (HCIIP) là thuật ngữ chung có thể được sử dụng cho cả dầu và khí khi thực hiện tính toán thể tích để ước tính nội dung của một vị trí khoan tiềm năng.

Tầm quan trọng của dầu ban đầu tại chỗ (OIIP)

Xác định dầu tại chỗ ban đầu là một trong những thành phần chính được các nhà phân tích tính đến khi xác định tính kinh tế của sự phát triển mỏ dầu. Dầu tại chỗ ban đầu gợi ý về tiềm năng của một bể chứa. Đây là một điểm dữ liệu quan trọng, nhưng nó chỉ là bước khởi đầu của quá trình phân tích trước khi quyết định đi sâu hoặc thuê. Dầu tại chỗ ban đầu cung cấp cho một công ty dầu ước tính về tổng số thùng chứa trong các hợp đồng thuê khác nhau. Nếu tất cả dầu tại chỗ ban đầu có thể thu hồi được, thì các công ty dầu khí sẽ chỉ cần bắt đầu từ bể chứa lớn nhất của họ và làm việc theo cách của họ đến mức nhỏ nhất, cố gắng giữ cố định chi phí khoan trong suốt chặng đường. Trên thực tế, chỉ một phần dầu tại chỗ ban đầu sẽ được thu hồi và đặc điểm của quá trình hình thành sẽ ảnh hưởng đến chi phí khoan.

Vì vậy, việc phân tích dầu tại chỗ ban đầu là yếu tố kích hoạt để phân tích sâu hơn về mức độ thu hồi được của OIIP với công nghệ hiện tại. Lượng dầu có thể thu hồi ước tính cho một hồ chứa sẽ cho phép công ty dầu đang nắm giữ hợp đồng cho thuê quyết định xem giá hiện tại có hỗ trợ cho hoạt động khoan và sản xuất hay không. Ví dụ, nếu một công ty dầu mỏ chỉ có thể khai thác 50% lượng dầu ban đầu tại chỗ với công nghệ hiện tại, thì việc chuyển những mẫu đất đó thành các khu dự trữ có thể có và giữ chúng để phát triển trong tương lai có thể có ý nghĩa. Sau đó, công ty có thể sử dụng số tiền tiết kiệm được bằng cách không khoan hồ chứa đó để khai thác một hồ chứa khác với sản lượng tổng thể tốt hơn cho chi phí khoan. Tuy nhiên, nếu giá dầu toàn cầu tăng cao, thì hồ chứa có thể được đưa vào sản xuất đơn giản vì mức giá mới giúp tiết kiệm chi phí khai thác 50% đó khỏi mặt đất. Vì lý do này, các công ty dầu đang liên tục đánh giá lại việc nắm giữ hợp đồng thuê của họ và dầu ban đầu có giá trị so với giá toàn cầu để đưa ra quyết định về địa điểm và thời gian khoan.

Nguồn tham khảo: investmentopedia

Get notified whenever we post something new!

spot_img

Create a website from scratch

Just drag and drop elements in a page to get started with Newspaper Theme.

Continue reading

Roy’s Safety-First Criterion (SFRatio) Definition là gì?

Tiêu chí An toàn-Trên hết của Roy - SFRatio là gì? Tiêu chí an toàn trên hết của Roy, còn được gọi là SFRatio, là một cách tiếp cận các quyết định đầu tư đặt ra mức lợi...

Martial Law là gì?

Thiết quân luật là gì? Thiết quân luật là luật do quân đội quản lý chứ không phải là chính phủ dân sự. Thiết quân luật có thể được ban bố trong trường hợp khẩn cấp hoặc như...

Mezzanine Debt là gì?

Nợ Lửng Là Gì? Nợ lửng xảy ra khi một vấn đề nợ hỗn hợp phụ thuộc vào một vấn đề nợ khác từ cùng một công ty phát hành. Nợ lửng có gắn các công cụ vốn...

Enjoy exclusive access to all of our content

Get an online subscription and you can unlock any article you come across.