Offset là gì?

25

Offset là gì?

Sự bù đắp liên quan đến việc giả định một vị trí ngược lại so với vị trí mở ban đầu trên thị trường chứng khoán. Ví dụ: nếu bạn mua 100 cổ phiếu XYZ, thì việc bán 100 cổ phiếu XYZ sẽ là vị thế bù trừ. Vị thế bù đắp cũng có thể được tạo ra thông qua các công cụ bảo hiểm rủi ro, chẳng hạn như hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn.

Trong thị trường phái sinh, để bù đắp cho một vị thế tương lai, một nhà giao dịch thực hiện một giao dịch tương đương nhưng ngược lại để loại bỏ nghĩa vụ giao hàng của giao dịch cơ bản. Mục tiêu của việc bù trừ là giảm vị thế ròng của một nhà đầu tư trong một khoản đầu tư xuống 0 để không có thêm lãi hoặc lỗ nào từ vị trí đó.

Trong kinh doanh, khoản bù đắp có thể đề cập đến trường hợp các khoản lỗ do một đơn vị kinh doanh tạo ra được bù đắp bằng lãi của một đơn vị kinh doanh khác. Tương tự, các công ty cũng có thể sử dụng thuật ngữ này để chỉ quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM), trong đó rủi ro xảy ra trong một đơn vị kinh doanh được bù đắp bởi rủi ro ngược lại ở một đơn vị kinh doanh khác. Ví dụ: một đơn vị có thể gặp rủi ro khi đồng franc Thụy Sĩ giảm giá, trong khi đơn vị khác có thể hưởng lợi từ việc đồng franc giảm.

Khái niệm cơ bản về Offset

Việc bù trừ có thể được sử dụng trong nhiều giao dịch khác nhau để loại bỏ hoặc hạn chế các khoản nợ phải trả. Trong kế toán, một mục nhập có thể được bù trừ bởi một bút toán ngang bằng nhưng ngược lại làm vô hiệu mục nhập ban đầu. Trong hoạt động ngân hàng, quyền bù trừ cung cấp cho các tổ chức tài chính khả năng thu hồi tài sản của con nợ trong trường hợp vi phạm pháp luật hoặc khả năng yêu cầu cắt giảm để thu hồi các khoản tiền còn nợ. Đối với các nhà đầu tư tham gia vào hợp đồng tương lai, vị thế bù trừ loại bỏ nhu cầu nhận giao hàng thực tế của tài sản hoặc hàng hóa cơ bản bằng cách bán hàng hóa liên quan cho một bên khác.

Các doanh nghiệp có thể chọn cách bù lỗ trong một lĩnh vực kinh doanh bằng cách phân bổ lại lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh khác. Điều này cho phép lợi nhuận của một hoạt động này hỗ trợ hoạt động khác. Nếu một doanh nghiệp thành công trên thị trường điện thoại thông minh và quyết định muốn sản xuất máy tính bảng như một dòng sản phẩm mới, lợi nhuận thu được từ doanh số bán điện thoại thông minh có thể giúp bù đắp bất kỳ tổn thất nào liên quan đến việc mở rộng sang một lĩnh vực mới.

Vào năm 2016, BlackBerry Ltd. đã trải qua những tổn thất đáng kể về các giải pháp di động và phí truy cập dịch vụ. Sự sụt giảm liên quan được bù đắp bằng lợi nhuận trong lĩnh vực phần mềm và các dịch vụ khác, làm giảm tác động tổng thể đến lợi nhuận của BlackBerry .

Bù trừ trong Hợp đồng phái sinh

Các nhà đầu tư bù đắp hợp đồng tương lai và các vị thế đầu tư khác để loại bỏ bản thân khỏi mọi khoản nợ liên quan. Hầu hết tất cả các vị thế giao sau đều được bù đắp trước khi các điều khoản của hợp đồng tương lai được thực hiện. Mặc dù hầu hết các vị thế được bù đắp gần thời hạn giao hàng, lợi ích của hợp đồng tương lai như một cơ chế bảo hiểm rủi ro vẫn được nhận ra.

Đối với hầu hết các nhà đầu tư, mục đích của việc bù trừ hợp đồng tương lai đối với một loại hàng hóa là để tránh phải nhận hàng hóa liên quan đến hợp đồng. Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận mua một loại hàng hóa cụ thể với một mức giá cụ thể vào một ngày trong tương lai. Nếu hợp đồng được giữ cho đến ngày đã thỏa thuận, nhà đầu tư có thể chịu trách nhiệm chấp nhận việc giao hàng thực tế của hàng hóa được đề cập.

Trong thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch thường tìm cách bù đắp rủi ro nhất định, đôi khi được gọi là “người Hy Lạp” của họ. Ví dụ: nếu một sổ quyền chọn có sự sụt giảm về biến động ngụ ý (long vega), một nhà giao dịch có thể bán các quyền chọn có liên quan để bù đắp mức độ biến động đó. Tương tự như vậy, nếu một vị trí quyền chọn có rủi ro định hướng, nhà giao dịch có thể mua hoặc bán chứng khoán cơ bản để trở thành trung lập delta. Bảo hiểm rủi ro động (hoặc bảo hiểm rủi ro delta-gamma) là một chiến lược được các nhà giao dịch phái sinh sử dụng để duy trì các vị thế bù trừ trong suốt sổ sách của họ một cách thường xuyên.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Trong một vị thế bù trừ, một nhà giao dịch lấy một vị thế tương đương nhưng ngược lại để giảm vị thế ròng về 0. Mục đích của việc thực hiện một vị thế bù trừ là để hạn chế hoặc loại bỏ các khoản nợ phải trả.
  • Bù trừ là một chiến lược phổ biến trên thị trường chứng khoán và các hợp đồng phái sinh.

Ví dụ về bù đắp vị trí

Nếu khoản đầu tư ban đầu là một giao dịch mua, thì một giao dịch bán được thực hiện để vô hiệu hóa vị thế; để bù đắp cho một lần bán ban đầu, một giao dịch mua được thực hiện để vô hiệu hóa vị thế.

Với các hợp đồng tương lai liên quan đến cổ phiếu, nhà đầu tư có thể sử dụng phương pháp bảo hiểm rủi ro để giả định vị thế đối lập nhằm quản lý rủi ro liên quan đến hợp đồng tương lai. Ví dụ: nếu bạn muốn bù đắp một vị thế mua trong một cổ phiếu, bạn có thể bán khống một số lượng cổ phiếu giống nhau.

Nguồn tham khảo: investmentopedia