Home Kiến Thức Kinh Tế Học Obelisk Consensus Algorithm là gì?

Obelisk Consensus Algorithm là gì?

0

Thuật toán đồng thuận Obelisk là gì?

Obelisk là một thuật toán đồng thuận blockchain, được sử dụng bởi tiền điện tử Skycoin, nhằm mục đích loại bỏ những thiếu sót của thuật toán bằng chứng công việc (PoW) và bằng chứng cổ phần (PoS). Theo những người tạo ra nó, Obelisk cũng làm giảm nhu cầu khai thác, cải thiện đáng kể tốc độ giao dịch và cung cấp bảo mật nâng cao.

Tóm tắt ý kiến chính

  • Obelisk là thuật toán đồng thuận blockchain độc quyền của Skycoin.
  • Obelisk cố gắng vượt qua các vấn đề của PoW và PoS bằng cách phân phối ảnh hưởng qua mạng, theo một khái niệm được gọi là “mạng tin cậy”.
  • Skycoin vẫn đang tồn tại, nhưng nó đã không nhận được sự chấp nhận rộng rãi, sự tin tưởng của người dùng hoặc đầu tư từ bên ngoài.

Hiểu thuật toán đồng thuận Obelisk

Blockchains hoạt động trên toàn cầu dưới dạng các nền tảng phân quyền, tự quản lý mà không có bất kỳ cơ quan quyền lực nào. Cần có cơ chế mạng thời gian thực, đáng tin cậy và an toàn để đảm bảo tính xác thực của các giao dịch xảy ra trên mạng, cũng như sự đồng thuận về trạng thái của sổ cái. Vai trò này được thực hiện bởi thuật toán đồng thuận. Thuật toán đồng thuận là một thủ tục mà qua đó tất cả những người tham gia trong mạng lưới blockchain đạt được thỏa thuận chung về trạng thái hiện tại của sổ cái phân tán.

Mặc dù hệ thống bằng chứng công việc (PoW) – được sử dụng bởi bitcoin và litecoin – và hệ thống bằng chứng cổ phần (PoS) – được sử dụng bởi Dash – là hai thuật toán đồng thuận được sử dụng phổ biến nhất, cả hai đều có một số nhược điểm. PoW được cho là tiêu tốn nhiều năng lượng và PoS có thể thúc đẩy tích trữ tiền điện tử thay vì chi tiêu.

Quy trình khai thác của Obelisk

Obelisk cố gắng vượt qua các vấn đề của PoW và PoS bằng cách phân phối ảnh hưởng qua mạng, theo một khái niệm được gọi là “mạng tin cậy”. Khái niệm này phân bổ ảnh hưởng qua các nút mạng khác nhau và đưa ra quyết định đồng thuận tùy thuộc vào điểm ảnh hưởng của mỗi nút. Mỗi nút đăng ký với một số nút mạng khác được chọn và mật độ mạng thuê bao của nút sẽ xác định ảnh hưởng của nó đối với mạng.

Về vai trò và hoạt động được thực hiện, có hai loại nút tham gia vào Obelisk: nút tạo khối và nút đồng thuận. Các nút có thể đóng một trong hai vai trò; chúng có thể hoán đổi cho nhau. Các nút tạo khối thu thập các giao dịch mới, xác thực chúng, gói các giao dịch đã xác minh trong một khối mới và sau đó phát khối đó lên mạng.

Các nút đồng thuận thu thập các khối được tạo bởi các nút tạo khối và đặt chúng vào một vùng chứa riêng biệt (ngoài chuỗi khối). Sau đó, nó xác định khối được tạo ra bởi số lượng bộ tạo khối lớn nhất. Khối này được gọi là người chiến thắng cục bộ và đủ điều kiện để được thêm vào blockchain. Mỗi nút đồng thuận như vậy duy trì số liệu thống kê cần thiết về người chiến thắng cục bộ (như được báo cáo bởi các nút khác).

Khi người chiến thắng cục bộ đã được báo cáo bởi đa số các nút đồng thuận, nó đủ điều kiện là người chiến thắng toàn cầu và tiếp tục là một phần của chuỗi khối. Tuy nhiên, nếu các nút quyết định khác, thì nó sẽ thực hiện một trong các hành động sau dựa trên dữ liệu có sẵn và nhật ký cục bộ:

  1. Tự đồng bộ hóa lại với mạng
  2. Bỏ tham gia đồng thuận hoặc tạo khối
  3. Giữ chuỗi khối của nó và yêu cầu dừng khẩn cấp

Dự án Skycoin

Obelisk được sử dụng bởi Skycoin, tiền điện tử của dự án Skycoin. Skycoin là một hệ sinh thái hoàn chỉnh của công nghệ blockchain được ra đời nhằm thúc đẩy việc sử dụng thực tế tiền điện tử và công nghệ sổ cái công khai. Nền tảng này đã được phát triển hơn sáu năm, mặc dù nó được chính thức ra mắt vào năm 2017. Nó được tạo ra bởi một nhóm các nhà phát triển cũng tham gia vào Bitcoin và Ethereum.

Skycoin, giao dịch dưới ký hiệu SKY trên thị trường tiền điện tử, có thể được giao dịch với các loại tiền điện tử phổ biến như Bitcoin (BTC), LiteCoin (LTC) và DogeCoin (DOGE), cùng với đô la Mỹ (USD).

Hệ sinh thái của Skycoin cũng hỗ trợ nhiều thành phần khác nhau, bao gồm Skywire, một ứng dụng blockchain nhằm phân cấp Internet và băng thông ở cấp phần cứng (ngoài việc cung cấp lưu trữ và tính toán theo cách phi tập trung). Các nhà phát triển mô tả Skywire là “Internet do người dùng kiểm soát.” Người dùng Skywire được thưởng vì đã cung cấp băng thông cho những người dùng khác.

Nguồn tham khảo: investmentopedia