Home Kiến Thức Kinh Tế Học Obligation là gì?

Obligation là gì?

0

Nghĩa vụ là gì?

Nghĩa vụ là trách nhiệm của một bên để đáp ứng các điều khoản của hợp đồng hoặc thỏa thuận. Nếu một nghĩa vụ không được đáp ứng, hệ thống pháp luật thường cung cấp quyền truy đòi cho bên bị thương.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Nghĩa vụ là trách nhiệm, thường ở dạng hợp đồng, chẳng hạn như thế chấp hoặc cho vay mua ô tô.
  • Tỷ lệ Nghĩa vụ Tài chính do Fed công bố là một tiêu chuẩn tốt cho việc lập ngân sách hộ gia đình.
  • Việc không đáp ứng các nghĩa vụ thường bị trừng phạt, chẳng hạn như bỏ tù hoặc phạt tiền.
  • Các tỷ lệ nợ, khả năng thanh toán và khả năng thanh toán đều được sử dụng để đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ của một công ty.

Hiểu nghĩa vụ

Nghĩa vụ là xương sống của nền kinh tế của chúng ta. Tin tưởng rằng một hợp đồng sẽ được tuân thủ để tạo ra một xã hội ổn định và lành mạnh. Các cá nhân, tập đoàn, chính phủ, ngân hàng và tổ chức — bất kỳ thực thể nào hoạt động trong một xã hội — phải thường xuyên thực hiện các nghĩa vụ của mình, nếu không sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt.

Các nghĩa vụ tài chính thể hiện mọi khoản nợ chưa thanh toán hoặc các khoản thanh toán thường xuyên mà một bên phải thực hiện. Ví dụ, nếu bạn nợ hoặc sẽ nợ tiền cho bất kỳ ai, đó là một trong những nghĩa vụ tài chính của bạn. Hầu hết mọi hình thức thanh toán hoặc bảo đảm tài chính đều thể hiện nghĩa vụ tài chính. Tiền xu, tiền giấy, cổ phiếu và trái phiếu đều là những lời hứa hoặc nghĩa vụ rằng bạn sẽ được ghi có với giá trị được chấp nhận của món đồ hoặc đạt được một số quyền hoặc đặc quyền khi nắm giữ nó.

Nhiều nghĩa vụ tài chính chính thức, chẳng hạn như thế chấp, cho vay sinh viên hoặc thanh toán dịch vụ theo lịch trình được quy định trong hợp đồng bằng văn bản được ký kết bởi cả hai bên và thiết lập mối quan hệ nghĩa vụ chủ nợ – con nợ.

Tiền có thể được hiểu là một nghĩa vụ tài chính do chính phủ quy định như một cuộc đấu thầu hợp pháp, bắt buộc các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp bán hàng hóa để đổi lấy tiền tệ như tiền xu và tiền giấy.

Nghĩa vụ và Tài chính Cá nhân

Nghĩa vụ là một khía cạnh quan trọng của tài chính cá nhân. Mọi ngân sách trước hết nên bao gồm tất cả các nghĩa vụ tài chính mà cá nhân đó phải chịu trách nhiệm trong một khoảng thời gian nhất định. Tỷ lệ Nghĩa vụ Tài chính (FOR), một con số hàng quý do Cục Dự trữ Liên bang công bố ước tính tỷ lệ thanh toán nợ hộ gia đình trên thu nhập khả dụng, là một tiêu chuẩn hữu ích cho ngân sách cá nhân.

Đánh giá các nghĩa vụ một cách cẩn thận là đặc biệt quan trọng đối với việc lập kế hoạch nghỉ hưu. Khi lập kế hoạch trong khoảng thời gian dài hơn như nghỉ hưu hoặc cho quỹ học đại học của con bạn, người lập ngân sách cá nhân nên xem xét các nghĩa vụ dài hạn hơn như lãi suất thanh toán thế chấp hoặc chi phí chăm sóc sức khỏe chưa phát sinh.

14,7

Tỷ lệ nghĩa vụ tài chính được đề xuất cho quý cuối cùng của năm 2020.

