Offset Mortgage là gì?

25

Thế chấp bù đắp là gì?

Thế chấp bù trừ là một loại cho vay mua nhà bao gồm việc kết hợp thế chấp truyền thống với một hoặc nhiều tài khoản tiền gửi được nắm giữ bởi cùng một tổ chức tài chính. Sau đó, số dư tiết kiệm được duy trì trong tài khoản tiền gửi có thể được sử dụng để bù đắp số dư thế chấp, giảm các khoản thanh toán lãi suất đến hạn.

Các khoản thế chấp bù đắp là tiêu chuẩn ở nhiều quốc gia, chẳng hạn như Anh, nhưng hiện không đủ điều kiện để sử dụng ở Mỹ do luật thuế. Giải pháp thay thế gần nhất cho thế chấp bù đắp ở Mỹ sẽ là thế chấp tất cả trong một.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Thế chấp bù trừ bao gồm việc kết hợp các khía cạnh của thế chấp truyền thống với một hoặc nhiều tài khoản tiền gửi tại cùng một tổ chức tài chính.
  • Các khoản tiền trong tài khoản tiền gửi sau đó được sử dụng để bù đắp số dư thế chấp, làm giảm các khoản thanh toán hàng tháng.
  • Thế chấp bù đắp là tiêu chuẩn ở nhiều quốc gia nhưng luật thuế của Hoa Kỳ hiện không cho phép.
  • Thế chấp bù trừ là một lựa chọn hấp dẫn để trả lại khoản vay thế chấp chủ yếu vì người đi vay có thể thực hiện các khoản thanh toán nhỏ để trả nợ gốc thay vì lãi suất.

Hiểu về thế chấp bù đắp

Một khoản thế chấp bù đắp là một lựa chọn đáng mơ ước cho những người tiết kiệm siêng năng. Tài khoản tiết kiệm được liên kết sẽ không được hưởng lãi suất trong suốt thời gian vay. Tuy nhiên, hầu hết các tài khoản tiết kiệm thường là tài khoản có thu nhập thấp, chỉ trả từ 1% đến 3% mỗi năm hoặc ít hơn.

Lãi suất thế chấp thường cao hơn đáng kể so với lãi suất trả trên tài khoản tiết kiệm, do đó, bất kỳ khoản tiết kiệm nào cũng mang lại lợi ích ròng cho người đi vay. Ngoài ra, tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm được trả trước sẽ trở thành khoản thanh toán không chịu thuế đối với khoản thế chấp.

Tài khoản tiết kiệm thường là tài khoản không chịu lãi suất, cho phép ngân hàng thu được lợi tức dương trên bất kỳ số dư nào được giữ trong tài khoản.

Việc tính lãi dựa trên số dư còn lại của giấy bạc, trừ đi tổng số tiền tiết kiệm trong một hoặc nhiều tài khoản tiền gửi. Người vay vẫn có quyền truy cập vào tài khoản tiết kiệm của họ. Tuy nhiên, khoản thanh toán thế chấp tiếp theo sẽ được tính trên số dư nợ gốc cao hơn nếu người vay rút tiền từ tài khoản.

Nhiều tài khoản tiết kiệm có thể liên kết với tài khoản thế chấp bù trừ và các thành viên gia đình của người vay có thể liên kết tài khoản tiết kiệm của họ với tài khoản thế chấp để giảm số tiền gốc và do đó, lãi trên số dư còn lại.

Ví dụ về thế chấp bù đắp

Gia đình Smith có một khoản thế chấp bù đắp. Tiền gốc là $ 225,000 với lãi suất 5%, và gia đình có $ 15,000 gửi tiết kiệm với cùng một người cho vay mà không rút tiền trong tháng trước. Việc tính toán khoản thanh toán lãi suất tiếp theo cho một khoản vay bù đắp sẽ dựa trên số dư 210.000 đô la, phản ánh số tiền gốc của khoản vay trừ đi số dư tài khoản tiết kiệm: (225.000 đô la – 15.000 đô la = 210.000 đô la).

Lợi ích của thế chấp bù đắp

Thế chấp bù trừ là một lựa chọn hấp dẫn để trả lại khoản vay thế chấp chủ yếu vì người đi vay có thể thực hiện các khoản thanh toán nhỏ để trả nợ gốc thay vì lãi suất. Khi có nhiều tiền hơn áp dụng cho tiền gốc, số dư khoản vay giảm nhanh hơn.

Đồng thời, vì các khoản thanh toán này được gửi vào tài khoản tiết kiệm của chính người đi vay, người đi vay vẫn có quyền sử dụng tiền của họ nếu cần. Sự linh hoạt này mang lại cho người vay tất cả các lợi ích của việc trả lại tiền thế chấp một cách nhanh chóng, cũng như lợi ích của việc tiết kiệm tiền trong tài khoản đầu tư.

Nguồn tham khảo: investmentopedia