Office of Thrift Supervision (OTS) là gì?

18

ĐỊNH NGHĨA của Văn phòng Giám sát Tiết kiệm (OTS)

Văn phòng Giám sát Tiết kiệm là một văn phòng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm ban hành và thực thi các quy định quản lý ngành tiết kiệm và cho vay của quốc gia. Năm 2011, OTS được hợp nhất với các cơ quan khác bao gồm Văn phòng Kiểm soát tiền tệ, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB).

Hiểu về OTS

Cục này chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn và lành mạnh của các khoản tiền gửi trong các ngân hàng tiết kiệm. Nó đã thực hiện điều này bằng cách kiểm tra và thanh tra các ngân hàng để xem liệu các quy định và chính sách của chính phủ có được tuân thủ hay không.

Cách hoạt động của OTS

Văn phòng Giám sát Tiết kiệm (OTS), cơ quan kế nhiệm Hội đồng Ngân hàng Cho vay Mua nhà Liên bang, được Quốc hội thành lập vào năm 1989 với tư cách là cơ quan quản lý liên bang chính của tất cả các tổ chức tiết kiệm liên bang và tiểu bang trên toàn quốc thuộc Quỹ Bảo hiểm Hiệp hội Tiết kiệm (SAIF). OTS ban hành điều lệ liên bang cho các hiệp hội tiết kiệm và cho vay và các ngân hàng tiết kiệm. Theo Bộ Tài chính, Cục này đã thông qua và thực thi các quy định để đảm bảo rằng các tổ chức tiết kiệm do liên bang và tiểu bang quản lý đều hoạt động một cách an toàn và lành mạnh.

OTS được thành lập sau cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay (S&L), bắt đầu trong bối cảnh lãi suất biến động của những năm 1970 khi rất nhiều người gửi tiền rút tiền của họ khỏi các tổ chức S&L và gửi chúng vào các quỹ thị trường tiền tệ. Để duy trì hoạt động kinh doanh, các S & Ls bắt đầu tham gia vào các hoạt động có rủi ro cao để bù lỗ, chẳng hạn như cho vay bất động sản thương mại và đầu tư vào trái phiếu rác. Người gửi tiền trong S & Ls tiếp tục đổ tiền vào những nỗ lực đầy rủi ro này vì tiền gửi của họ đã được bảo hiểm bởi Công ty Bảo hiểm Khoản vay và Tiết kiệm Liên bang (FSLIC).

Tham nhũng lan rộng và các yếu tố khác đã dẫn đến việc FSLIC mất khả năng thanh toán, khoản cứu trợ 124 tỷ đô la cho các khoản đầu tư trái phiếu rác và việc thanh lý hơn 700 S & L của Công ty Resolution Trust.

OTS bắt đầu thực thi các quy định nghiêm ngặt hơn khi đóng cửa hàng trăm tổ chức gặp khó khăn. Số lượng ngân hàng tiết kiệm đã giảm dần trong những năm qua, từ gần 4.000 vào những năm 1980 xuống còn dưới 1.000 vào năm 2018.

Tiết kiệm là hiệp hội tiết kiệm và cho vay. Tiết kiệm cũng đề cập đến các hiệp hội tín dụng và các ngân hàng tiết kiệm lẫn nhau cung cấp nhiều dịch vụ tiết kiệm và cho vay. Tiết kiệm khác với các ngân hàng thương mại ở chỗ họ có thể vay tiền từ Hệ thống Ngân hàng Cho vay Mua nhà Liên bang, cho phép họ trả cho các thành viên lãi suất cao hơn.

Do điều lệ của họ, các quỹ tiết kiệm bắt buộc phải tập trung vào các tài sản liên quan đến nhà ở và phải là thành viên của Hệ thống Ngân hàng Cho vay Mua nhà Liên bang.

Nguồn tham khảo: investmentopedia