Nontariff Barrier là gì?

Nontariff Barrier là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Nontariff Barrier

Thông tin về Nontariff Barrier

Tên gọi tiếng Anh Nontariff Barrier
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Nontariff Barrier là gì?
  • Hàng rào phi thuế quan là một hạn chế thương mại - chẳng hạn như hạn ngạch, cấm vận hoặc trừng phạt - mà các quốc gia sử dụng để nâng cao các mục tiêu chính trị và kinh tế của họ.
  • Các quốc gia thường lựa chọn các rào cản phi thuế quan (thay vì thuế quan truyền thống) trong thương mại quốc tế.
  • Các rào cản phi thuế quan bao gồm hạn ngạch, cấm vận, trừng phạt và thuế.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Nontariff Barrier thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here