Offshore Banking Unit (OBU) là gì?

30

Đơn vị Ngân hàng Nước ngoài (OBU) là gì?

Đơn vị ngân hàng nước ngoài (OBU) là một chi nhánh của ngân hàng, nằm trong một trung tâm tài chính quốc tế khác. Ví dụ, một ngân hàng có trụ sở tại London với chi nhánh đặt tại Delhi. Các đơn vị ngân hàng nước ngoài cho vay trên thị trường Eurocurrency khi họ chấp nhận tiền gửi từ các ngân hàng nước ngoài và các OBU khác. Eurocurrency chỉ đơn giản là tiền được giữ trong các ngân hàng bên ngoài quốc gia phát hành tiền tệ.

Các cơ quan quản lý tiền tệ và chính quyền địa phương không hạn chế các hoạt động của OBU; tuy nhiên, họ không được phép nhận tiền gửi trong nước hoặc cho vay đối với cư dân của quốc gia mà họ đang sinh sống. Nhìn chung các OBU có thể được hưởng sự linh hoạt hơn đáng kể đối với các quy định quốc gia.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đơn vị ngân hàng nước ngoài (OBU) đề cập đến các chi nhánh ngân hàng ở bên ngoài quốc gia của nó và xử lý các giao dịch được thực hiện bằng ngoại tệ (được gọi chung là “tiền tệ châu Âu”)
  • OBU giúp các cá nhân và doanh nghiệp gửi ngân hàng quốc tế và thiết lập tài khoản ở nước ngoài dễ dàng hơn.
  • Các cá nhân có thể chọn giữ tiền của họ ở nước ngoài nếu có bất ổn ở đất nước của họ và họ sợ mất các khoản đầu tư của mình.
  • Các tài khoản ngân hàng nước ngoài phải được khai báo cho nước sở tại của chủ sở hữu vì lý do thuế; tuy nhiên, một số quốc gia cho phép người nước ngoài kiếm tiền lãi vốn miễn thuế.

Cách thức hoạt động của các đơn vị ngân hàng nước ngoài

OBU đã phổ biến trên toàn cầu kể từ những năm 1970. Chúng được tìm thấy ở khắp Châu Âu, cũng như ở Trung Đông, Châu Á và Caribê. Các OBU của Hoa Kỳ tập trung ở Bahamas, Quần đảo Cayman, Hồng Kông, Panama và Singapore. Trong một số trường hợp, đơn vị ngân hàng nước ngoài có thể là chi nhánh của ngân hàng cư trú và / hoặc ngân hàng không cư trú; trong khi trong các trường hợp khác, OBU có thể là một cơ sở độc lập. Trong trường hợp đầu tiên, OBU nằm trong sự kiểm soát trực tiếp của công ty mẹ; thứ hai, mặc dù OBU có thể lấy tên của công ty mẹ, nhưng việc quản lý và tài khoản của thực thể là riêng biệt.

Đôi khi, một số nhà đầu tư có thể cân nhắc chuyển tiền vào OBU để tránh bị đánh thuế và / hoặc giữ quyền riêng tư. Cụ thể hơn, đôi khi được miễn thuế đối với thuế khấu lưu và các gói cứu trợ khác đối với các hoạt động, chẳng hạn như vay nợ nước ngoài. Trong một số trường hợp, có thể nhận được lãi suất tốt hơn từ các OBU. Các đơn vị ngân hàng nước ngoài cũng thường không có các hạn chế về tiền tệ. Điều này cho phép họ thực hiện các khoản vay và thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ, thường mở ra các lựa chọn thương mại quốc tế linh hoạt hơn.

Lịch sử của các đơn vị ngân hàng nước ngoài

Thị trường đồng euro cho phép ứng dụng đầu tiên của một đơn vị ngân hàng nước ngoài. Ngay sau đó, Singapore, Hồng Kông, Ấn Độ và các quốc gia khác đã làm theo vì lựa chọn này cho phép họ trở thành những trung tâm tài chính khả thi hơn. Trong khi Australia phải mất nhiều thời gian hơn để tham gia, với các chính sách thuế ít thuận lợi hơn, vào năm 1990, quốc gia này đã thiết lập nhiều luật hỗ trợ hơn.

Tại Hoa Kỳ, Quỹ Ngân hàng Quốc tế (IBF) hoạt động như một chi nhánh nội bộ. Chức năng của nó là cho vay khách hàng nước ngoài. Cũng như các OBU khác, tiền gửi IBF được giới hạn cho những người nộp đơn không thuộc Hoa Kỳ.

Nguồn tham khảo: investmentopedia