Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) là gì?

22

Văn phòng Giám đốc các Định chế Tài chính (OSFI) là gì?

Văn phòng Giám đốc các Định chế Tài chính (OSFI) là một cơ quan độc lập của Chính phủ Canada chịu trách nhiệm giám sát và điều hành các ngân hàng, công ty bảo hiểm, và các công ty tín chấp và cho vay. Cơ quan này cũng điều chỉnh các kế hoạch hưu trí tư nhân, chịu sự giám sát của liên bang.

Các mục tiêu đã nêu của cơ quan này là bảo vệ người gửi tiền, chủ hợp đồng, tổ chức tài chính (FI), chủ nợ và thành viên chương trình hưu trí đồng thời cho phép các tổ chức tài chính cạnh tranh và chấp nhận rủi ro hợp lý.

Tóm tắt ý kiến chính

  • OSFI là một chi nhánh độc lập của Chính phủ Canada có nhiệm vụ giám sát và điều chỉnh các tổ chức tài chính và kế hoạch hưu trí.
  • Mục tiêu của OSFI là bảo vệ người gửi tiền, chủ hợp đồng, tổ chức tài chính (FI), chủ nợ và thành viên chương trình hưu trí.
  • OSFI đảm bảo tiền gửi ngân hàng thông qua Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Canada (CDIC),

Hiểu về OSFI

Sứ mệnh của OSFI là duy trì niềm tin của người tiêu dùng trên thị trường tài chính.

Trong số các chức năng của nó là đảm bảo các khoản tiền gửi thông qua Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Canada (CDIC). Nó cũng xem xét các kế hoạch lương hưu của các doanh nghiệp để đảm bảo rằng họ được tài trợ đầy đủ.

Nhìn chung, OSFI bị ràng buộc phải thúc đẩy và quản lý một khuôn khổ quy định nhằm thúc đẩy việc quản lý rủi ro. OSFI có nhiệm vụ giám sát và đánh giá các vấn đề trong toàn hệ thống hoặc lĩnh vực có thể tác động tiêu cực đến các tổ chức tài chính.

Lịch sử OSFI

Văn phòng được thành lập ngày 2 tháng 7 năm 1987, kết hợp giữa Vụ Bảo hiểm và Văn phòng Tổng Thanh tra các Ngân hàng. Một đạo luật được thông qua vào tháng 5 năm 1996 đã xác định rõ hơn vai trò của Văn phòng, chỉ ra rằng trách nhiệm chính của Văn phòng là giảm thiểu thiệt hại cho các cá nhân và duy trì niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính Canada.

OSFI báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada.

Việc ngăn chặn các ngân hàng thất bại không nằm trong chỉ thị của cơ quan này. Tuy nhiên, Văn phòng hỗ trợ các phương thức kinh doanh hợp lý, giúp giảm khả năng ngân hàng thất bại.

Vai trò của OSFI

OSFI giám sát các tổ chức và kế hoạch hưu trí để đảm bảo rằng họ có tình trạng tài chính tốt. Cơ quan đảm bảo rằng các kế hoạch đáp ứng các yêu cầu kinh phí tối thiểu và tuân thủ các luật điều chỉnh và các yêu cầu giám sát của họ.

OSFI dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn nhanh chóng cho các tổ chức tài chính và kế hoạch hưu trí nếu họ bị phát hiện có thiếu hụt tài chính. Văn phòng có thể yêu cầu ban quản lý, hội đồng quản trị hoặc quản trị viên kế hoạch thực hiện hành động để khắc phục các vấn đề đã xác định.

Hoạt động như một đơn vị độc lập trong OSFI là Văn phòng của Giám đốc điều hành. Văn phòng này cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn và định giá tính toán cho Chính phủ Canada.

Lãnh đạo OSFI

Tổng Giám đốc hiện tại là Peter Routledge, được bổ nhiệm vào ngày 29 tháng 6 năm 2021, với nhiệm kỳ bảy năm. Vai trò của ông là đại diện cho Canada trong Ủy ban Chỉ đạo Ban Ổn định Tài chính và Ủy ban Thường trực về Hợp tác Giám sát và Điều tiết.

Ông cũng phục vụ trong Hội đồng Thống đốc của Ban Giải trình Công cộng Canada và ban giám đốc của Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Canada.

Thông báo của OSFI

OSFI cũng hoạt động như một trung tâm thông tin cho các tổ chức tài chính Canada. Họ đăng các tin tức quan trọng và hướng dẫn định kỳ cho các ngân hàng thành viên.

Ví dụ, vào tháng 1 năm 2019, họ đã đưa ra lời khuyên về các mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh mạng. OSFI cảnh báo rằng những cuộc tấn công này có thể làm gián đoạn các hệ thống tài chính và doanh nghiệp toàn cầu và được kết nối với nhau.

Nguồn tham khảo: investmentopedia