Noncurrent Assets là gì?

Noncurrent Assets là gì? tìm hiểu định nghĩa, khái niệm thông tin cơ bản cho người mới bắt đầu tìm hiểu về – Kinh tế học.

Định nghĩa – Noncurrent Assets

Thông tin về Noncurrent Assets

Tên gọi tiếng Anh Noncurrent Assets
Tên gọi tiếng Việt
Ký hiệu/viết tắt:  
Chủ đề Kinh Tế Học

Tóm tắt ý chính về Noncurrent Assets là gì?
  • Tài sản ngắn hạn là các khoản đầu tư dài hạn của công ty không dễ chuyển đổi thành tiền mặt hoặc không được kỳ vọng trở thành tiền mặt trong năm kế toán.
  • Còn được gọi là tài sản dài hạn, chi phí của chúng được phân bổ theo số năm tài sản được sử dụng và xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của công ty.
  • Tài sản dài hạn thuộc ba loại chính: tài sản hữu hình, tài sản vô hình và tài nguyên thiên nhiên.
  • Ví dụ về tài sản không tồn tại bao gồm các khoản đầu tư, tài sản trí tuệ, bất động sản và thiết bị.

Tổng kết

Trên đây là những thông tin về giúp bạn hiểu hơn về Noncurrent Assets thuộc kiến thức về Khái niệm Kinh tế học. Để cập nhật thêm những thông tin bổ ích bạn có thể truy cập vào chuyên mục Kinh tế học để tìm hiểu thêm.

Bình luận

Please enter your comment!
Please enter your name here