Nghĩa vụ Vs. Quyền lợi

Nghĩa vụ có nghĩa là một cái gì đó đặc biệt trong thế giới phái sinh, và đặc biệt là trong giao dịch quyền chọn. Ví dụ: quyền chọn mua là một hợp đồng tài chính cho phép người mua quyền chọn có quyền , nhưng không phải nghĩa vụ, mua cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc tài sản hoặc công cụ khác ở một mức giá xác định trong một khoảng thời gian cụ thể. Điều này có nghĩa là người nắm giữ quyền chọn có thể quyết định có hay không gọi quyền đó và không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Giao dịch quyền chọn có thể phức tạp và các nhà đầu tư đôi khi nhầm tưởng việc mua quyền chọn mua đòi hỏi bạn phải mua một lượng cổ phiếu nhất định với giá thực tế, nhưng thực tế không phải vậy. Trên thực tế, một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất của việc mua quyền chọn mua so với chỉ mua cổ phiếu là nó cho phép nhà giao dịch tiếp xúc với một lượng lớn cổ phiếu với một số tiền nhỏ hơn, được gọi là phí bảo hiểm.

Mặt khác, hợp đồng tương lai hoặc hợp đồng kỳ hạn chỉ định cả quyền nghĩa vụ giao hoặc nhận tài sản hoặc công cụ cơ bản.

Các nghĩa vụ không chỉ là tài chính, chẳng hạn như trường hợp một chính trị gia có nghĩa vụ đại diện trung thực cho các thành phần của họ.

Ví dụ về nghĩa vụ

Việc không đáp ứng các nghĩa vụ của một người thường bị trừng phạt, mức độ của điều này phụ thuộc vào tính chất của hợp đồng. Ví dụ, nếu một cá nhân không thanh toán xe ô tô của họ thường xuyên, công ty ô tô sẽ thu hồi ô tô đó.

Thuế cũng là một dạng nghĩa vụ và nếu không đáp ứng được thì bạn sẽ bị phạt nhiều tiền hoặc bỏ tù. Khi các công ty lớn gặp thất bại và không thể hoàn thành các khoản nợ chưa thanh toán, họ có thể tuyên bố phá sản, điều này bắt đầu giải phóng toàn bộ số nợ cho con nợ trong khi cho phép chủ nợ thu hồi một phần thiệt hại của họ dưới dạng tài sản mà con nợ nắm giữ.

Các nghĩa vụ có thể được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có tham gia vào bất kỳ loại hợp đồng nào với một bên khác, và nói một cách rộng rãi, có thể được thành văn hoặc bất thành văn. Ví dụ, một chính trị gia có nghĩa vụ bằng văn bản để phục vụ tất cả các thành viên của họ trong giới hạn của luật pháp, nhưng họ cũng có thể có nghĩa vụ bất thành văn là đưa ra các quyết định sẽ ảnh hưởng đến các nhà tài trợ lớn nhất của họ. Sự tồn tại của các loại thỏa thuận này gần như không thể chứng minh được và các nghĩa vụ đó không thể được điều chỉnh một cách hiệu quả. Các hệ thống tư pháp có từ thời La Mã đã cung cấp việc thực thi pháp lý nghiêm ngặt đối với các hợp đồng quan trọng.

Nghĩa vụ Nợ Thế chấp là gì?

Nghĩa vụ nợ có thế chấp hoặc CDO là một sản phẩm tài chính có cấu trúc phức tạp được hỗ trợ bởi một nhóm các khoản vay và các tài sản khác sau đó được bán cho các nhà đầu tư tổ chức. CDO là một loại hình phái sinh và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc khủng hoảng nhà ở năm 2007.

Tỷ lệ nào đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nợ hiện tại của một công ty?

Tỷ lệ nợ, được định nghĩa là tỷ lệ giữa tổng nợ trên tổng tài sản, thường được sử dụng để đo lường khả năng một tổ chức tài chính đáp ứng các nghĩa vụ của mình. Hệ số khả năng thanh toán và khả năng thanh toán cũng thường được sử dụng cho mục đích tương tự.

Chính phủ Liên bang có những nghĩa vụ gì đối với các bang?

Chính phủ liên bang có nghĩa vụ đảm bảo cho mỗi bang một hình thức chính quyền cộng hòa, bảo vệ mỗi bang khỏi bị xâm lược và khi được cơ quan hành pháp hoặc cơ quan lập pháp của bang yêu cầu rõ ràng, phải bảo vệ bang khỏi “bạo lực gia đình”.

Lý do Chấm dứt Nghĩa vụ Hợp đồng là gì?

Các nghĩa vụ hợp đồng có thể bị chấm dứt hợp pháp vì bất kỳ lý do nào sau đây: gian lận, vi phạm hợp đồng, nếu cả hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng do nhầm lẫn của nhau, hoặc thuật ngữ pháp lý được gọi là “không thể thực hiện.”

Nguồn tham khảo: investmentopedia