Nonfinancial Asset là gì?

Nonfinancial Asset là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Nonfinancial Asset

Thông tin về Nonfinancial Asset

Tên gọi tiếng Anh Nonfinancial Asset
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Nonfinancial Asset là gì?
  • Một tài sản phi tài chính được xác định bằng giá trị của các đặc điểm vật chất của nó và bao gồm các hạng mục như bất động sản và thiết bị nhà xưởng.
  • Sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như bằng sáng chế, cũng được coi là tài sản phi tài chính.
  • Các tài sản phi tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị thị trường và khả năng vay nợ của một công ty.
  • Tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, ngược lại với tài sản phi tài chính. Chúng dễ định giá hơn và có tính thanh khoản cao hơn.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Nonfinancial Asset thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here