Occupational Safety and Health Act là gì?

24

Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp là gì?

Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp là đạo luật được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua vào năm 1970 nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn tại nơi làm việc trên khắp đất nước. Nó đã thành lập Cơ quan Quản lý Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp (OSHA) của liên bang, cơ quan này đặt ra và thực thi các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp năm 1970 là luật của Hoa Kỳ thiết lập các tiêu chuẩn tại nơi làm việc để đảm bảo rằng nhân viên được bảo vệ khỏi các mối nguy làm ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của họ.
  • Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp áp dụng cho hầu hết người sử dụng lao động trong khu vực tư nhân và công nhân của họ, ngoài một số người trong khu vực công.
  • Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp đã thành lập Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) và Viện Quốc gia về An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp (NIOSH).
  • OSHA đóng vai trò là cơ quan thực thi đạo luật, áp dụng tiền phạt và hình phạt đối với những người sử dụng lao động vi phạm các quy tắc, tiêu chuẩn và hướng dẫn của nó.

Hiểu về Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp

Được Tổng thống Richard Nixon ký thành luật vào tháng 12 năm 1970, Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (thường được gọi là Đạo luật ATVSLĐ) đã được ban hành để tạo ra các điều kiện làm việc an toàn bằng cách cho phép các phương thức làm việc tiêu chuẩn. Quốc hội nhận thấy rằng thương tật và bệnh tật cá nhân tại nơi làm việc góp phần làm giảm sản lượng và tiền lương, cộng với việc tăng chi phí y tế và bồi thường tàn tật. Đạo luật này được thiết kế để đảm bảo rằng người lao động được bảo vệ khỏi các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của họ, chẳng hạn như tiếp xúc với hóa chất độc hại, tiếng ồn gây hại, tác nhân gây căng thẳng nhiệt và điều kiện mất vệ sinh.

Để hỗ trợ các bang và các vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ trong việc áp dụng các điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh, hành động được cung cấp cho các nghiên cứu, giáo dục và đào tạo liên quan. Hầu hết các bang kiểm soát một phần hoặc toàn bộ các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp cho nhân viên của họ.

Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp đã thành lập hai tổ chức chính:

  • quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) , một bộ phận của Bộ Lao động Hoa Kỳ, đặt ra và thực thi các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc
  • Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe Lao động (NIOSH) , nơi thực hiện nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để ngăn ngừa bệnh tật và thương tích liên quan đến công việc.

Đạo luật ATVSLĐ bao gồm hầu hết người sử dụng lao động trong khu vực tư nhân và người lao động của họ, ngoài một số người sử dụng lao động và người sử dụng lao động trong khu vực công ở 50 tiểu bang và một số vùng lãnh thổ và khu vực pháp lý thuộc thẩm quyền liên bang. Các cá nhân không được pháp luật bảo vệ bao gồm các cá nhân tự kinh doanh, công nhân trong các trang trại gia đình nhỏ và những người làm việc trong ngành do một cơ quan liên bang riêng quy định.

Vào ngày 9 tháng 9 năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu OSHA soạn thảo một tiêu chuẩn tạm thời khẩn cấp bắt buộc các doanh nghiệp có hơn 100 công nhân phải tiêm vắc-xin chống lại COVID-19 hoặc phải kiểm tra hàng tuần, và các doanh nghiệp cho phép nhân viên nghỉ việc được trả lương để tiêm phòng.

OSHA làm gì?

Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA) đóng vai trò là cơ quan thực thi Đạo luật An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp. Mặc dù luật pháp đã cho OSHA quyền tạo ra các hướng dẫn cụ thể cho từng ngành, nhưng nó cũng nêu ra một điều khoản “nghĩa vụ chung”, áp dụng cho tất cả người sử dụng lao động trong tất cả các ngành. Điều khoản này, chính thức là Mục 5 (a) (1) của đạo luật, có hiệu lực là nhiệm vụ của OSHA, quy định rằng người sử dụng lao động phải cung cấp một môi trường an toàn cho người lao động của họ.

Điều khoản nghĩa vụ chung của Đạo luật về ATVSLĐ chính thức có nội dung: “Mỗi người sử dụng lao động (1) phải cung cấp cho mỗi người lao động của mình việc làm và nơi làm việc không có các mối nguy đã được công nhận có thể gây ra hoặc có khả năng gây chết người hoặc tổn hại nghiêm trọng về thể chất đối với nhân viên của mình; (2) phải tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp được ban hành theo Đạo luật này. “

Đạo luật cũng nêu rõ: “Mỗi nhân viên phải tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và tất cả các quy tắc, quy định và mệnh lệnh được ban hành theo Đạo luật này có thể áp dụng cho các hành động và hành vi của chính họ.”

Ở một số vùng của đất nước, cơ quan nhà nước được OSHA chấp thuận giúp thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn an toàn lao động. Nhưng các tiêu chuẩn này ít nhất phải nghiêm ngặt như các tiêu chuẩn của hướng dẫn liên bang.

OSHA thực thi các quy định và tiêu chuẩn của mình bằng cách tiến hành kiểm tra nơi làm việc và địa điểm làm việc. Những người vi phạm phải đối mặt với các hình phạt và tiền phạt, được điều chỉnh hàng năm theo mức lạm phát.

Vào năm 2021, các hành vi vi phạm có thể bị phạt từ $ 975 đến $ 13,653 cho mỗi vi phạm. Trong những trường hợp khắc nghiệt nhất — đối với những gì OSHA coi là hành vi “cố ý hoặc lặp lại” — mức tối đa áp đặt lên tới $ 136,532 cho mỗi vi phạm.

Tiền phạt áp dụng đối với người sử dụng lao động vì vi phạm các quy tắc của OSHA
Loại vi phạm Hình phạt tối đa
Nghiêm trọng
Khác-Hơn-Nghiêm trọng
Yêu cầu đăng bài
$ 13,653 cho mỗi lần vi phạm
Không Abate $ 13,653 mỗi ngày sau ngày loại bỏ
Cố ý hoặc Lặp lại 136.532 USD cho mỗi lần vi phạm
Các hình phạt này hiện hành kể từ tháng 1 năm 2021. Nguồn: OSHA

Mức phạt tùy thuộc vào mức độ vi phạm và số lượng công nhân mà công ty sử dụng: Doanh nghiệp có từ 10 lao động trở xuống có thể được giảm tới 80% mức phạt; những người có từ 21 đến 30 nhận được 50%. Những người có hơn 250 công nhân phải trả toàn bộ số tiền.

Nguồn tham khảo: investmentopedia