Normal-Course Issuer Bid (NCIB) là gì?

Normal-Course Issuer Bid (NCIB) là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Normal-Course Issuer Bid (NCIB)

Thông tin về Normal-Course Issuer Bid (NCIB)

Tên gọi tiếng Anh Normal-Course Issuer Bid (NCIB)
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Normal-Course Issuer Bid (NCIB) là gì?
  • NCIB là một chương trình mua lại cổ phiếu được sử dụng bởi các công ty niêm yết ở Canada.
  • NCIB được sử dụng để huy động tiền mặt, buộc giá cổ phiếu cao hơn, ngăn chặn việc mua lại hoặc một số kết hợp của tất cả những điều này.
  • NCIB phải được các sàn giao dịch chấp thuận trước.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Normal-Course Issuer Bid (NCIB) thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here