OEX là gì?

41

OEX là gì?

OEX, giao dịch trên Sàn giao dịch Quyền chọn Chicago (CBOE), là biểu tượng mã được sử dụng để xác định 100 tùy chọn chỉ số của Standard & Poor.

Tóm tắt ý chính

  • OEX, giao dịch trên Sàn giao dịch Quyền chọn Chicago (CBOE), là biểu tượng mã được sử dụng để xác định 100 tùy chọn chỉ số của Standard & Poor.
  • Quyền chọn OEX là tiêu chuẩn ban đầu cho giao dịch quyền chọn chỉ số trên thị trường chứng khoán trong nước, tuy nhiên, theo thời gian, quyền chọn trên S&P 500 (SPX) đã trở nên phổ biến.
  • Các nhà giao dịch sử dụng các tùy chọn OEX để bảo vệ hoặc suy đoán về hiệu suất của phân khúc vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán.

Hiểu về OEX

Quyền chọn OEX là tiêu chuẩn ban đầu cho giao dịch quyền chọn chỉ số trên thị trường chứng khoán trong nước. Theo thời gian, các tùy chọn trên S&P 500 (SPX) đã trở nên phổ biến. Trước sự thất vọng của những người theo dõi OEX, phép tính chỉ số biến động CBOE, được gọi là VIX, đã thay đổi từ sử dụng tùy chọn OEX sang tùy chọn SPX vào năm 2003. Các nhà giao dịch có thể xem phiên bản cũ thông qua ký hiệu VXO.

Chỉ số Standard & Poor’s 100 là một tập hợp con của chỉ số Standard & Poor’s 500 rộng hơn và theo dõi hoạt động của 100 cổ phiếu lớn nhất, theo vốn hóa thị trường, trên thị trường Hoa Kỳ. Nó là một chỉ số có trọng số vốn hóa và các cổ phiếu được chọn từ nhiều ngành khác nhau, do đó làm cho chỉ số này trở thành một đại diện cho hiệu quả hoạt động của công ty Hoa Kỳ. Mỗi cổ phiếu thành phần được tính tỷ trọng theo tổng giá trị thị trường của cổ phiếu đang lưu hành. Do đó, tác động của việc thay đổi giá của một thành phần tỷ lệ thuận với vốn hóa thị trường hoặc giá trị thị trường của nó, là giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Mặc dù nó có thể không phổ biến như S&P 500, nhưng nó vẫn là một chuẩn mực quan trọng đối với nhiều nhà quản lý tài sản có tiền đầu tư vào đấu trường blue chip lớn. Tiêu chí quan trọng để đưa cổ phiếu vào chỉ số là có sẵn các quyền chọn và ít nhất 50% cổ phiếu phải có sẵn để công chúng giao dịch.

Giao dịch Quyền chọn

Quyền chọn cung cấp cho chủ sở hữu quyền, nhưng không phải nghĩa vụ, mua hoặc bán tài sản cơ bản ở một mức giá cụ thể vào hoặc vào một ngày cụ thể. Trong trường hợp quyền chọn OEX, nó sẽ là quyền mua hoặc bán chỉ số S&P 100. Vì một chỉ mục không phải là một mặt hàng hữu hình, các tùy chọn OEX giải quyết bằng tiền mặt.

Các nhà giao dịch sử dụng các tùy chọn OEX để bảo vệ hoặc suy đoán về hiệu suất của phân khúc vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán. Các chiến lược, chẳng hạn như chênh lệch giá và chênh lệch giá theo chiều dọc, có thể thực hiện được với các tùy chọn OEX cũng giống như với các tùy chọn cổ phiếu riêng lẻ.

Ví dụ, một nhà quản lý tiền tệ nắm giữ danh mục cổ phiếu blue chip nhưng lại lo lắng điều kiện thị trường ngắn hạn có thể tác động theo hướng tiêu cực. Người quản lý có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách mua một quyền chọn bán OEX sắp hết hạn làm bảo hiểm, trong trường hợp thị trường giảm đột ngột. Mặc dù danh mục đầu tư được quản lý có thể không chứa tất cả 100 cổ phiếu OEX với tỷ lệ như nhau, nhưng mối tương quan giữa hai loại này có thể đủ mạnh để hàng rào có ý nghĩa.

Nguồn tham khảo: investmentopedia