Nonresident Alien là gì?

Nonresident Alien là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Nonresident Alien

Thông tin về Nonresident Alien

Tên gọi tiếng Anh Nonresident Alien
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Nonresident Alien là gì?
  • Người nước ngoài không cư trú là những người không phải công dân Hoa Kỳ vượt qua các bài kiểm tra hiện diện đáng kể hoặc được miễn Thẻ xanh.
  • Công dân nước ngoài được phân loại là người nước ngoài cư trú hoặc không cư trú vì mục đích thuế.
  • Một khi ai đó đã ở Hoa Kỳ ít nhất 31 ngày và cư trú tại quốc gia này hơn 183 ngày trong khoảng thời gian ba năm, họ có thể đủ điều kiện là người nước ngoài cư trú.
  • Người nước ngoài không cư trú chỉ phải trả thuế nếu thu nhập được kết nối hiệu quả với hoạt động thương mại hoặc kinh doanh ở Hoa Kỳ

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Nonresident Alien thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here